Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-038 Aydın Birlikteliği – Aydın Köymen 3. Fotoğraf Yarışması ''Kentlerde İnsanların Hayvanlarla Birlikte Yaşam Kültürü Nasıl Oluşturulabilinir?'' - SKT: 28.04.2018  

Düzenleyen Kurum
Aydın Birlikteliği Vakfı
TFSF Onay No
2018-038
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
14.02.2018
Son Katılım Tarihi
28.04.2018
Seçici Kurul Toplanması
11.05.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
15.05.2018
İlgili Kişi
Kelle Koltukta Bağımsız Yapım
Tfsf Temsilcisi
Engin ÇALIŞIR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Aydın Birlikteliği – Aydın Köymen 3. Fotoğraf Yarışması
“Kentlerde İnsanların Hayvanlarla Birlikte Yaşam Kültürü Nasıl Oluşturulabilinir?”
Şartname

 

Konu ve Amaç:

Aydın Birlikteliği Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması”, bu yıl aynı zamanda “Ülkem Kentim Semtim” Yazı Yarışması’nın sekizincisine de başlık olacak özel konusu ile karşınızdadır: Kentlerde İnsanların Hayvanlarla Birlikte Yaşam Kültürü Nasıl Oluşturulabilinir?.

Birliktelik olarak bu sene kuştan, salyangoza kentteki hayvanların günümüzdeki durumu, kent sakinlerine düşen sorumluluklar ve çözümler üzerinde durmak istedik. Asya’dan Avrupa’ya günümüz toplumlarının ortak sorunu ve sorumluluğu olan bu konu hakkında kadrajlayacakları kareler ile bizleri düşündürmeye sevk edecek amatör ve profesyonel fotoğraf sevdalısı katılımcılarıyla tanışmaktan mutluluk duyacaktır.

Günümüzün yalnızlaşan kent insanlarının evlerinde ev hayvanları besleme oranı her geçen gün artmaktadır. Fakat hepsinin de ortak sıkıntısı kent servislerinden yararlanabilmek bir yana dursun, kimi zaman adeta dışlanıyor olmalarıdır.

Kentlerde sokağa bırakılan ya da sokakta kontrolsüz çoğalan, bakımsız sokak hayvanlarının, yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda ve içgüdüsel olarak özellikle kış aylarında sürüler halinde hareket ederek, yakın yerleşim bölgelerindeki kentliler için tehdit oluşturabilir durumlara sebebiyet vermeleri çözülmesi gereken kent problemlerindendir.

Kent toprağı üstünde süregelen mücadele, kent göğünde de süre gitmekte. Kuşların kent yaşamına uyumlanma süreci kentsel evrimin göksel parçası olarak devam ediyor. Kargaların kovduğu martılar çöplüklerde besleniyor, yeni davranışlar yeni alışkanlıklar kazanıyorlar. Evden kaçan yeşil papağanlar sürülerini oluşturuyorlar. Bu örnekler bize kentin kendine özgü bir ekosistem oluşturduğunu ve kentteki canlıların bu sisteme uyumlanmakta olduğunu gösteriyor.

Bu durumda artık yalnızca insan haklarından değil, aynı zamanda hayvan haklarından da söz ediyor ve kurumsallaşmasını sağlıyor olmalıyız. Kentteki yaşamımızı düzenlerken hayvanların varlığını ve haklarını hesaba katmalı, yaşam kültürümüzü bu gerçekliğe göre yeniden şekillendirmeliyiz.

Yarışmacılardan bu konuda yaşadıkları deneyimlerinin öyküsünü, karşılaşılan sorunları, kentteki ekolojik sisteme hayvanların uyum süreçlerini, sürecin sonuçlarını, hayvan haklarını, hayvanlara sağlanması gereken hizmetleri ve benzeri konulara ilişkin çözüm önerilerini kadrajları ile izleyicisine yansıtabilecek nitelikli fotoğraflar beklenmektedir.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Aydın Birlikteliği – Aydın Köymen 3. Fotoğraf Yarışması”, Aydın Birlikteliği Vakfı tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Aydın Birlikteliği Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Kategori ve Bölümler:

“Aydın Birlikteliği – Aydın Köymen 3. Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Katılım Şartları:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri ile 1.derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (28.04.2000 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname’yi Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

3- Her fotoğrafçı yarışmaya “Kentlerde İnsanların Hayvanlarla Birlikte Yaşam Kültürü Nasıl Oluşturulabilinir?”i anlatan en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılacaktır.

4- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

5- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve panoramik görüntüler yarışmaya kabul edilmez.

6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

8- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9- Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

10- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

11- Yarışma sonuçları http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://mulkiye.org.tr/ adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

1- Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’ne ait olacaktır.

2- Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

3- Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

4- Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm ödül ve sergileme kazananlara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı, fotoğraf müzeleri ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

5- Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.

6- Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

7- Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg) ve katılımcının kısa özgeçmişini içeren bir word dosyası Eser Sahipleri tarafından “İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No: 21/130 Kavaklıdere Çankaya-Ankara” adresine teslim edilecektir.

8- Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://mulkiye.org.tr/ web siteleri ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2018’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

9- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel (18 yaş ve altı katılımcıların yasal veli/vasilerinin) banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel (18 yaş ve altı katılımcıların yasal veli/vasilerinin) banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.  

10- Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

11- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

12- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinde belirtilen düzenlemeler ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

13- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

1- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

2- Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.

3- TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4- Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ilişkin isim, logo, imza vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.

5- Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

6- İsimlendirme:

  • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
  • Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Digital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “gök gözlü kuş” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_gok_gozlu_kus” gibi olur…

7- Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

8- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

9- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi                  : 28 Nisan 2018 saat 23.00 (TSI)

Jüri değerlendirmesi              : 11 Mayıs 2018

Sonuç Bildirim Tarihi              : 15 Mayıs 2018

Ödül Töreni                            : 25 Mayıs 2018

Bu seçkide yer alan fotoğraflar Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecektir.

 

Yarışma Jürisi:

İlhan TEKELİ                          Prof.Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Koray OLŞEN                        Fotoğraf Sanatçısı, AFSAD YK Başkanı

Şebnem EROL                      Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Eylül DİZDAROĞLU              Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

Can GAZİALEM                     Fotoğraf Sanatçısı

(Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

 

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                    2.000.- TL + Başarı Belgesi

İkincilik                                      1.000.- TL + Başarı Belgesi

Üçüncülük                                   500.- TL + Başarı Belgesi

Sergileme (En az 20 eser)         Bedelsiz

 

Yarışma Sekreteryası / İletişim:

“Aydın Köymen 3. Fotoğraf Yarışması” 2018 sekreteryasını, Kelle Koltukta Bağımsız Yapım gerçekleştirecektir. Bilgi edinmek isteyenlerin öncelikli olarak mail yoluyla bize ulaşmalarını rica ediyoruz.

E-posta  : info@kellekoltukta.com

Telefon  : 0532 787 7947 / 0312 804 9494

 

 

 
   


Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından “TFSF 2018-038” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname  Bu Linkten İndirebilirsiniz >>>

 

Ek: 18 yaş ve altı katılımcılar için “Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname” Örneği.

 

Aydın Birlikteliği – Aydın Köymen 3. Fotoğraf Yarışması

 (18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No               :           

Adı Soyadı                            :                                                                                          

Doğum Tarihi/Yeri               :                                                                                          

Ev Adresi                              :                                                                                          

                                                                                                                                           

Telefon                                  : 0                                     GSM: 0                                     

E-posta Adresi                     :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı    :                                                                                           

Sınıfı ve No’su                      :                                                                                           

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri okudum, kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif (kullanım) hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

  1. Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek info@kellekoltukta.com e-posta adresine en geç 28 Nisan 2018 saat 23.00 (TSI)’ye kadar gönderilecektir.
  2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.