Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-053 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması ''Balıkesir’in En Güzel Karesi - Kırsalın Karesi'' - SKT: 24.9.2018  

Düzenleyen Kurum
Karesi Belediyesi
TFSF Onay No
2018-053
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
26.3.2018
Son Katılım Tarihi
24.9.2018
Seçici Kurul Toplanması
11.10.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
15.10.2018
İlgili Kişi
Neşe Çalık
Tfsf Temsilcisi
Ömer ERSEVİNÇ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Karesi Belediyesi
4. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Balıkesir’in En Güzel Karesi - Kırsalın Karesi”
Şartnamesi

 

YARIŞMANIN ADI:

Balıkesir’in En Güzel Karesi – “Kırsalın Karesi”dir.

 

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU:

Belediyemizce düzenlenen 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması, bu kez “Balıkesir’in En Güzel Karesi – Kırsalın Karesi” adıyla fotoğraf severlerin karşısına çıkmaktadır.

2014 yılında fiilen kurulan ve adını, ülkemiz tarihinde sessiz, fakat önemli roller oynamış olan Karesi Beyliği’nden alan Karesi ilçemizin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunmak ve böylece onun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; “kırsal mahallelerimizdeki doğal güzellikler ile giyim, yemek, yaşam kültürü, örf, adet ve gelenekleri” konu almaktadır.

Yarışmacıların ilçemiz sınırlarında, yarışma konusuna giren, ilçemize ait çekecekleri her kare, Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirilecektir.

Yarışmanın konusu Karesi İlçesi’nin sınırları içinde bulunan, Ek-2 listede belirtilen mahallelerdir.

 

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Karesi Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, ülkemizde yerleşik, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce yapılan “Balıkesir’in En Güzel Karesi” fotoğraf yarışmalarımızda ödül ve sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Ek-2 listede belirtilen mahalleler içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Sergileme ya da derece alan fotoğrafların yeri hakkında jüride tereddüt oluşursa, sonuç ilanından önce sanatçı ile görüşülüp yer teyidi yapılacaktır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Karesi Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonucu Karesi Belediyesi’nin http://www.karesi.bel.tr  ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr   ve  http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Yarışma sonucunda ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan ilk 9 eserin sanatçısının ödül törenine katılması halinde yol ve konaklama giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır.

 

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan veya satın alınan fotoğraflarının KARESİ BELEDİYESİ ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Karesi Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakkı Karesi Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Karesi Belediyesi fotoğrafların kendi bilgisi ve tasarrufu dışında başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından, Karesi İlçesi kırsalında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül ve sergileme alan veya satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Karesi Belediyesi’ne teslim edilecektir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Karesi Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül alan fotoğraflar http://www.karesi.bel.tr  ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online(çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Önder Erdoğan” isimli katılımcı için onder veya oerdo veya erdog gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın çekildiği mahallenin ismi yazılmalıdır ve tekrar alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

6. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRonderD1_kavakli_cinar_alti” veya “TRonderD2_hisaralan_meydan” gibi…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu e-posta adresi fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Karesi Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi  : 26 Mart 2018 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi                : 24 Eylül 2018 Pazartesi saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                 : 11 Ekim 2018 Perşembe

Sonuç Bildirim Tarihi              : 15 Ekim 2018 Pazartesi

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi    : 27 Ekim 2018 Cumartesi

 

ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik                                             7.500.- TL

İkincilik                                              5.000.- TL

Üçüncülük                                          3.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                              1.000.- TL

Karesi Belediyesi Özel Ödülü           1.000.- TL

TFSF Özel Ödülü                               Plaket + TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak (2014-2016)

BASAF Özel Ödülü                            Plaket + 1.000.- TL

Sergileme (En fazla 30 adet)             250.- TL

Satın Alma (En fazla 10 adet)           250.- TL

Yukarıda belirtilen para ödülleri ve satın alma bedelleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.

 

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Bahar ÖZMEN                       BASAF YK Başkanı - Fotoğraf Sanatçısı

Erhan ALAN                           Fotoğraf Sanatçısı - BASAF

Hazal FINDIK                         Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Md. V.

İzzet KERİBAR                      Fotoğraf Sanatçısı

Mehmet KOŞTUMOĞLU      9 Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fak. Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Özer KANBUROĞLU            Fotoğraf Sanatçısı

Yusuf HOCAOĞLU               Karesi Belediye Başkan Yardımcısı, Fotoğraf Sanatçısı - BASAF

Seçici Kurul, en az beş kişi ile toplanır.

 

TFSF TEMSİLCİSİ: Ömer ERSEVİNÇ

 

DÜZENLEME KURULU:

Yusuf HOCAOĞLU          Karesi Belediye Başkan Yardımcısı, Fotoğraf Sanatçısı, BASAF

Hazal FINDIK                   Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Md. V.

Ahmet İNAN                      Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Md. V.

Elif ÇİMEN                        Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Bahar ÖZMEN                  Fotoğraf Sanatçısı, BASAF YK Başkanı

Uğur Güngör AKSOY       Fotoğraf Sanatçısı, BASAF

Cevdet AVCIKURT           BAUN Turizm Fakültesi Dekanı

 

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Özlem KEKLİKÇİ

Neşe ŞENEROL

Asude TÜRKERİ

Mehmet ÖRS

Nihat AKÇA

Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Eski Kuyumcular Mah. Yeşil Yol Sokak No: 5 Karesi / BALIKESİR

Tel: 0266 241 16 65

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-053” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2018-053)

 

 

 

 

EKLER:

Ek-1: Karesi Şehir Haritası

Ek-2: Yarışma Konusu Mahalle Listesi

Ek-1: Karesi Şehir Haritası

 

 

 

 

 

Ek-2: Yarışma Konusu Mahalle Listesi

 1. Aktarma Mahallesi
 2. Alacabayır Mahallesi
 3. Armutalan Mahallesi
 4. Bakacak Mahallesi
 5. Beyköy Mahallesi
 6. Boğazköy Mahallesi
 7. Büyükpınar Mahallesi
 8. Çanacık Mahallesi
 9. Çaypınar Mahallesi
 10. Davutlar Mahallesi
 11. Deliktaş Mahallesi
 12. Düzoba Mahallesi
 13. Fethiye Mahallesi
 14. Halkapınar Mahallesi
 15. Hisaralan Mahallesi
 16. İbirler Mahallesi
 17. Kabakdere Mahallesi
 18. Kalaycılar Mahallesi
 19. Kamçılı Mahallesi
 20. Karacaören Mahallesi
 21. Karakol Mahallesi
 22. Kavaklı Mahallesi
 23. Kırmızılar Mahallesi
 24. Kocaavşar Mahallesi
 25. Köteyli Mahallesi
 26. Kurtdere Mahallesi
 27. Naipli Mahallesi
 28. Ortaca Mahallesi
 29. Ovacık Mahallesi
 30. Şamlı Mahallesi
 31. Taşkesiği Mahallesi
 32. Tatlıpınar Mahallesi
 33. Toybelen Mahallesi
 34. Turplu Mahallesi
 35. Üçpınar Mahallesi
 36. Yağcılar Mahallesi
 37. Yaylabayır Mahallesi
 38. Yaylacık Mahallesi
 39. Yeni İskender Mahallesi
 40. Yeniköy Mahallesi
 41. Yeroluk Mahallesi
 42. Yeşilova Mahallesi
 43. Ziyaretli Mahallesi