Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-045 Gölcük Belediyesi - Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 15.10.2018  

Düzenleyen Kurum
Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
TFSF Onay No
2018-045
Kategoriler
DA  -  DB  -    -  
Başlama Tarihi
23.2.2018
Son Katılım Tarihi
15.10.2018
Seçici Kurul Toplanması
19.10.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
22.10.2018
İlgili Kişi
İsmail İKİZ - Erman SUAN
Tfsf Temsilcisi
Altuğ ŞENEL
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Gölcük Belediyesi - Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU: “Gölcük Belediyesi 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütülücüğü de Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından gerçekleştirilecektir. 
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS NEDİR? Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.  
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN AMAÇLARI: • Somut Olmayan Kültürel Mirası korumak; • Somut Olmayan Kültürel Miras’ın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasa duyulan saygısını yükseltmek; • Somut Olmayan Kültürel Miras’ın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmak, karşılıklı değerbilirliği sağlamaktır. • “Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına gelir. Bu kavram; kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme, eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarma gibi yöntemleri içerir.
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI: a) Somut Olmayan Kültürel Miras’ın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar; b) Gösteri sanatları; c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; e) El sanatları geleneği.
KATEGORİ ve BÖLÜMLER: Yarışmamız; Sayısal (Dijital) kategoride ve 2 (iki) bölümlü olarak düzenlenmektedir: A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD), bu yıl 9.’sunu gerçekleştirecekleri yarışma serisi ile Ocak 2006’dan bu yana taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmayı planlamaktadır. B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB. Gölcük sınırları içerisinde bulunan D-130 Karayolu’nun alt kısmında yer alan Kavaklı, Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı şehir merkezindeki günlük yaşam, ticari hayat, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin  belgelenmesidir (2017 ve 2018 yılında çekilen fotoğraflar kabul edilecektir).
KATILIM ŞARTLARI: • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2 / 6 
• Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır. • Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz. • Her katılımcı, her kategori için en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir. • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğraf belge niteliği taşıyacağından, fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin takdiri esastır. • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş ve yarışma organizasyonları dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. • Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Gölcük Belediyesi’nin www.golcuk.bel.tr ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin www.gfsd.org.tr internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır. • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Gölcük Belediyesi ve GFSD tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; 
 3 / 6 
 
Gölcük Belediyesi ve GFSD ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.  • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.  • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. • Yarışma sonuçları Gölcük Belediyesi’nin www.golcuk.bel.tr ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin www.gfsd.org.tr internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. 
 
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:  • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Gölcük Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Gölcük Belediyesi, Gölcük Belediyesi’nin işbirliği yaptığı kurumlar ve GFSD’ye yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Gölcük Belediyesi ve GFSD’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Gölcük Belediyesi ve GFSD ile eser sahibinin olacaktır.  • Gölcük Belediyesi ve GFSD bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Gölcük Belediyesi ve GFSD’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.  • Gölcük Belediyesi ve GFSD, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez. • Gölcük Belediyesi ve GFSD uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak sergileme bedeli kadar bir bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.  • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Gölcük Belediyesi ve GFSD katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. • Ödül ve sergileme ücretleri Ödül Töreni’nde nakit olarak ödenecektir. Ödül törenine katılamayan ödül ve sergileme sahibi fotoğrafçılara şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun 
 4 / 6 
 
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.  • Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır. • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.  • Uyuşmazlıkların çözümünde Gölcük Belediyesi, GFSD ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  
 
ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:  • Fotoğraf dosyaları, Gölcük Belediyesi www.golcuk.bel.tr ve GFSD’nin ve www.gfsd.org.tr web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak  http://www.tfsfonayliyarismalar.org  adresinden yüklenecektir.  • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.  • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih ve katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.  • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 1 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.  • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.  
 
İsimlendirme:  • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.  • Dosyaların isimlendirilmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.  • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).  • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi)...  • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Bölüm A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA; Bölüm B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB).  • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _).  
 5 / 6 
 
• Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının A bölümü için çektiği “düğün” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilDA1_dugun”, B ölümü için çektiği “deniz” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilDB1_deniz” gibi olur...  • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.  • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gölcük Belediyesi ve GFSD sorumlu olmayacaktır.  
 
YARIŞMA TAKVİMİ:  Son Katılım Tarihi  : 15 Ekim 2018 saat 23.00 (TSI)  Değerlendirme Toplantısı  : 19-20 Ekim 2018 Sonuç Bildirimi  : 22 Ekim 2018   Ödül Töreni ve Sergi  : Sonuç bildirimi ile birlikte tarihi açıklanacaktır.    SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):  Bölüm A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA;  • Cengiz KARLIOVA Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN  • Nedim DÖVENCİOĞLU Fotoğraf Sanatçısı, GFSD • Osman ÖNDER Fotoğraf Sanatçısı, BUFSAD • Şakir SATIR Fotoğraf Sanatçısı, KASK - GFSD • Yusuf DARIYERLİ  Fotoğraf Sanatçısı  Bölüm B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB)  • Sadık ÜÇOK Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK-FOTOGEN • Burak ŞENBAK (EFIAP\b, GPU Hermes, Hon.SSS) Fotoğraf Sanatçısı, BÜFOD • Şahin KARAKAYA Fotoğraf Sanatçısı, GFSD  • M. Özcan TARAS Fotoğraf Sanatçısı, KASK • Zafer KANPARA  Fotoğraf Sanatçısı, Gölcük Kent Konseyi Seçici kurul en az üç üye ile toplanır 
 
TFSF Temsilcisi: Altuğ ŞENEL 
 
ÖDÜL-SERGİLEMELER:  Bölüm A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA  • Birincilik   4.000.- TL + plaket  • İkincilik  3.000.- TL + plaket  • Üçüncülük   2.000.- TL + plaket  • Mansiyon (3 eser)   500.- TL + plaket • Hadi ARSLAN Özel Ödülü  750- TL + Plaket  • Sergileme (en fazla 24 eser)   100.- TL  Bölüm B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB) • Birincilik  3.000.- TL + plaket  • İkincilik   2.000.- TL + plaket  • Üçüncülük   1.000.- TL+ plaket  • Mansiyon (3 eser)   500.- TL + plaket  
 6 / 6 
 
• Sergileme (En fazla 24 eser)   100.- TL  
 
YARIŞMA İLETİŞİM/SEKRETERYA: İsmail İKİZ  +90 532 373 58 36 GFSD YK Başkanı info@gfsd.org.tr Erman SUAN +90 549 735 26 54 Gölcük Bel - Bilgi İşlem Md. erman.suan@gmail.com  
 
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-045” numara ile onaylanmıştır.  Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.