Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-054 VAKIF EMEKLİLİK 6. ''Sarı Kareler'' Fotoğraf Yarışması - SKT: 07.06.2018  

Düzenleyen Kurum
VAKIF EMEKLİLİK
TFSF Onay No
2018-054
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
26.03.2018
Son Katılım Tarihi
07.06.2018
Seçici Kurul Toplanması
21.06.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
26.06.2018
İlgili Kişi
Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Tfsf Temsilcisi
Hasan ÖZDEMİR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

VAKIF EMEKLİLİK
6. “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

Konu: “Sarı Kareler”

1- KONU VE AMAÇ

Bu yılki Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Sarı Kareler” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

 

2- YARIŞMA BÖLÜMLERİ

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal Renkli (Digital Color) > DC.

 

3- KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri ile TFSF kısıtlamalılar Listesi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  1. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Vakıf Emeklilik’in http://www.vakifemeklilik.com.tr ve http://www.sarikareler.net internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org  web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 • İlk üç dereceyi Kazanan ve İstanbul dışından ödül törenine katılacak olan katılımcılara 150 TL ulaşım desteği verilecektir.
 • Yarışma sonuçları Vakıf Emeklilik’in http://www.vakifemeklilik.com.tr ve http://www.sarikareler.net internet sitesi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun  www.tfsf.org.tr   ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

4- TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Vakıf Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır.
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Vakıf Emeklilik A.Ş., fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 350 (üçyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar, TFSF Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Vakıf Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Vakıf Emeklilik’in http://www.vakifemeklilik.com.tr ve http://www.sarikareler.net internet sitesi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr   ve www.tfsfonayliyarismalar.org   web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yayımlanacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

5 -ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • Fotoğraf dosyaları, Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin
  • ve http://www.sarikareler.net web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
  •  adresinden yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
  • :
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color > DC).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_2014_balikci_kadin" gibi olur.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Vakıf Emeklilik sorumlu olmayacaktır.

 

6- YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi       : 26 Mart 2018

Son Katılım Tarihi                  : 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 23.00 (TSI)

Değerlendirme Toplantısı       : 21 Haziran 2018

Sonuç Bildirimi                       : 26 Haziran 2018

 

7- SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)

 • Coşkun ARAL               İz TV Genel Yayın Yönetmeni
 • Ender ŞENOL              Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı
 • Garbis ÖZATAY           Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü
 • Güler ERTAN               Prof., Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, BÜFOD
 • Murat GÜR                   Fotoğraf Sanatçısı
 • Ömer Serkan BAKIR    Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni
 • Turan KESKİN              Fotoğraf Sanatçısı, BÜFOD

Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

 

8- ÖDÜL-SERGİLEMELER

Birincilik                                             4.500.- TL

İkincilik                                              3.000.- TL

Üçüncülük                                         2.000.- TL

Mansiyon (3 eser)                                 700.- TL

Sergileme (En fazla 30 eser)               350.- TL

 

9- YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM

Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Muallim Naci Cad. No: 22 Ortaköy 34347 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0212 310 37 00

E-posta: burcu.ongan@vakifemeklilik.com.tr

 

10- Uyuşmazlıkların çözümünde Vakıf Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

11- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.

 

12- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-054” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.