Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-021 Vakıf Katılım A.Ş. Fotoğraf Yarışması  - SKT: 23.03.2018  

Düzenleyen Kurum
Vakıf Katılım A.Ş.
TFSF Onay No
2018-021
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
15.11.2017
Son Katılım Tarihi
23.03.2018
Seçici Kurul Toplanması
15.04.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
22.04.2018
İlgili Kişi
Vakıf Katılım A.Ş.
Tfsf Temsilcisi
Ahmet AKIN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Vakıf Katılım A.Ş.
 “Kuş Evleri” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

Amaç: Unutulmaya yüz tutmuş vakıf eserleri arasında yer alan nezaketin, merhametin ve zarafetin nişanesi kuş evlerini yeniden hatırlatmak, günümüz sosyal yaşamının bir parçası haline getirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır.

 

Konu: Kuş Evleri

Osmanlı mimarisinin en zarif ve en güzel eserlerinden olan “Kuş Evleri” fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Kuş Evleri Fotoğraf Yarışması”, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Yarışma Bölümleri:

Yarışma; Sayısal (dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Katılım Koşulları:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmamız; seçici kurul üyeleri, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. yönetimi ve çalışanları, TFSF temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

3- Yarışmacılar, en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

4- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

5- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

8- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”  (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

10- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

11- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme hakkı kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

12- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

13- Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

14- Yarışma sonuçları Vakıf Katılım A.Ş’nin  www.ortakgecmisortakgelecek.com.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Telif (Kullanım) Hakkı:

1- Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Vakıf Katılım Bankası A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile fotoğrafçıya aittir.

2- Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3- Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

4- Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Vakıf Katılım tarafından kitap olarak basılabilecek; kitapçık, broşür, tanıtım mecraları, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

5- Vakıf Katılım Bankası A.Ş., fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

6- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

8- Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

9- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

10- Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin www.ortakgecmisortakgelecek.com.tr , TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ile  www.tfsfonayliyarismalar.org/  web adreslerinde, TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.

11- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

12- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

13- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

1- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 

2- Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi

3- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin  www.ortakgecmisortakgelecek.com.tr sayfasındaki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

4- TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

5- Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

6- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

7- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb /Siyah-Beyaz fotoğraflarda 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

8- Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

9- Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

10- İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”ın 1 no’lu “Kuş Evi” adlı fotoğrafı için adlandırma “TRomeryD1_kus_evi” gibi olur…

11-  İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

  1. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Vakıf Katılım Bankası A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Fotoğrafların Son Teslim Tarihi       : 23 Mart 2018

Fotoğrafların Değerlendirmesi         : 15 Nisan 2018

Sonuç Duyurusu                              : 22 Nisan 2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi             : (Daha sonra açıklanacaktır.)

 

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                                       8.000.- TL

İkincilik                                                         5.000.- TL

Üçüncülük                                                   3.000.- TL

Mansiyon (3 eser)                                       1.000.- TL

Sergileme (en fazla 50 eser)                          200.- TL

 

Jüri (ada göre alfabetik sırayla):

Ahmet İKİZOĞLU                  Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü

İbrahim ZAMAN                     Fotoğraf Sanatçısı

İkram GÖKTAŞ                     Vakıf Katılım Genel Müdürü

İsmail KÜÇÜK                        Fotoğraf Sanatçısı

İzzet KERİBAR                      Fotoğraf Sanatçısı

Murat GÜR                             Fotoğraf Editörü/Sanat Yönetmeni

Mustafa YILMAZ                    Fotoğraf Sanatçısı

Nevzat ÇAKIR                       Fotoğraf Sanatçısı

Şinasi AKHAN                       Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Yönetmeni

(Jüri en az beş üye toplanabilir.)

 

TFSF Temsilcisi: Ahmet AKIN

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-021” patronaj ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

Yarışma Hakkında Sorular yarisma@vakifkatilim.com.tr üzerinden yazılı olarak alınacak, sorulara yazılı olarak cevap verilecektir.