Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-080 ELBAK Makina, Mühendislik Limited Şirketi'nin 30.Yılı onuruna düzenlenen “Sürdürülebilir Dünya ve Endüstriyel Gelişim” Fotoğraf Yarışması  - SKT: 06.10.2017  

Düzenleyen Kurum
Fotoğraf Yarışması, ELBAK Makina, Mühendislik Limited Şirketi
TFSF Onay No
2017-080
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
05.06.2017
Son Katılım Tarihi
06.10.2017
Seçici Kurul Toplanması
12.10.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
18.10.2017
İlgili Kişi
Murat GÜR
Tfsf Temsilcisi
Turan KESKİN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

ELBAK Makina, Mühendislik Limited Şirketi'nin 30.Yılı onuruna düzenlenen
Sürdürülebilir Dünya ve Endüstriyel Gelişim” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Yarışmanın Organizasyonu:

” Fotoğraf Yarışması, ELBAK Makina, Mühendislik Limited Şirketi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de aynı kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Sürdürülebilir Dünya ve Endüstriyel Gelişim

 

Konu ve Amaç:

Gelişmekte olan dünyamızda endüstri ve teknoloji insana yararlı katkılarda bulunurken yine insan için kaçınılmaz ve vazgeçilmez olan çevreye zarar verebilmektedir. İnsanoğlu teknolojik gelişmeyle yitirilmekte olan çevrenin arasına sıkışmakta ve kendi eliyle yok oluşunu mu hazırlamaktadır? Modern teknolojiler insana refah ve modern yaşam sunarken, sürdürülebilir dünyayı acaba elinden almakta mıdır? Modern dünyanın, birey ile çevre arasındaki ilişkiyi zayıflatmasına rağmen, hâlâ insanoğlu bir taraftan da emanetini gelecek kuşaklara devretmek için çabalıyor. İnsanın, varlığının bekasında, çevreyle uyumlu ilişkisi, sürdürülebilir bir yaşamın ve geleceğin tek ve vazgeçilmez seçeneğidir.

 

Kategori ve Bölümler:

Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Genel Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. TFSF temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle (kroplanmasıyla) oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, yarışmalarda ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz, gren alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak ELBAK LTD ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Fotoğraflar teslim tarihinden geriye doğru en fazla 3 yıl (36 ay) içinde çekilmiş olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl (ham/raw) dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
 • Yarışma sonuçları ELBAK Makina, Mühendislik Ltd. Şirketi’nin http://www.elbak.com.tr/  adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,

            http://www.elbak.com.tr/  adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

            http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

       adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/  sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz fotoğraflarda 1 Mb)’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

       3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

       4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

       5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “çevre duyarliliği” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_cevre_duyarliligi” gibi olabilir...

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için ELBAK Makina, Mühendislik Ltd. Şirketi sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi                           : 05 Haziran 2017

Yarışmaya Son Katılım Tarihi                       : 06 Ekim 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi                        : 12 Ekim 2017

Sonuç Bildirim Tarihi                                      : 18 Ekim 2017

Ödül Töreni, Resepsiyon ve Sergi Açılışı     : Sonuç bildirimi sonrası açıklanacaktır.

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Cem AKSÜT            ELBAK Makina

Coşkun ARAL          İz TV Genel Yayın Yönetmeni

İzzet KERİBAR        Fotoğraf Sanatçısı

Murat GÜR              Fotoğraf Sanatçısı/Editörü

Nevzat ÇAKIR         Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Turan KESKİN

 

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                             8.000.- TL

İkincilik                                              5.000.- TL

Üçüncülük                                         3.000.- TL

Mansiyon (2 adet)                             1.000.- TL

Sergileme (En az 20 adet)                  500.- TL

 

Başvuru Adresi:

Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.

 

Yarışma İletişim-Sekreterya:

Murat GÜR

E-posta: mgarsivi@gmail.com

Tel: 0533 332 09 69

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-080” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.