Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-027 T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ''Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak'' Konulu Fotoğraf Yarışması  - SKT: 31.8.2018  

Düzenleyen Kurum
T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
TFSF Onay No
2018-027
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
4.4.2018
Son Katılım Tarihi
31.8.2018
Seçici Kurul Toplanması
7.9.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
10.9.2018
İlgili Kişi
Caner SÜLEYMAN (fotografyarismasi@turkiyeburslari.gov.tr)
Tfsf Temsilcisi
Sami TÜRKAY
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” Konulu Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Yarışmanın konusu ve kısa tanıtımı

Madde 1.

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, ülkemizde eğitim alan Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi kendi bakış açılarıyla tanıttıkları “Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenmektedir.

 

Tanımlar

Madde 2. – Bu yönergede geçen;

a) Başkanlık – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı,

b) Başkan – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

c) Değerlendirme Komisyonu – Eserleri değerlendirecek komisyonu,

ç) TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu’nu,

d) Katılım Belgesi – Yarışmada finale kalan ekip üyelerine verilecek katılım belgesini,

e) Ödül – Ödüle layık görülecek ekiplere verilecek ödülü,

f) Fotoğraf – Yarışmacı tarafından yarışma şartnamesinde belirtilen kriterler çerçevesinde çekilmiş olan eseri ifade eder.

 

Amaç

Madde 3.

Yarışma ile Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin;

1. Oryantasyon süreçlerine katkı sağlanması,

2. Kültürel ve sosyal adaptasyon süreçlerinin kolaylaştırılması,

3. Öğrencilik deneyimlerinin geliştirilip, iyileştirilmesi,

4. Bulundukları şehirlere olan farkındalıklarının artırılması,

5. Türkiye tecrübelerini gelecek nesillere görsel olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

 

Yarışmaya Katılım

Madde 4.

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Türkiye’de çekilmiş olması ve çekilen fotoğrafta en az 1 (bir) uluslararası öğrencinin yer alması gerekmektedir.

3. Fotoğraflardaki uluslararası öğrencilerin Ad, Soy Adı, Ülke ve Okul bilgilerinin paylaşılması zorunludur. Her katılımcı ekteki Katılım Formunu doldurarak word veya tarayıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafını çekerek  fotografyarismasi@turkiyeburslari.gov.tr  e-posta adresine en geç 31.08.2018 saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderecektir. Bu belgeyi göndermeyen katılımcıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

4. Uluslararası öğrencilerin olmadığı fotoğraflarda uluslararası eğitim temasının yansıtılması gerekmektedir.

5. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü, Türkiye’de halihazırda yükseköğrenimine devam eden tüm uluslararası öğrencilere açıktır.

6. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla her kategori için en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

7. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz.

 

Kategori ve Bölümler

Madde 5.

“Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere üç bölümlüdür.

1.   Kampüste Yaşam > DY (Örneğin: Üniversite, yurt, kütüphane gibi yerlerde uluslararası öğrencilere dair fotoğraflar);

2.   Tarihin İçinde > DT (Örneğin: Kültürel miras eserleri, yaşanılan şehrin sembolü gibi mekânlar ile birlikte uluslararası öğrencilere dair fotoğraflar);

3.   Hayatın Ortasında > DH (Örneğin: Mahalle, pazar, ulaşım araçları gibi yerlerde uluslararası öğrencilere dair fotoğraflar).

 

 

Telif (Kullanım) Hakları

Madde 6.

1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Başkanlığa ait olacaktır.

2. Başkanlık bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Başkanlık tarafından kitap olarak basılabilir.

3. Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Başkanlık’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Başkanlık; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı ş artlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve yürütücü ortaklardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

4. Başkanlık fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.

7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

9. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Başkanlık ortaya çıkacak hukuki ve/veya ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

10. Değerlendirme Komisyonu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

11. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Başkanlık tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Başkanlığın istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

12. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

13. Değerlendirme Komisyonu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Başkanlık hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

14. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Başkanlığın www.turkiyeburslari.gov.tr  web adresi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve her iki kurumun Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.

15. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

16. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Başkanlığın kararları geçerlidir.

17. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

“Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

Madde 7.

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/  sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

7. İsimlendirme:

8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.

9. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

10. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

                  http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Azad” isimli Azerbaycanlı katılımcı için omera veya oazad gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Kampüste Yaşam bölümü için > DY, Tarihin İçinde bölümü için > DT, Hayatın Ortasında bölümü için > DH).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı (fotoğrafta yer alan en az bir uluslararası burslu öğrencinin adı, soyadı; ülkesinin uluslararası kodu ve okulunun kısa adı) toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Azad” isimli “Azerbaycanlı” uluslararası burslu öğrencinin Kampüste Yaşam (DY) bölümüne çektiği 1 no’lu “Ağaç altında sohbet” adlı fotoğrafı için isimlendirme “AZomeraDY1_agac_altinda_sohbet” gibi olur…

Uyarı: Fotoğrafların adlandırılması Katılım Formundaki sıra ve bilgilerle uyuşmalıdır.

 

11. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

12. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Başkanlık sorumlu olmayacaktır.

 

Eserlerin değerlendirilmesi

Madde 8.

1. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. / Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

2. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

3. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve 2016-2017-2018 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

5. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi- YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

8. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

9. TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

10. Değerlendirme Komisyonu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

11. Değerlendirme Komisyonu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Değerlendirme Komisyonu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Değerlendirme Komisyonu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.

12. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

13. Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14. Yarışma sonuçları Başkanlığın www.turkiyeburslari.gov.tr  adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

15. İş bu yönergede yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuata göre, mevzuatta bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

16. Başkanlık, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.

 

Değerlendirme Komisyonu

Madde 8. –

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Adnan ATAÇ                  Prof. Dr. Fotoğraf Sanatçısı, FSK

Ahmet ATABAŞ             Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Dairesi Daire Başkanı

Ali Rıza AKALIN           Fotoğraf Sanatçısı, AFAD

Mehmet KÖSE                Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başkan

Ömer GEMİCİ                Fotoğraf Sanatçısı, FSK

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY

 

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi               : 04.04.2018

Yarışmaya Son Katılım Tarihi        : 31.08.2018, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi        : 07.09.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 10.09.2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi          : -

 

Ödüller ve ödül töreni

Madde 9.

1. Dereceye giren adaylar, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı “Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” Konulu Yarışma Ödül Yönergesi kapsamında ödüllendirilecektir.

2. Ödüller, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte Başkanlık merkez binasında düzenlenecek törenle takdim edilecektir.

3. Ödül törenine, ödül almaya hak kazanmış her bir yarışmacı davet edilecek ve bu davetlilerin şehirlerarası ulaşım giderleri, Ankara’daki konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

4. Yarışmaya katılan eserin katılımcıya ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı, uyarlama olduğu anlaşıldığı takdirde verilen ödül geri alınacaktır.

5. Yarışmanın tüm finalistlerine Katılım Belgesi verilecektir.

6. Yarışmanın sonuçları kesin olup itiraz edilemez.

 

Ödül-Sergilemeler: (Her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere)

     Birincilik                                        5.000.- TL

     İkincilik                                          3.000.- TL

     Üçüncülük                                      2.000.- TL

     Mansiyon (en fazla 3 adet)               1.000.- TL

     Özel Ödül                                       1.000.- TL

     Sergileme (En fazla 15 adet)              250.- TL

     Satın Alma (En fazla 15 adet)             250.- TL

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Caner SÜLEYMAN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145

Kurumsal Telefon: 0312 218 42 27

E-posta: caner.suleyman@ytb.gov.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-027” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2018-027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Katılımcı ve fotoğrafta yer alan kişiler bilgi formu örneği

 

 

 

T.C. Başbakanlık

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

“Türkiye’de Misafir Öğrenci Olmak” Konulu Fotoğraf Yarışması

Katılım Formu

Yarışmacının

Burs numarası *                                                        : 

Adı Soyadı                                               :

Ülkesi                                                        :

Türkiye’deki Adresi                              :

                                                                     

Okuduğu Üniversite/Fakülte              :

Bölüm – Sınıf                                          :

Cep Telefonu                                           :

E-posta                                                     :

*Bu kısım yalnızca Türkiye Burslusu öğrenciler için zorunludur, Türkiye Burslusu olmayan uluslararası öğrenciler bu kısmı boş bırakabilir.

Kampüste Yaşam (DY) Bölümü

Sıra No

Fotoğrafta yer alan uluslararası burslu öğrenciler ve ülkeleri

Fotoğrafın çekildiği Yer-Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

Tarihin İçinde (DT) Bölümü

Sıra No

Fotoğrafta yer alan uluslararası burslu öğrenciler ve ülkeleri

Fotoğrafın çekildiği Yer-Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

Hayatın Ortasında (DH) Bölümü

Sıra No

Fotoğrafta yer alan uluslararası burslu öğrenciler ve ülkeleri

Fotoğrafın çekildiği Yer-Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Notlar:

  1. Bu belge katılımcılar tarafından doldurulduktan sonra word veya taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek fotografyarismasi@turkiyeburslari.gov.tr  e-posta adresine en geç 31.08.2018 saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.
  2. Bu belgeyi göndermeyen katılımcıların gönderdiği fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.