Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-056 SARIYER BELEDİYESİ 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 5.11.2018  

Düzenleyen Kurum
SARIYER BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2018-056
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
5.4.2018
Son Katılım Tarihi
5.11.2018
Seçici Kurul Toplanması
12.11.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
19.11.2018
İlgili Kişi
Begüm BAY
Tfsf Temsilcisi
Ahmet AKIN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

SARIYER BELEDİYESİ
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

1. Yarışmanın Adı: “Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

 

2. Konu: “Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer”.

 

3. Amaç: İstanbul’un eşsiz doğası ve tarihi geçmişi ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu güzelliklerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve hem Sarıyerli fotoğraf sanatçılarının hem de İstanbullu fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer de fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

 

4. Yarışma Bölümleri:

Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır. 

 

5. Katılım Koşulları:

 - Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

 -TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 - Yarışmaya katılım ücretsizdir.

- Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.

 - Fotoğrafların 2017-2018 yıllarında Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 - Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 - Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

- Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.

- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, değerlendirme açısından sorun oluşturmaz.

 - Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.

- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4'e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 - Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

  - Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

 - Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

 

6. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org  adresinden yüklenecektir.

 b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

 c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

 d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Duru Sert için dsert gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRdsertD1_ornek_foto” veya “TRdsertD2_ornek_foto” gibi…

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

 g) Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların sergileme için baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.

 h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sarıyer Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

7. Diğer Hususlar:

- Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar ve sergide yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Sarıyer Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler Sarıyer Belediyesi arşivinde saklanacaktır.

- Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Sarıyer Belediyesi tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.

- Yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2018’de yer alacaktır.

- Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- Yarışma sonrası için planlanan sergide yer alacak, derece alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Sarıyer Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

- Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Sarıyer Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

- Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 

8. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sıra ile):

Emre İKİZLER                                 Fotoğraf Sanatçısı, Prof. Marmara Üniversitesi

Filiz COŞKUN                                 Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

İsmail ERDEM                                 Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı

Kazım ŞAHBUDAK                         Fotoğraf Sanatçısı

Merih AKOĞUL                               Fotoğraf Sanatçısı, Küratör

Nadide Burcu GÖKNAR BULUT    Fotoğraf Sanatçısı

Ozan BİLGİSEREN                         Fotoğraf Sanatçısı, Prof. MSGSÜ

 

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Ahmet AKIN

 

9. Ödüller:

Birincilik                                                                5.000.- TL

İkincilik                                                                  3.000.- TL

Üçüncülük                                                             2.000.- TL

Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü                             2.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                                                 1.000.- TL

Sergileme/Satın Alma (50 adet)                            250.- TL

 

10. Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi                          : 05 Kasım 2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi          : 12 Kasım 2018

Sonuçların Açıklanması                   : 19 Kasım 2018

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl         : Kesin sonuçlar belirlendiğinde tarih için gerekli duyuru yapılacaktır. 

 

11. Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.sariyer.bel.tr, www.tfsf.org.tr  ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. 

 

12. İletişim:

Sarıyer Belediyesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yarışma Sekreteri: Begüm BAY

Adres: Pınar Mahallesi Günyüzü Sok. No: 2 , 34460 Sarıyer - İstanbul

Tel: 444 1 722 (Dahili 3325)

E-posta: begumbay1@gmail.com

 

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından “TFSF 2018-056” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve seçici kurul değerlendirmesinde salonda TFSF temsilcisi de bulunacaktır.