Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-041 T.C. Uşak Valiliği - Uşak Belediyesi Fotoğraf Yarışması - SKT: 22.09.2017  

Düzenleyen Kurum
T.C. Uşak Valiliği - Uşak Belediyesi
TFSF Onay No
2017-041
Kategoriler
DG  -  DY  -  DK  -  DC
Başlama Tarihi
20.02.2017
Son Katılım Tarihi
22.09.2017
Seçici Kurul Toplanması
28.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
30.09.2017
İlgili Kişi
Buğra İNAL Şube Müdür V. - Yusuf Görgülü Kültür ve Sosyal İşler Md.
Tfsf Temsilcisi
İlknur GÜRSES
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

T.C.
Uşak Valiliği- Uşak Belediyesi
 Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
(TFSF Onay No: 2017-041)

 

1. Yarışmanın Adı:

“İlklerin Şehri Uşak’ta Tarih, Kültür ve Yaşam”dır.

 

2. Konu / Amaç:

Yarışma; ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Uşak’ın tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Uşak ili sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal güzellikler, bölgeye ait kültürel öğeler ve mahallelerdeki sosyal hayatı belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Uşak’ın tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmak, amaçlanmaktadır.

 

3. Yarışma Organizasyonu: Ulusal Fotoğraf Yarışması “İlklerin Şehri Uşak’ta Tarih, Kültür ve Yaşam”, T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilecektir.

 

4. Yarışma Kategori-Bölümleri:

 • Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride vedört ayrı bölümlüdür:

1- Sayısal: Uşak’ta Doğal Güzellikler(Renkli veya Siyah-Beyaz) >DG

2- Sayısal: Uşak’ta İnsan ve Sosyal Yaşam(Renkli veya Siyah-Beyaz) >DY

3- Sayısal: Uşak’ta Tarih ve Kültür(Renkli veya Siyah-Beyaz) >DK

4- Sayısal: Cep Telefonuyla Gençlerin Gözünden Uşak (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DC

 • Değerlendirme her bölüm için ayrı ayrı yapılacaktır. Her bölümde, Renkli veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

5. Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmanın ilk üç bölümü (DG, DY ve DT); T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüçalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmanın DC bölümü, T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş ve altı gençlere açıktır. Bu bölüme katılan gençler Son Katılım Tarihi’ne kadar ekteki “Veli/Vasi İzin Belgesi”ni doldurup veli/vasilerine imzalattıktan sonra tarayarak jpg veya pdf ya da fotoğrafını çekerek Uşak Valiliği’nin iletişim/Sekretarya e-posta adresine göndereceklerdir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya her bölümde, Uşak il sınırları içinde çekilmiş,en fazla 3 (üç)adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılım sağlanabilir.Fotoğraflar 2016-2017 yıllarında çekilmiş olmalıdır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir.Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, ödül ve sergileme iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.usaktanitim.gov.tr ve Uşak Belediyesi’nin www.usak.bel.tr/ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.orgweb sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 • Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 • Yarışma sonucu T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.usaktanitim.gov.tr, T.C. Uşak Valiliği’nin www.usak.gov.tr, Uşak Belediyesi’nin www.usak.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’nin bağlı birimlerininyayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır) kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayınlanma haklarının kullanımı için T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı T.C. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesiile eser sahibine aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’nin yetkili kılacağı kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, ödül alan ve sergilenecek olan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar T.C. Uşak Valiliği’nin www.usak.gov.tr, www.usak.bel.tr, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.usaktanitim.gov.trile TFSF’nin www.tfsf.org.trvewww.tfsfonayliyarismalar.org web adresleri ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

 • 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
 • 3. adım: Sonraki iki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır(Doğal Güzellikler için DG; İnsan ve Sosyal Yaşam için DY; Tarih ve Kültür için DK, 18 yaş ve altı gençlerce Cep Telefonu ile çekilenler için DC)
 • 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Uşak’ta çektiği Doğal Güzellikler Kategorisi 1 no’lu “Çınar Altı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDG1_cinar_alti” veya Tarih ve Kültür Kategorisi “Burma Cami” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDK2_burma_cami” gibi…
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

8. Seçici Kurul / Jüri (Ada göre alfabetik sırayla):

 1. Adnan ATAÇ                                 Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
 2. Arif Ziya TUNÇ                              Prof. Dr. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
 3. A.Beyhan ÖZDEMİR                     Yrd. Doç. Dr. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
 4. Coşkun ARAL                                İz TV Genel Yayın Yönetmeni
 5. Güler ERTAN                                Prof. Emekli Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
 6. Özer KANBUROĞLU                    Prof. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi
 7. Salih TİRYAKİ                               Yrd. Doç. Dr. Uşak Üniversitesi

*(Seçici kurul, en az 5 (beş) üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi:İlknur GÜRSES

 

9. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi      : 20.02.2017

Son Katılım Tarihi                     : 22.09.2017 / 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi   : 28-29.09.2017

Sonuç Bildirim Tarihi                 : 30.09.2017

Sergi ve Ödül Töreni                 : 06.10.2017 (Uşak Atatürk Kültür Merkezi 1 no’lu Salon ve Fuaye.)

 

10. Ödüller (İlk üç bölüm(DG, DY, DK) için):

Birincilik                                                      6.000.- TL

İkincilik                                                         4.000.- TL

Üçüncülük                                                   2.000.- TL

Mansiyon (2 adet)                                        1.000.- TL

Cep Telefonuyla Gençlerin Gözünden Uşak (DC) bölümü için:

Birincilik           1.000.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi

İkincilik               750.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük          500.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi

Mansiyon (1)       350.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi

Sergileme (Toplam en fazla 90 adet)            250.- TL

(Ödül ve sergileme bedelleri net sayılardır. Toplamda 4 Birincilik, 4 İkincilik, 4 Üçüncülük ve 7 Mansiyon Ödülü verilecektir.)

 

Sekreterya / İletişim

Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                 Uşak Belediyesi

Buğra İNAL Şube Müdür V.                                         Yusuf Görgülü  Kültür ve Sosyal İşler Md.

E-posta: usakkulturturizm@gmail.com                        yusuf.gorgulu@usak.bel.tr

Tel: 0276 223 71 00                                                     Tel: 0 276 227 51 63 - 629

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-041) numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2017-041)

 

 

Eki: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi örneği.

Uşak Valiliği – Uşak Belediyesi

Fotoğraf Yarışması

(18 Yaş ve Altı Katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No           :

Adı Soyadı                       :

Doğum Tarihi/Yeri           :

Ev Adresi                         :                                                                                             

                                       

Telefon                            : 0    GSM: 0

E-posta Adresi                 :                                         @                                                

(Öğrenci ise) Okulun Adı        :

Sınıf - No                         :

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’neizin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

 

Tarih:

 

İmza:

 

 

 

 

Notlar:

 1. Bu belge18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerekusakkulturturizm@gmail.com e-posta adresine en geç 30 Haziran 2017 Cuma saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.
 2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.