Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-019 Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) ''Dünden Bugüne Döşemealtı'' Fotoğraf Yarışması  - SKT: 22.6.2018  

Düzenleyen Kurum
Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)
TFSF Onay No
2018-019
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
2.10.2017
Son Katılım Tarihi
22.6.2018
Seçici Kurul Toplanması
6.7.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
11.7.2018
İlgili Kişi
Fatih ÇALIŞKAN, Mustafa MEYVECİOĞLU, Ayşe ÖZTÜRK
Tfsf Temsilcisi
Mustafa ŞAHİN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)
“Dünden Bugüne Döşemealtı” Fotoğraf Yarışması Şartnames

 

 1. Yarışmanın adı: “Dünden Bugüne Döşemealtı”dır.

 

 1. Yarışmanın amacı;

  Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak, her mevsim Döşemealtı ilçesinin değişimi ve sahip olduğu tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla gözler önüne sermektir.

 

 1. Yarışmanın Organizasyonu:

 Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Fotoğraf Yarışması “Dünden Bugüne Döşemealtı”, adıyla düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Turizm Birliğince gerçekleştirilecektir. Turizm Birliğinin adı, bu şartnamede “BATAB” olarak anılacaktır

 

 1. Kategori ve Bölümler:

 BATAB Fotoğraf Yarışması; “Dünden Bugüne Döşemealtı”; sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

 1.  Katılım Koşulları:

 

 1. Telif (Kullanım) Hakları:

 

 1. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

•      Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

•      Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

•      TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

•      Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

•      Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

•      Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

•      Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

•      Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

•      İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Döşemealtı’nda sabah” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_dosemealtinda_sabah” gibi olur…

•      İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•      Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için BATAB ve Döşemealtı Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Yarışma Takvimi:
 • Yarışmanın Başlama Tarihi         : 02 Ekim 2017 Pazartesi
 • Son Katılım Tarihi                        : 22 Haziran 2018 Cuma 17:00 (TSI)
 • Seçici Kurul Toplanma Tarihi      : 06 Temmuz 2018 Cuma
 • Sonuç Bildirim Tarihi                   : 11 Temmuz 2018 Çarşamba
 • Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 18 Temmuz 2018 Çarşamba (Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi. Ödül töreni ve sergi tarihinde olası değişiklikler www.batab.gov.tr adresinden duyurulacaktır.)

 

 1. Seçici Kurul:

Mustafa GÜRBÜZ                      Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı – BATAB Müdürü

Cevat YANAR                             Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Nafia Özdemir HANYALOĞLU  Yrd. Doç. Dr. Akademisyen, Akdeniz Üniv. GSF Fotoğraf Bölümü

Uğur GÜNAY YAVUZ                Doç. Dr. Akademisyen, Akdeniz Üniv. GSF Fotoğraf Bölümü

Fahrettin KARAKAŞ                   Antalya FKK Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Himmet ÖCAL                            Grafik Sanatçısı

Mehmet BOYACI                        Grafiker Fotoğraf Sanatçısı, ANFAD YK Başkanı

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.)

 

TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER

 

 

 1. Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                        2.000,00- TL

İkincilik                                           1.500,00- TL

Üçüncülük                                      1.000,00- TL

Mansiyon (1 adet)                             250,00- TL

Sergileme (En fazla 50 adet)            50,00- TL

 

 1. Yarışma İletişim/Sekreterya: 

Fatih ÇALIŞKAN, Mustafa MEYVECİOĞLU, Ayşe ÖZTÜRK

Adres: Kuşkavağı Mah. Belediye Cad. No: 77 Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Telefon: 0242 245 55 00

E-posta: yaziisleri@konyaalti.bel.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-019” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2018-019)

 

 

 

 

Ekler:

1- 18 yaş altı katılımcılar için Veli/Vasi Müracaat Formu ile Muvafakatnamesi örneği.

2- Müracaat Formu ile Muvafakatnamesi örneği

 

BATAB

“Dünden Bugüne Döşemealtı” Fotoğraf Yarışması

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi Müracaat Formu ile Muvafakatnamesi

 

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No              :      

Adı Soyadı                          :                                                                                          

Doğum Tarihi/Yeri              :                                                                                          

Ev Adresi                           :                                                                                          

                                                                                                                                       

Telefon                               : 0                                     GSM: 0                                     

E-posta Adresi                   :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı    :                                                                                          

Sınıfı ve No’su                    :                                                                                           

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda eserimin/eserlerimin kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için BATAB’a izin/muvafakatname verdiğimi peşinen kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

 

Notlar:

1- Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek  yaziisleri@konyaalti.bel.tr  e-posta adresine en geç 22 Haziran 2018 Cuma 17.00’ye kadar gönderilecektir.

2- Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden BATAB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.

 

 1.  

“Dünden Bugüne Döşemealtı” Fotoğraf Yarışması

Müracaat Formu ile Muvafakatnamesi

 

 

 Katılımcının

TC Vatandaşlık No              :      

Adı Soyadı                          :                                                                                          

Doğum Tarihi/Yeri              :                                                                                          

Ev Adresi                           :                                                                                          

                                                                                                                                       

Telefon                               : 0                                     GSM: 0                                     

E-posta Adresi                   :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı    :                                                                                          

Sınıfı ve No’su                    :                                                                                           

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda eserimin/eserlerimin kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için BATAB’a izin/muvafakatname verdiğimi peşinen kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

 

Notlar:

1- Bu belge katılımcılar tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek  yaziisleri@konyaalti.bel.tr  e-posta adresine en geç 22 Haziran 2018 Cuma 17.00’ye kadar gönderilecektir.

2- Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden BATAB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.