Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-009 / 2018-082 İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ – İFOD 4. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ''Küresel Isınma; Unutulan Gelecek'' - SKT: 21.01.2018  

Düzenleyen Kurum
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD)
TFSF Onay No
2018-009
Kategoriler
DA  -  DB  -    -  
Başlama Tarihi
01.09.2017
Son Katılım Tarihi
21.01.2018
Seçici Kurul Toplanması
27.01.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
03.02.2018
İlgili Kişi
Nükhet Küçük
Tfsf Temsilcisi
Zafer Gazi TUNALI
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ – İFOD
4. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Şartnamesi
“Küresel Isınma; Unutulan Gelecek”

 

YARIŞMA ADI: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması.

 

ORGANİZATÖRLER: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD).

 

YARIŞMANIN KONUSU: “Küresel Isınma; Unutulan Gelecek”tir.

Canlıların yaşamını devam ettirebilmeleri için gerekli en temel ihtiyaçlar; temiz su, temiz hava ve temiz topraktır. Yapılan bilimsel çalışmalar, bugün gerçekleşen küresel ısınma ve çevre kirliliğine bağlı olarak artan olumsuzlukların gelecekte; unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz geçmişimiz olarak karşımıza çıkacağını göstermektedir.

İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma; iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, buzulların erimesi denizlerin su düzeyinde yükselme ve su baskınları, tayfun, fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin insan yaşamı üzerine etkileri giderek artmaktadır.

Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmektedir. İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri uluslararası fotoğraf yarışması ile, küresel ısınma ve onun getirdiği olumsuz etkilere dikkat çekerek, dünyanın unutulmaya aday güzelliklerini ölümsüzleştirecek, gelecekte, sadece anılarda kalmaması için dünyamızı korumamız gerektiği gerçeğini vurgulayacak, farkındalık yaratma çabamıza katkıda bulunacak, tüm amatör, profesyonel fotoğraf severleri yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyor.

 

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma sayısal kategoride ve iki bölümlüdür:

A- Sayısal: Küresel Isınma; Unutulan Gelecek (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DA,

B- Sayısal: Küresel Isınma, Kavramsal / Yaratıcı Fotoğraf (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DB.

 

KATILIM KURALLARI:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

3- TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

4- Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.

5- Her bir katılımcı, her bölüme en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.

6- Teknikler; Her iki bölümde Siyah-Beyaz (Monokrom) ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

A- Sayısal: Küresel Isınma; Unutulan Gelecek (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DA bölümünde; Fotoğraflarda renk, kontrast, kırpma gibi temel düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Gönderilecek fotoğraflar FIAP’ın Geleneksel Fotoğraf (TRAD) tanımına uymalıdır (*)

(*) FIAP Geleneksel Fotoğraf (TRADitional Photo) Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar yapılamaz.

B- Sayısal: Küresel Isınma, Kavramsal / Yaratıcı Fotoğraf (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DB bölümünde; Fotoğrafın bir düşünsel anlatım aracı olmasından yola çıkarak, konuya uygun kavramsal önermenin görselleştirildiği fotoğraflar yarışmaya katılabilir. Yarışmacının, kaynak görüntüler kendisine ait olmak kaydıyla işlerine uygulayacağı müdahalelerin sınırı yoktur. Her türlü fotoğrafik teknik kullanılabileceği gibi, fotoğraf temel olmak üzere, fotoğraf dışı yüzey sanatlarından etkilenerek de müdahale gerçekleştirilebilir.

7- Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.

8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır.

9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

10- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR:  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf ENGhttp://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

11- FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

12- İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği, İFOD ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

13- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer basılı kopyası, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği arşivine alınacak, bu tek basılı kopyanın her türlü kullanım hakları Göztepe Rotary Kulübü Derneği’ne ait olacak, bu kopyayı sergi alanında satışa sunabileceği gibi hediye olarak da kullanabilecektir. Katılımcı’nın bu bir adet basılı kopyaya ilişkin hiçbir telif hakkı, ücret veya başkaca bir maddi veya şahsi talebi bulunmamaktadır ve Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin serbestçe kullanımına peşinen muvafakat etmektedir. Göztepe Rotary Kulübü Derneği, bu basılı tek kopya üzerindeki haklarına ek olarak, ödül ve sergileme alan tüm fotoğrafları gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendisinin, yarışmanın Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu yayınlarında, basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) serbestçe kullanılabilecektir. Bu kullanımlar için Katılımcı’ya, Göztepe Rotary Kulübü Derneği, Yarışmanın Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından bilahare belirlenecek ana sponsor ve Rotary 2440 Bölge Federasyonu tarafından ayrıca bir telif hakkı veya ücret ödenmeyecek, bu eserlerin belirtilen mahiyetteki kullanım hakkı “eser sahibi” ile birlikte “İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin olacaktır. Hiçbir koşul altında, Göztepe Rotary Kulübü Derneği fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.

14- Katılımcı iş bu Şartnameyi incelemesi akabinde Yarışmaya katılmak suretiyle Yarışmada ödül alan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kullanım, çoğaltma ve yayma hakkı, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, umuma arz salahiyeti şeklindeki manevi hakları kullanma yetkisini yer, sayı, süre, mecra ve içerik sınırı olmaksızın, herhangi bir bedel talep etmeksizin İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’ne verdiğini; Eser’in tamamını ya da bir kısmını İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından belirlenecek her türlü mecrada ve herhangi bir şekilde işleme; ve işbu şartnamenin okunup kabul edilmesi suretiyle yarışmaya katılım tarihinde bilinen ve/veya katılım tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla kullanma, umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarının yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, süre, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, bedelsiz olarak, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini; kabul, taahhüt ve beyan eder. Katılımcının bu şartnameye göre düzenlenen yarışmaya katılmayı kabul etmesi, bu konudaki telif hakkı ve kullanım düzenlemelerini de kabul ettiği anlamına gelmektedir.

15- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.

16- Ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2018’de, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.

17- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

18- Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının ismini göremez. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.

19- Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda sunulacaktır.

20- Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece

                   http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

                 İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 • Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz ise 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. 
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İSİMLENDİRME:
 • Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:
 •                      
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (A- Sayısal: Küresel Isınma; Unutulan Gelecek (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DA, B- Sayısal: Küresel Isınma, Kavramsal / Yaratıcı Fotoğraf (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DB).

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Küresel Isınma; Unutulan Gelecek bölümü için çektiği “Buharlaşan Göl” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDA1_buharlasan_gol” gibi olur…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD sorumlu olmayacaktır.

 

ÖDÜL-SERGİLEMELER (Her iki bölüm için ayrı ayrı):

 • FIAP Altın Madalya + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü*
 • FIAP Gümüş Madalya + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü**
 • FIAP Bronz Madalya + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü***
 • FIAP Mansiyonu (6 adet)
 • FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).
 • Göztepe Rotary Kulübü Özel Farkındalık takdir plaketi
 • Sergileme (her iki bölüm için en fazla 50’şer adet)

 

YARIŞMA TAKVİMİ: •

Online Yarışmanın Başlangıç Tarihi    : 01 Eylül 2017

Son Fotoğraf Gönderim Tarihi             : 21 Ocak 2018 Pazar saat 23.00 (TSI)

Jürinin Toplanması                               : 27 Ocak 2018 Cumartesi

Sonuçların Açıklanması                       : 03 Şubat 2018

Sergi ve Ödül Töreni                            : 01 Mart 2018

Not: Jüri toplanma tarihi ve sonuçların açıklanması gerekli görüldüğü durumlarda TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir/ötelelenebilir.

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Yarışma sonuçları TFSF/PAFT’ın www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org ile Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin http://rotary2440.org ve www.rotagraphycontest.com adreslerinden duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara aldıkları sonuçlar e-posta ile bildirilecektir. Düzenleme Kurulu e-mail, ödüllerin ancak ödül gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiçbir şekilde İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinin de yazılı şekilde yarışma sekreteryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur.

ALBÜM:

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Nisan 2018’den itibaren ve Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin http://rotary2440.org ve www.rotagraphycontest.com internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır.

 

SALON BAŞKANI: Sevkan Soyuer- İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması Kom.Üyesi

 

JÜRİ ÜYELERİ (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):

Recai ÇABUK                    İzmir Göztepe Rotary Kulübü - TR

Zsuzsanna FODOR          Fotoğraf Sanatçısı/ TV Programcısı - Romanya

Alahattin KANLIOĞLU       Ege Üni. İletişim Fak. Öğr. Üyesi, Yrd.Doç.Dr., İFOD - TR

Emel KARAKOZAK           (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, AFAD - TR

Berna KIZILTAN                Fotoğraf Sanatçısı, İzmir Göztepe Rotary Kulübü, İFOD -TR

A. Beyhan ÖZDEMİR        DEÜ GSF Fotoğraf Böl. Öğr. Üyesi Yrd.Doç.Dr., İFOD -TR

Sema ÖZEVİN                  (EFIAP) Beykent Üni.İletişim Fak. Öğr. Gör. Fotoğraf Sanatçısı/Kreatif Direktör - TR

(Jüri, en az 3 (üç) üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

 

YÜKLEME ADRESİ: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp

 

DÜZENLEME KURULU:

Devrim ÇUKUR - Tolga USKUÇ - Recai ÇABUK - S. Sevkan SOYUER - Keti VENTURA - Barış AKYELLİ - Deniz CAN - Gökay ÇİÇEKLİ

 

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Nükhet KÜÇÜK 

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği

Vali Kazım Dirik Caddesi. No: 13/601 Atabay İş Merkezi Konak - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: + 90 232 441 47 06 - E-mail : info@rotagraphycontest.com  rotagraphycontestt@gmail.com

Rotary 2440 Bölge: Tel: +90 232 441 05 16 - Faks: +90 232 441 14 24

 

Bu yarışma TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından “TFSF 2018-009” ve FIAP tarafından “FIAP 2018-082” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel Ödülleri, yalnızca FIAP (altın, gümüş, bronz) madalyası alan katılımcılara, “

* (FIAP Altın madalya) + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü: Boyalık Beach Hotel & Spa, Çeşme İzmir / Türkiye (http://www.boyalikbeachcesme.com) 2018 veya 2019 yılı içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 5 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” “

** (FIAP Gümüş madalya) + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü: PINE BAY Holiday Resort, Kuşadası Aydın/Türkiye (http://pinebay.com) 2018 veya 2019 yılı içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 5 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” “

*** (FIAP Bronz madalya) + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü: Boyalık Beach Hotel & Spa, Çeşme İzmir/Türkiye (http://www.boyalikbeachcesme.com) 2018 veya 5 / 6 2019 yılı içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 4 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” şeklindedir ve sahiplerine bir davet yazısıyla teslim edilecektir.

Ödül konusu Otele ulaşım ve seyahat ile ilgili diğer ekstra harcamalar konaklama ödülü kazanan yarışmacılar tarafından karşılanacaktır. Kazananlar, 2018 veya 2019 yılı Haziran Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki kalan diğer aylar içerisinde herhangi bir tarihte konaklayabilirler. Konaklama tarihi ve Standart Oda için otel ile en az bir ay öncesinde irtibata geçilmesi gerekmektedir. Konaklamalar bölünmeden bir kerede kullanılmalıdır. Ödüller ancak bu Şartnamede belirtilen şekilde bizzat ödülü kazanan Katılımcı tarafından kullanılabilecektir. Katılımcılar, ödülü kullanmak yerine, parasal karşılığını talep edemezler.