Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-085 ''4 Mevsim Gaziantep: İlkbahar– Yaz'' 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 15.09.2017  

Düzenleyen Kurum
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
TFSF Onay No
2017-085
Kategoriler
DI  -  DY  -    -  
Başlama Tarihi
25.06.2017
Son Katılım Tarihi
15.09.2017
Seçici Kurul Toplanması
20.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
25.09.2017
İlgili Kişi
info@gifsad.org
Tfsf Temsilcisi
Halil İbrahim TUTAK
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

 

“4 Mevsim Gaziantep:İlkbahar– Yaz”

1.Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

YARIŞMANIN KONUSU:

“4 Mevsim Gaziantep” isimli yarışma, 2 aşamalı olup 4 ayrı mevsim için 2 ayrı yarışma düzenlenecektir. İlkbahar - Yaz ve Sonbahar - Kış konseptli yarışmalar için 2 ayrı ödül töreni yapılacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için önemli bir arşiv niteliği taşıyacak olan proje, uzun soluklu ve alanında kademeli olarak yapılan ilk yarışma olacaktır.

 

YARIŞMANIN AMACI:

Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve Gaziantep’in fotoğraf arşivini zenginleştirmek amacıyla yapılan yarışmada,sayısal (dijital) kategoride ve 4 farklı bölüm ile 4 Mevsim Gaziantep görsel algısına hizmet etmesi amaçlanmıştır. Yarışma her yaştan fotoğraf meraklısına açık olup, Mobil cihazlar sayesinde fotoğraf makinesi olan / olmayan herkese hitap etmesi hedeflenen yarışmanın fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması açısından da özel bir yeri bulunuyor.

 

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

“4 Mevsim Gaziantep – İlkbahar-Yaz Ulusal Fotoğraf Yarışması 2017” Sayısal (Dijital) kategorideiki bölümden oluşmaktadır:

 • 1- Sayısal: 4 Mevsim Gaziantep – İlkbahar (Renkli veya Siyah-Beyaz)> DI
 • 2- Sayısal: 4 Mevsim Gaziantep – Yaz (Renkli veya Siyah-Beyaz)> DY

 

KATILIM KOŞULLARI:

 • Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, GİFSAD yönetim kurulu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanları, TFSF temsilcileri ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyanherkes katılabilir. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (15.09.1999 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası-İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmada 2bölümvardır. Yarışmacılar her bir bölüm için en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve en az 2 Mb, fazla 4 MB olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
 • Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler. Ancak manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmacılar mobil cihazlarla çektikleri fotoğraflarla da (cep telefonu, tablet vb) yarışmaya katılabilirler.
 • Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.
 • Katılımcılar www.tfsfonayliyarismalar.orgadresine internet üzerinden ulaşarak “4 Mevsim Gaziantep:İlkbahar– Yaz”2.Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılabileceklerdir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Gaziantep ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf)13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • GİFSAD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyaları (ham halleri) katılımcı tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yarışma Sekreteryası/İletişim adresine CD/DVD/Taşınabilir bellek kartı’na kayıtlı olarak elden teslim edilecek veya posta/kargo/kurye ile ya da WeTransfer ile gönderilecektir.
 • Yarışma sonuçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin www.gantep.bel.tr ve GİFSAD’ın www.gifsad.orgadresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

 • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSAD kurumlarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj, afiş vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSAD’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSAD katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.gifsad.org ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin belirlemiş olduğu internet sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme ödülü alan fotoğraflar, GİFSAD’ın ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter) yayınlanacaktır.
 • Ödül vesergilemealan fotoğraflarınsunumu 25 Eylül 2017 tarihindenitibaren www.gifsad.org ve www.gantep.bel.tr adresindenindirilebilecektir.
 • Yarışmada ödül alan eserler, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yayımlanacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSAD), Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

•      Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

•      Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

•      TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

•      Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

•      Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

•      Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz fotoğraflarda 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

•      Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

•      Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

•      İsimlendirme:

1. adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım:Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (1. Bölüm: İlkbahar için> DI; 2. Bölüm:Yaz için>DY).

4. adım:Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının İlkbahar’da çektiği 1 no’lu “çiçekler açınca” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDI1_cicekler_acinca”, … aynı katılımcının Yaz mevsiminde çektiği 1 no’lu “dalından sergiye” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDY1_dalindan_sergiye”, … gibi olabilir.

•      İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•      Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSADsorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi                        : 25 Haziran 2017

Son Fotoğraf Yükleme Tarihi                                   : 15Eylül 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                                             : 20 Eylül 2017

Sonuç Bildirimi                                                         : 25 Eylül 2017

Ödül Alan eserlerin web sitesinde Yayınlanması    : 25 Eylül 2017

Sergi                                                                        : Yarışma sonrası tarih ve yeri belirten bir mail ile tüm katılımcılara bilgi verilecektir.

 

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):

Coşkun ARAL               Belgesel Fotoğrafçısı - Haberci

Erol DOĞANER            (EFIAP – Hon. SSS) Fotoğraf Sanatçısı, GİFSAD Kurucu Üyesi

M. Tayfun KARABAĞ    Fotoğraf Sanatçısı

Bülent TEYMUR            Fotoğraf Sanatçısı, GİFSAD Kurucu Üyesi

     Fikret Murat TURAL      Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Genel Sekreter Yardımcısı

Hülya YILDIZ                 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

İbrahim ZAMAN            Fotoğraf Sanatçısı

Jüri toplantısı en az5 seçici kurul üyesininbir araya gelmesi ileyapılır.

 

TFSF Temsilcisi:Halil İbrahim TUTAK

 

ÖDÜL-SERGİLEMELER (Her bölüm için)

Birincilik                                                     3.000.- TL

İkincilik                                                       2.000.- TL

Üçüncülük                                                  1.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                                         500.- TL

Sergileme (En fazla 40 adet)                       100.- TL

Toplam ödül ve sergileme: En fazla 46x2=92 adet

 

YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM

Mücahitler Mah. 52052 Sk. Şehitkamil Kültür ve Kongre MerkeziŞehitkamil - GAZİANTEP

E-posta: info@gifsad.org

Telefon: +90 532 581 54 66

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-085” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. 

 

 

 

(TFSF 2017-085)


 

 

 

 

 

Ek:

18 yaş altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi örneği.

 

 

“4 Mevsim Gaziantep:İlkbahar – Yaz”

1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No               :

Adı Soyadı                             :

Doğum Tarihi/Yeri                :

Ev Adresi                               :

                                              

Telefon                                  :0                                     GSM: 0                                     

E-posta Adresi                      :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı     :

Sınıfı ve No’su                      :

 

Sıra No

İlkbahar > DI

Yaz > DY

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSAD’a izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

 1. Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek info@gifsad.orge-posta adresine en geç 15Eylül 2017 Cuma saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.
 2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GİFSAD sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.