Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-051 T.C. MERZİFON BELEDİYESİ 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Merzifon Fotoğraf Günleri Etkinliği - SKT: 15.10.2018  

Düzenleyen Kurum
T.C. MERZİFON BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2018-051
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
5.4.2018
Son Katılım Tarihi
15.10.2018
Seçici Kurul Toplanması
20.10.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
22.10.2018
İlgili Kişi
Mesut ÖZKARACALAR
Tfsf Temsilcisi
Halil İbrahim TUTAK
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

MERZİFON BELEDİYESİ
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Merzifon Fotoğraf Günleri Etkinliği

 

 1. Yarışmanın Konusu/Adı:

Yarışma konusu “Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir Merzifon” olarak belirlenmiştir.

 

2. Yarışmanın Amacı:

Yarışma; Merzifon ilçesinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; Merzifon’un tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşantısından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.

 

3. Yarışma Organizasyonu:

T.C. Merzifon Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir Merzifon”, T.C. Merzifon Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de T.C. Merzifon Belediyesi’nce gerçekleştirilecektir.

 

4. Yarışma Kategori-Bölümleri:

Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

5.Katılım Şartları:

 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının T.C. Merzifon Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Merzifon Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı T.C. Merzifon Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle T.C. Merzifon Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Merzifon Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. T.C. Merzifon Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına T.C. Merzifon Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar T.C. Merzifon Belediyesi’nin  www.merzifon.bel.tr  ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ,  www.tfsfonayliyarismalar.org/  web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Merzifon’da çektiği 1 no’lu “Çınar Altı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_cinar_alti” veya “Saat Kulesi” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_saat_kulesi” gibi…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Merzifon Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

8. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sıra ile):  

Alp KARGI                        Merzifon Belediye Başkanı

Ata Yakup KAPTAN         Prof.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Akademisyen

Çerkes KARADAĞ           Işık Üniversitesi, Akademisyen - Sanatçı

Egemen Umut ŞEN         (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Erdal KINACI                    Fotoğraf Sanatçısı - AFSAK

Faruk AKBAŞ                   Fotoğraf Sanatçısı

Gül YILDIZ                       (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

 

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK

 

9. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi          : 05.04.2018

Son Katılım Tarihi                         : 15.10.2018 / 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi       : 20.10.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                    : 22.10.2018

Sergi ve Ödül Töreni                    : 29.10.2018

 

10. Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                            3.000.- TL

İkincilik                                              2.000.- TL

Üçüncülük                                         1.000.- TL

Mansiyon                                             500.- TL

Sergileme (En fazla 20 adet)               200.- TL

 

*11. Merzifon Fotoğraf Günleri Etkinliği:

Fotoğraf yarışması kapsamında 29-30 Ağustos 2018 tarihlerinde “Merzifon Fotoğraf Günleri” etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik kapsamında T.C. Merzifon Belediyesi tarafından, etkinliğe katılan fotoğraf severlere Merzifon’un doğal, tarihsel ve kültürel zenginliklerinin fotoğraflanabileceği ücretsiz fotoğraf gezisi düzenlenecektir.

Yarışma seçici kurul/jüri üyeleri ve jüri üyeleri dışında farklı fotoğraf sanatçılarının sunum ve söyleşileri olacaktır.

Ayrıca Fujifilm tarafından fotoğraf makineleri ile fotoğraf ekipmanlarının tanıtımı yapılacak. Fujifilm markasının resmi fotoğraf sanatçıları Gül YILDIZ ve Faruk AKBAŞ tarafından ücretsiz fotoğraf atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

“Merzifon Fotoğraf Günleri” etkinliğine katılmak isteyen fotoğraf severler için belirli kontenjan dahilinde konaklama organizasyon kurulu tarafından karşılanacaktır.

“Merzifon Fotoğraf Günleri” etkinlik organizasyonuna katılım için kayıt yaptırılması zorunludur. Katılmak isteyen fotoğraf severlerin en geç 10 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Yarışma Sekreteryası’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

“Merzifon Fotoğraf Günleri” etkinlik programı ile ilgili detaylar ve program akışındaki değişiklikler T.C. Merzifon Belediyesi’nin www.merzifon.bel.tr internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

12. Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Koordinatör: Mesut ÖZKARACALAR (T.C. Merzifon Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Sekreter: Burcu TURAN

İletişim: 444 8 005 (Dahili 1184)

Adres: T.C. Merzifon Belediyesi Hizmet Binası - Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163/A Merzifon - AMASYA

 

Yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-051” numarası ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.