Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-030 TUZLA BELEDİYESİ Tuzla Ulusal 4. Geleneksel Fotoğraf Yarışması (TUZLA’nın RENKLERİ) - SKT: 27.8.2018  

Düzenleyen Kurum
TUZLA BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2018-030
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
11.4.2018
Son Katılım Tarihi
27.8.2018
Seçici Kurul Toplanması
3.9.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
7.9.2018
İlgili Kişi
Yasemin KİNSİZ – M. Ali KILIÇ
Tfsf Temsilcisi
Altuğ ŞENER
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

TUZLA BELEDİYESİ
Tuzla Ulusal 4. Geleneksel Fotoğraf Yarışması”
(TUZLA’nın RENKLERİ)

 

Tuzla Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle devam ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de onların gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin güzelliklerini paylaşmak gayesiyle “Tuzla Ulusal 4. Geleneksel Fotoğraf Yarışmasını” düzenliyoruz. Bu yıl “Tuzla’nın Renkleri” teması ile ilçemize duygularımızı katarak güzelleştirmek isterken, güzellikleri de paylaşarak artan mutluluklara dönüştürmeyi istiyoruz.

Bu gaye ve duygular ile Tuzla’daki yaşamı vizörden görerek Tuzla’nın kentsel karakteristiğini ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmak amacıyla tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini dilediğimiz etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

 

 1. YARIŞMANIN AMACI:
 • Deniziyle, tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle, birey ve toplum yaşamından kesitleriyle, yaşamıyla Tuzla’yı konu alan tüm çalışmalar yarışma konusudur.
 • Yarışmanın konusu Tuzla İlçesini’ nin sınırları, https://www.tuzla.bel.tr/icerik/38/77/muhtarliklar.aspx adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.
 • Fotoğraflar ile renkler, sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
 • Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
 • Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı olmak.
 • Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
 • Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

 

 1. KONU: “Tuzla’nın Renkleri”dir.

 

 1. YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

 1. KATILIM KOŞULLARI:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
  3. Yarışmacılar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
  4. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  5. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  6. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  7. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz önüne alınacaktır.
  8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Tuzla sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
  9. Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  10. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  12. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Fotoğraf Yarışması Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
  13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  14. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
  15. Yarışma sonuçları Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr  adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org/  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
  16. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

 

 1. TELİF (KULLANIM) HAKKI:
  1. Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Tuzla Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin kullanım hakkı Tuzla Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
  2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini sergileme bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir.
  4. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları aracılığıyla yarışma duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
  5. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğraflar “Tuzla’da Yaşam” kitabında basılacaktır. Bu kitaptan tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.
  6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  7. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
  8. Tuzla Belediyesi ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  9. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.
  10. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
  11. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Tuzla Belediyesi’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  12. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
  13. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
  14. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:
 • Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Tuzla’da 2017’te çektiği “Güneşe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_tuzla_2017_gunese_dogru” olabilir…

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb işaretler bulunmamalıdır.  
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi        : 16 Nisan 2018 Pazartesi

Son Teslim Tarihi                    : 27 Ağustos Pazartesi saat: 23.00 (TSI)

Jüri Toplanma Tarihi               : 03-04 Eylül 2018

Sonuç Bildirim Tarihi               : 07 Eylül 2018

Ödül Töreni                             : (Ayrıca ilan edilecektir.)

        

 1. ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik                                               6000.- TL

İkincilik                                                 4000.- TL

Üçüncülük                                           2000.- TL

Mansiyon (3 adet)                                 750.- TL

 • (En fazla 40 adet)              250.- TL

 

 

 1. SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Cengiz Han GÜNESEN         Fotoğraf Sanatçısı, KASK

Firdevs SAYILAN                   (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN

Güven ADA                             Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Seraceddin AYYILDIZ            (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, FSK

Turgut ÖZCAN                       Dr. Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı

(Jüri en az 3 kişiyle toplanır.)

Yedek Üyeler:

M.Ali KILIÇ                              Tuzla Belediyesi

Hasan OTMAN                       Tuzla Belediyesi

 

TFSF Temsilcisi: Altuğ ŞENER

 

Gözlemci: Yasemin KİNSİZ – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli

 

 1. DÜZENLEME KURULU

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

 1. İLETİŞİM - YARIŞMA SEKRETERYASI

Tuzla Belediye Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İstanbul

Yetkili Kişi       : Yasemin KİNSİZ – M. Ali KILIÇ

Telefon            : 444 0 906 (Dahili 3205 / 3206)

E-Posta           : y.kinsiz@tuzla.bel.trm.alikilic@tuzla.bel.tr - ksm@tuzla.bel.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-030” numara ile onaylanmıştır.

 

(TFSF 2018-030)


Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.