Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-051 KARESİ BELEDİYESİ 3. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ''Balıkesir’in En Güzel KARESİ'' Karesi’den Karesi’ye - SKT: 03.11.2017  

Düzenleyen Kurum
KARESİ BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2017-051
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
29.03.2017
Son Katılım Tarihi
03.11.2017
Seçici Kurul Toplanması
09.11.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
15.11.2017
İlgili Kişi
Özlem KEKLİKÇİ - Neşe ŞENEROL - Asude TÜRKERİ
Tfsf Temsilcisi
Ömer ERSEVİNÇ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

KARESİ BELEDİYESİ 3. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
“Balıkesir’in En Güzel KARESİ” Karesi’den Karesi’ye
Şartnamesi

 

YARIŞMANIN ADI:

Balıkesir’in En Güzel Karesi – “Karesi’den Karesi’ye” Geçmişten Günümüze Kentin Değerleri’dir.

 

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU:

Belediyemizce düzenlenen 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması, bu kez “Balıkesir’in En Güzel Karesi – Karesi’den Karesi’ye Geçmişten Günümüze Kentin Değerleri” adıyla fotoğraf severlerin karşısına çıkmaktadır.

2014 yılında fiilen kurulan ve adını, ülkemiz tarihinde sessiz, fakat önemli roller oynamış olan Karesi Beyliği’nden alan Karesi ilçemizin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunmak ve böylece onun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; geçmişten günümüze kentin değerlerini konu almaktadır.

Yarışmacıların ilçemiz sınırlarında, yarışma konusuna giren, ilçemize ait çekecekleri her kare, Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirilecektir.

Yarışmanın konusu Karesi İlçesi’nin sınırları, http://www.karesi.bel.tr/mahalleler  adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.

 

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma Dijital (Sayısal): Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışma; Karesi Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

Daha önce yapılan “BALIKESİR’İN EN GÜZEL KARESİ” fotoğraf yarışmalarımızda ödül ve sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Karesi İlçesi’nin sınırları, http://www.karesi.bel.tr/mahalleler  adresinde belirtilen mahalle ve semtleri içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

Karesi Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Yarışma sonucu Karesi Belediyesi’nin http://www.karesi.bel.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr  ve  http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan veya satın alınan fotoğraflarının KARESİ BELEDİYESİ ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Karesi Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakkı Karesi Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Ödül ve sergileme alan veya satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Karesi Belediyesi’ne teslim edilecektir.

Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Karesi Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Ödül alan fotoğraflar http://www.karesi.bel.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

Yarışma online(çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Önder Erdoğan” isimli katılımcı için onder veya oerdo veya erdog gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRonderD1_cinar_alti” veya “TRonderD2_meydan” gibi…

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu e-posta adresi fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Karesi Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi  : 29 Mart 2017 Çarşamba

Son Başvuru Tarihi                : 03 Kasım 2017 Cuma saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                 : 09 Kasım 2017 Perşembe

Sonuç Bildirim Tarihi              : 15 Kasım 2017 Salı

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi    : 30 Kasım -1-2 Aralık 2017 (Perşembe-Cuma-Cumartesi)

 

ÖDÜLLER-SERGİLEME:

Birincilik                                             7.500.- TL

İkincilik                                              5.000.- TL

Üçüncülük                                          3.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                              1.000.- TL

Karesi Belediyesi Özel Ödülü           1.000.- TL

TFSF Özel Ödülü                                      Plaket + TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak (2014-2016)

BASAF Özel Ödülü                                  Plaket

Sergileme (En fazla 30 adet)      :         250.- TL

Satın Alma (En fazla 10 adet)    :         250.- TL

Yukarıda belirtilen para ödülleri ve satın alma bedelleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.

 

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Erhan ALAN                           Fotoğraf Sanatçısı - BASAF

Hazal FINDIK                         Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Md. V.

İzzet KERİBAR                      Fotoğraf Sanatçısı

M. Ali ÖZERK                        Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı

Mehmet KOŞTUMOĞLU      9 Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fak. Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Özer KANBUROĞLU            Fotoğraf Sanatçısı

Yusuf HOCAOĞLU               Karesi Belediye Başkan Yardımcısı, Fotoğraf Sanatçısı - BASAF

Seçici Kurul, en az beş kişi ile toplanır.

 

TFSF TEMSİLCİSİ: Ömer ERSEVİNÇ

 

DÜZENLEME KURULU:

Yusuf HOCAOĞLU    (Karesi Belediye Başkan Yardımcısı – BASAF, Fotoğraf Sanatçısı)

Mürsel SABANCI       (Karesi Belediye Başkan Yardımcısı)

Hazal FINDIK             (Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Md. V.)

Ahmet İNAN               (Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Md. V.)

Elif ÇİMEN                 (Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Bahar ÖZMEN           (BASAF YK Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı)

Uğur Güngör AKSOY (BASAF – Fotoğraf Sanatçısı)

Aydın AYHAN            (Tarih Yazarı)

Betül DİKİCİ               (Mimar)

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Özlem KEKLİKÇİ

Neşe ŞENEROL

Asude TÜRKERİ

Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Eski Kuyumcular Mah. Yeşil Yol Sokak No: 5 Karesi / BALIKESİR

Tel: 0266 241 16 65

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-051 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

EKLER:

Ek-1: Karesi Şehir Haritası

Ek-2: Karesi Belediyesi 2017 Etkinlik Listesi

 

 

Ek-1: Karesi Şehir Haritası

 

Ek-2: Karesi Belediyesi 2017 Etkinlik Listesi

KARESİ BELEDİYESİ 2017 YILI FAALİYETLERİ

S.N.

Tarih

Etkinlik

1

5-6-7 Mayıs 2017

Uluslararası Altın Ok Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali

2

25 Haziran 2017

Şamlı Panayırı

3

11-12-13 Ağustos 2017

37. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri

4

6 Eylül 2017

Balıkesir’in Kurtuluş Günü Kutlamaları

5

Ekim/Kasım 2017

Karesi Kültür ve Sanat Günleri