Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-076 UBM EMEA İstanbul - İFSAK IstanbulLight Fotoğraf Yarışması ''Life is Light'' / ''Hayat Işıktır'' - SKT: 29.08.2017  

Düzenleyen Kurum
UBM EMEA İstanbul
TFSF Onay No
2017-076
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
29.05.2017
Son Katılım Tarihi
29.08.2017
Seçici Kurul Toplanması
09.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
12.09.2017
İlgili Kişi
Çetin KAYA
Tfsf Temsilcisi
Çetin KAYA
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

UBM EMEA İstanbul - İFSAK
IstanbulLight Fotoğraf Yarışması
“Life is Light” / “Hayat Işıktır”

 

IstanbulLight; ışıkla aydınlatılan iç ve dış mekanları fotoğraf sanatıyla ve aydınlatma sektörü ile buluşturuyor.

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM, 20’den fazla ülkede 3.750 çalışanı ile modadan aydınlatmaya 40’dan fazla sektöre hizmet vermektedir. UBM İstanbul, tüm aydınlatma sektörünü 21-24 Eylül 2017 tarihinde tek bir çatı altında İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak olan IstanbulLight fuarında aydınlatma tasarımı, aydınlatma uygulamaları ve ürünlerini fotoğraf sanatı kanalıyla daha geniş kitlelere iletilmesini hedefliyor.

IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma - Elektrik Malzemeleri Fuar ve Kongresi, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan yapay ışığın dış ve iç mekanlarda kullanımının ve doğru aydınlatmanın önemini sanat aracılığı ile vurgulamak üzere “Life is Light”/”Hayat Işıktır” temalı fotoğraf yarışmasını İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) ile gerçekleştiriyor.

Başvurulan eserler, yapay ışığın iç ve dış mekanların aydınlatılmasında kullanımı ve yapı mimarisiyle aydınlatma ilişkisini ele alması ve mimari özelliklerinin vurgulaması üzerine değerlendirilecektir. 

 

YARIŞMANIN KONUSU

“Hayat Işıktır” (“Life is Light”)

 

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU

“UBM EMEA İstanbul ‘IstanbulLight Fotoğraf Yarışması’ - Hayat Işıktır, UBM EMEA İstanbul tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü İFSAK tarafından gerçekleştirilecektir.

 

KATEGORİ VE BÖLÜMLER

“UBM EMEA İstanbul ‘IstanbulLight Fotoğraf Yarışması’ - Hayat Işıktır”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

KATILIM KOŞULLARI

 • Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, UBM üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (Türkçe: http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf ) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül almayan fotoğraflardan dilediği kadarını bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
 • Yarışma sonuçları İFSAK’ın  www.ifsak.org.tr  web adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org, www.istanbullight.com  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 1. Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden yüklenecektir. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 3. Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede; ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 6. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 7. İsimlendirme, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Ülke kodundan sonra, fotoğraf sahibinin ismi en fazla 5 (beş) karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örnek: Çetin Kaya için “ckaya”).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )

5. adım: Alt çizgiden sonra, fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örnek: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto”)

 1. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde,  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresi ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, UBM ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile)

Erhan GÜNGÖR                    UBM

İsa ÇELİK                               Fotoğraf Sanatçısı

Merih AKOĞUL                     Fotoğraf Sanatçısı

Tanju AKLEMAN                   Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki KADİRBEYOĞLU          ZKLD

 

Seçici Kurul, en az üç üyenin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA

 

ÖDÜLLER-SATIN ALMA

Birincilik                                             3.000.- TL

İkincilik                                              2.000.- TL

Üçüncülük                                          1.000.- TL

Satın Alma (En fazla 10 adet):           200.- TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi                                   : 29 Ağustos 2017

Seçici Kurul Değerlendirmesi                    : 09 Eylül 2017

Sonuçların Açıklanması                            : 12 Eylül 2017

Ödül Töreni                                               : 24 Eylül 2017

 

UBM, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU

Yarışma sonuçları; www.ifsak.org.tr, www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org   adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve satın alma uygulanan katılımcılara ödülleri düzenlenecek törende takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

İLETİŞİM

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)

İlgili: Çetin KAYA

Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 292 1807

E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

 

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-076 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.