Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-100 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 01.12.2017  

Düzenleyen Kurum
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
TFSF Onay No
2017-100
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
25.09.2017
Son Katılım Tarihi
01.12.2017
Seçici Kurul Toplanması
05.12.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
08.12.2017
İlgili Kişi
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
Tfsf Temsilcisi
Ömer GEMİCİ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
4. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
(TFSF Onay No: “TFSF 2017-100”)

 

 1. Yarışmanın Adı:

“Turizm ve Aile”dir.

 

 1. Yarışmanın Organizasyonu:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü (KTB TGM) 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması – Turizm ve Aile”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir; yürütücülüğü ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. Konu:

Kırsal tatil, deniz, güneş, kum, kültür, tarih, alışveriş, turistik sporlar vb aktiviteler içerisinde yer alan insan ve aile odaklı fotoğraflar beklenmektedir. Tesisler-işletmeler vb hizmet sektörlerinde çalışan insanlar ve aileler de çekim konuları arasındadır.

 

 1. Amaç

Ülkemizde gerek iç, gerekse dış turizmin gelişmesindeki en güçlü dinamiklerden biri ailelerdir. Dış turizmde ana hedef grubumuz olan ailelerin, turizmin önemli bir bütünleyeni olarak iç turizmin geliştirilmesinde ve tatil yapmanın, toplumun her kesiminin ihtiyaç duyduğu ve katılabildiği bir sosyo-kültürel davranış durumuna getirilmesindeki rolü de büyüktür. 2017 yılında yapılan III. Milli Kültür Şurası Aile ve Kültür Komisyonu’nun da kararları doğrultusunda yarışma konusu “Aile ve Turizm”dir. Fotoğrafçılarımızdan, aile temasıyla tarihsel, turistik ve kültürel değerlerimize ve turizm olgusuna dikkat çekecek ve ilgi uyandıracak fotoğraflar sunmaları beklenmektedir.

 

 1. Kategori ve Bölümler:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü (KTB TGM) 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması – Turizm ve Aile”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

 1. Katılım Koşulları:
 1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcileri ve Bakanlık yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Sayısal (dijital) Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde) Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir.
 5. Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.
 6. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 9. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 10. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 11. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 12. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 13. Yarışma sonuçları KTB TGM’nin  www.kulturturizm.gov.tr  ,  www.tanitma.gov.tr  adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

7.Telif Hakları:

7.1 Bakanlığın Hak ve Sorumlulukları:

7.1.1    Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olacaktır.

7.1.2    Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kurumsal işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilere Bakanlıktan izin almak kaydıyla kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik ve çoklu düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

7.1.3    KTB TGM ve TFSF fotoğrafların izin alınmaksızın başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

7.1.4    Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

 

7.2       Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

7.2.1    Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 10. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TFSF’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

7.2.2    Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğrafçıya aittir.

7.2.3    Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde) Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.

7.3.4    Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar KTB TGM’nin  www.kulturturizm.gov.tr  ,  www.tanitma.gov.tr   web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.

 

 1. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi
  1. Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
  2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
  3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
  4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
  5. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
  8. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve kategori/bölüm kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  9. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  10. İsimlendirme:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (DC).

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Edremit’te çektiği “Tüm aile kıyıda” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_tum_aile_kiyida” olabilir.

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Diğer Hususlar:
  1. Yarışma TFSF tarafından “TFSF 2017-100” numara ile onaylanmıştır.
  2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  3. Katılım bilgileri ve şartnameye, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr,  www.tanitma.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden incelenebilir.
  4. Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda "Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü" kararı geçerlidir.
  6. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

 

 1. Ödül-Sergilemeler:
  • Birincilik                                                  : 5000,- TL
  • İkincilik                                                    : 3000,- TL
  • Üçüncülük                                               : 2000,- TL
  • Mansiyon (3 adet)                                  : 1000,- TL
  • Sergilemeler (En fazla 100 adet)          :   250,- TL

 

 1. Yürütme:

İşbu Şartname hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına TFSF tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

 1. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.

·         A. Beyhan ÖZDEMİR         Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen, TFSF YK Başkanı

·         Emel KARAKOZAK           (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

·         İrfan ÖNAL                         Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü

·         Ozan SAĞDIÇ                    Fotoğraf Sanatçısı

·         Zeynel YEŞİLAY                 Fotoğraf Sanatçısı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yedek Üyeleri:

     Cengiz AYDİN                        Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

 

TFSF Yedek Üyeleri:

     Ali Rıza AKALIN

     İsmail HAYKIR

 

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

 1. Yarışma Takvimi:
  • Son Katılım Tarihi                          : 01.12.2017 saat 23.00 (TSI)
  • Seçici Kurul Değerlendirmesi        : 05.12.2017
  • Sonuç Bildirimi                              : 08.12.2017
  • Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

 

 1. Yürürlük

Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Düzenleyici Kuruluş:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü

E-posta: turizmtgm@gmail.com

 

Yürütücü Kuruluş:

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)

E-posta: ofis@tfsf.org.tr

Tel: 0312 418 83 73 (TFSF)