Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-023 T.C. Gemlik Belediye Başkanlığı ''Zeytinin Başkenti Gemlik'' Fotoğraf Yarışması  - SKT: 20.8.2018  

Düzenleyen Kurum
T.C. Gemlik Belediye Başkanlığı
TFSF Onay No
2018-023
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
24.11.2017
Son Katılım Tarihi
20.8.2018
Seçici Kurul Toplanması
27.8.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
29.8.2018
İlgili Kişi
Gemlik Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tfsf Temsilcisi
Altuğ ŞENEL
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

T.C.
Gemlik Belediye Başkanlığı
“Zeytinin Başkenti Gemlik”
 Fotoğraf Yarışması Teknik Şartnamesi

 

Tema:

Yarışmanın konusu “Gemlik ve Gemlik Zeytini”dir.

“Gemlik ve Gemlik Zeytini” teması kapsamında; Gemlik’in tarihi, doğal güzellikleri ile birlikte zeytin ağacından, hasadına, sofralık zeytinden zeytinyağına kadar “Gemlik Zeytini” ile ilgili her türlü tema tek başına ya da birlikte ele alınabilecektir.

 

Amaç:

İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve birçok özelliğiyle diğer bölge zeytinlerinden ayrılan “Gemlik Zeytini” ve Coğrafi İşarete dikkat çekmek, coğrafi işaret hakkında bölgesel ve ulusal bilinci artırmak, İlçemizin doğal, tarihi, turistik güzelliklerini göz önüne sermek, “Gemlik ve Gemlik Zeytini” vurgusunu ve birlikteliğini başarılı bir şekilde işleyerek ulusal ve ulusal ve uluslararası platformda tanıtım ve temsil amacına hizmet etmek hedeflenmektedir.

 

Yarışma Kategorisi:

Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Her katılımcı, yarışma temasına uygun olarak çekilen en fazla 4 (dört) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Daha önce ödül ve sergileme almış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı, renk değişikliği yapıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Gemlik Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Gemlik Belediyesi’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Gemlik Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Gemlik Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Gemlik Belediyesi fotoğrafların başka maçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Gemlik Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Gemlik Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal, dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelemek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Gemlik Belediyesi’nin http://www.gemlik.bel.tr, TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde, Sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz etme hakkı yoktur.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

İsimlendirme:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra altØ çizgi eklenmelidir ( _).
 • Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının çektiği “zeytin karası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme TRomeryD1_zeytin_karasi ..." olabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gemlik Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

Ödül-Sergilemeler:

     Birincilik                                                  3.000.- TL

     İkincilik                                                    2.000.- TL

     Üçüncülük                                              1.500.- TL

     Jüri Özel Ödülü                                      1.000.- TL

     Jüri Özel Ödülü (Drone Çekimi)            1.000.- TL

     Sergileme (En fazla 50 adet)     :             200.- TL

 

Yarışma Takvimi:

Son Eser Gönderim Tarihi     : 20 Ağustos 2018 saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplanma Tarihi              : 27 Ağustos 2018

Sonuç Bildirim Tarihi              : 29 Ağustos 2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi    : 11 Eylül 2018 / 13.00 Gemlik

 

Değerlendirme Kurulu (Ada göre alfabetik sırayla):

 • Ahmet AVCI                    Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı
 • Faruk AKBAŞ                 Fotoğraf Sanatçısı
 • Hüseyin TURHAN           Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü
 • Kamil FIRAT                   Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Üyesi
 • Serpil SAVAŞ                 BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) YK Başkanı

 

(Seçici Kurul en az üç üye ile toplanabilir.)

 

TFSF Temsilcisi: Altuğ ŞENEL

 

Sekreterya-İletişim:

Gemlik Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tel: 0224 513 45 21 (dahili 1124) Fax: 0224 512 17 80

Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, No: 138 16600 GEMLİK - BURSA

info@gemlik.bel.tr ; kultur@gemlik.bel.tr

 

Yarışmamız; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-023” numara onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.