Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-042 Tokat Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması "Dört Mevsim Tokat"  - SKT: 19.11.2017  

Düzenleyen Kurum
Tokat Belediyesi –Tokat Kent Konseyi, Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD)
TFSF Onay No
2017-042
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
04.05.2017
Son Katılım Tarihi
19.11.2017
Seçici Kurul Toplanması
25.11.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
26.11.2017
İlgili Kişi
Ali BAL
Tfsf Temsilcisi
Hüseyin SARI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Tokat Belediyesi
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması "Dört Mevsim Tokat"
Teknik Şartname

 

KONU:“Dört Mevsim Tokat”

 

DÜZENLEYEN KURUM: Tokat Belediyesi –Tokat Kent Konseyi, Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD)

 

KONU: İlimiz ve bağlı onbir ilçemizde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, mağaralar vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletler ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Tokat’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

 

AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tokat ili sınırları içerisinde sosyal hayatı belgeleyerek ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Tokat Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak anlatmaktır.

 

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ileTFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 2.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3.  Her katılımcı, Tokat il sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Tokat Belediyesi’nin önceki yarışmasında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 6. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Tokat il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 11.  Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 12. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 14. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 15. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 16. Yarışma sonuçları Tokat Belediyesi’nin www.tokat.bel.tr/ web sitesi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun  www.tfsf.org ve  www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

 • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Tokat Belediyesi, Tokat Kent Konseyi ve TOFSAD yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder(Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Tokat Belediyesi, Tokat Kent Konseyi ve TOFSAD ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tokat Belediyesi, Tokat Kent Konseyi ve TOFSAD’a izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Tokat Belediyesi’nin www.tokat.bel.tr/ adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

BASIM – YAYIM: Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim Tokat Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Tokat Belediyesi’nce yapılacaktır.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,

Tokat Belediyesi’nin www.tokat.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

•      Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

•      Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

•      Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

•      Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

      İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 2015’te Tokat’ta çektiği 1 no’lu “İyiliğin yansıması” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_ballica_magarasi” gibi olabilir…

•      İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•      Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tokat Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                  : 19 Kasım 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı           : 25 Kasım 2017

Sonuç Bildirim Tarihi              : 26Kasım 2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi    : Tokat Belediyesi tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.

 

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay ve hizmet bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri Tokat Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Tokat il sınırlarındaki duyurular (bilboard, raket, üst geçit ve pankart ve totem) ile fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım masrafları Tokat Belediyesi’nce karşılanacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ (alfabetik sıraya göre):

Ata Yakup KAPTAN          Prof. Dr. Ordu Üniversitesi GSF, Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı

Coşkun ARAL                   Uluslararası Savaş Fotoğrafçısı

Emre BOSTANOĞLU       (EFIAP/CR2, SSS/B) Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa KILINÇ                 Fotoğraf Sanatçısı, TOFSAD YK Başkanı

Ömer GEMİCİ                   Dr. Fotoğraf Sanatçısı

Özer KANBUROĞLU       (AFIAP) Prof. Dr. MSGSÜ GSF, Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı

Selahattin KELEMCİ         Tokat Belediye Başkan Yardımcısı

(Jüri en az üç kişi ile toplanır)

 

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

 

 •  
 •                                              3.000.- TL
 •                                                2.000.- TL
 •                                           1.500.- TL

Jüri Özel Ödülü (Kış)                            500.- TL

Jüri Özel Ödülü (İlkbahar)                    500.- TL

Jüri Özel Ödülü (Yaz)                           500.- TL

Jüri Özel Ödülü (Sonbahar)                  500.- TL

Sergileme (En fazla 50 eser)               200.- TL

Satın Alma (TB’nin istediği sayıda)     200.- TL

 

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:

Ali BAL

 E-posta: alibal060@gmail.com

Tel: 0505 389 00 33

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-042numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.