Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-013 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 2.Fotoğraf Yarışması  - SKT: 31.12.2016  

Düzenleyen Kurum
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
TFSF Onay No
2017-013
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
27.09.2016
Son Katılım Tarihi
31.12.2016
Seçici Kurul Toplanması
15.02.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
28.02.2017
İlgili Kişi
Çetin KAYA
Tfsf Temsilcisi
Çetin KAYA
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  

TARIM SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM)
2.FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

GİRİŞ

Üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, gelirlerinde istikrarı sağlayabilecek, geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir tarım sigortası sisteminin kurulabilmesi amacıyla, 5363 Sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.

Bu Kanun, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine Devlet desteği verilebilmesini sağlarken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarını standart hale getirmeyi, teminat kapsamını genişletme ve çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin zamanında yapılabilmesini, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir sistem kurmaktadır. Kısaca TARSİM olarak adlandırılan bu Sistem’in kâr amacı bulunmamaktadır ve temeli gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yapılacak sigortalar karşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve Devlet’in sağlayacağı prim destekleri, Tarım Sigortaları Havuzu’nda toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar Tarım Sigortaları Havuzu’ndan karşılanmaktadır.

 

YARIŞMANIN KONUSU

Tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıplar, üreticinin gelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetinin sürdürülmesini kesintiye uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelecek bu kayıpların önlenebilmesi ve azaltılabilmesi için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır.

TARSİM, düzenlediği “Tarım ve Risk” konulu fotoğraf yarışmasında, tarım faaliyetlerinin önemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığı artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

 

ORGANİZASYON:

“TARSİM 2. Fotoğraf Yarışması”, TARSİM tarafından organize edilmektedir, yürütücülüğü İFSAK tarafından gerçekleştirilecektir.

 

KATEGORİ:

“TARSİM 2. Fotoğraf Yarışması”, sayısal (dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlü olarak yapılacaktır.

 

KATILIM

Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir.
 • Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesnenin/objenin eklendiği, var olan bir nesnenin/objenin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • TARSİM Fotoğraf Yarışması’nda daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

a) Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden yüklenecektir.

b) Fotoğrafların ilgili sayfaya yüklenebilmesi için, üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta ile gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar, eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

c) Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede; ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

f) İsimlendirme, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Ülke kodundan sonra, fotoğraf sahibinin ismi en fazla 5 (beş) karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örnek: Çetin Kaya için “ckaya”).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )

5. adım: Alt çizgiden sonra, fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örnek: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto”)

g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük,  4 Mbden büyük olmamalıdır.

h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresi ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, TARSİM ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

 • Katılımcı, derece, mansiyon alan ve satın alma uygulanabilecek fotoğrafının / fotoğraflarının Tarım Sigortaları Havuzu - TARSİM’in basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince fotoğrafının/fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil/umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tarım Sigortaları Havuzu - TARSİM’e izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Fotoğrafların kullanım hakkı TARSİM ve eser sahibine ait olacaktır.
 • Derece, mansiyon alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar, TARSİM’in basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak, fotoğrafçı ismi belirtilerek kullanılabilecektir.
 • Yarışmada başarılı olan eserler, TARSİM’in www.tarsim.gov.tr web sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonlineyarismalar.org web sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ayrıca, TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır. Bu yayınlar için zaman sınırlaması yoktur.
 • Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, TARSİM tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra TARSİM arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, bu Şartname’de belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda, TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve TARSİM ile TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

 

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile)

Yusuf Cemil SATOĞLU         – TARSİM Genel Müdürü

Tanju AKLEMAN                   – İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı

Zeliha ÇENGERME              – İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü                                                      4.500.- TL

İkincilik Ödülü                                                      3.500.- TL

Üçüncülük Ödülü                                                  2.500.- TL

Mansiyon (4 adet)                                                 1.000.- TL

Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet)                100.- TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Başlama Tarihi                      : 27.09.2016

Son Başvuru Tarihi                                   : 31.12.2016 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi                    : Şubat 2017

Sonuçların Açıklanması                            : Şubat 2017 

Ödül Töreni                                               : Daha sonra duyurulacaktır.

 

*TARSİM, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU

Yarışma sonuçları, www.ifsak.org.tr, www.tfsf.org.tr ve ww.tarsim.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek törende takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

İLETİŞİM/SEKRETERYA

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)

İlgili: Çetin KAYA

Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 292 1807

E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

 

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-013 numara ile onaylanmıştır.