Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-025 Tuşba Belediyesi - Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) ''Cennet Vatanım Türkiye'' 2. Fotoğraf Yarışması - SKT: 02.04.2018  

Düzenleyen Kurum
Tuşba Belediyesi ve Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD)
TFSF Onay No
2018-025
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
21.11.2017
Son Katılım Tarihi
02.04.2018
Seçici Kurul Toplanması
07.04.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
09.04.2018
İlgili Kişi
Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tfsf Temsilcisi
Yakup YENER
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Tuşba Belediyesi - Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD)
“Cennet Vatanım Türkiye” 2. Fotoğraf Yarışması
Şartname

 

YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmamızın ana teması ‘’Cennet Vatanım Türkiye‘’dir.

Bizi biz yapan her şeyi tarihi birikimimiz, doğal güzelliklerimiz, kültürel değerlerimiz, insanımızın bölgelere göre farklılık gösterse de bütünde Türkiye olan birlikteliği ve bir arada Türkiyeli olarak yaşamanın güzelliğini anlatan fotoğraflarla Büyük bir Türkiye Mozaiği oluşturmak istiyoruz. Bu minval üzerine Tuşba Belediyesi ve Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) olarak böyle bir yarışma başlatmış bulunuyoruz.

 

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

KATILIM ŞARTLARI:

1- Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcileri ile birinci dereceden yakınları; Tuşba Belediyesi çalışanları ve Van Fotoğrafçılar Derneği üyeleri dışında 18 yaş ve üzeri tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital), Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.

4- Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih ve katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

5- Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır

6- Yarışma “Belgesel Fotoğraf” konseptinde düzenlenmektedir. Keskinlik, kontrast gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.

7- Katılımcı yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

8- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

9- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

10- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

11- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

12- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

13- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

14- Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

15- Yarışma sonuçları Tuşba Belediyesi’nin www.tusba.bel.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

1- Yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) ve sergileme alan veya satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Tuşba Belediyesi ve Van Fotoğrafçılar Derneği’ne ait olacaktır. Bu eserler, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Tuşba Belediyesi ve VANFOD’un tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); Tuşba Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir. Tuşba Belediyesi ve VANFOD fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

2- Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3- Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar Tuşba Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

4- Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Tuşba Belediyesi ve VANFOD arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

5- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

6- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

7- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

8- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

9- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Tuşba Belediyesi’nin www.tusba.bel.tr web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.

10- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

11- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

                                                    http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

  • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
  • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
  • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
  • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Cennetten bir köşe” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_cennetten_bir_kose” gibi olur…

  • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuşba Belediyesi ve VANFOD sorumlu olmayacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sıra ile):

A. Beyhan ÖZDEMİR     Yrd. Doç. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, İFOD, TFSF YK Başkanı

Ahmet ERDEM               Fotoğraf Sanatçısı

Aslı Erciyes TOSUN       Yrd. Doç. Dr. YYÜ GSF Fotoğrafçılık Bölümü

Ferruh ATAKAN              Fotoğraf Sanatçısı

Fevzi ÖZGÖKÇE            Doç. Dr. Tuşba Belediye Başkanı

Romin MOHTASHAM    Fotoğraf Sanatçısı - İran

Tayfun ÇİFTÇİ                Fotoğraf Sanatçısı, VANFOD YK Başkanı

 

TFSF Temsilcisi: Yakup YENER

 

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik                                             3.000.- TL

İkincilik                                              2.000.- TL

Üçüncülük                                         1.000.- TL

Mansiyon (1 eser)                                 500.- TL

Tuşba Belediyesi Özel Ödülü              500.- TL

Sergileme (En fazla 20 eser)               150.- TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlama Tarihi        : 21 Kasım Salı 2017

Son Başvuru tarihi                      : 02 Nisan 2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi     : 07 Nisan 2018 Cumartesi

Sonuçların Açıklanması              : 09 Nisan 2018 Pazartesi

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi         : -

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:

Yarışma sonuçları basın yoluyla Tuşba Belediyesi’nin resmi adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve sergileme alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

İLETİŞİM-SEKRETERYA:

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tuşba Belediyesi Çağrı Merkezi

0543 761 05 88  -  0542 803 65 08  - 0432 214 00 90

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-025” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.