Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-065 T.C. Oltu Kaymakamlığı ''Oltu’da İnsan, Mekân ve Doğa'' Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 1.7.2018  

Düzenleyen Kurum
Oltu Kaymakamlığı
TFSF Onay No
2018-065
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
16.4.2018
Son Katılım Tarihi
1.7.2018
Seçici Kurul Toplanması
9.7.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
10.7.2018
İlgili Kişi
Murat VURAL
Tfsf Temsilcisi
Yakup YENER
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

T.C.
Oltu Kaymakamlığı
“Oltu’da İnsan, Mekân ve Doğa” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

 1. Yarışmanın Adı: “Oltu”.

 

 1. Yarışmanın Organizasyonu:

“Oltu’da İnsan, Mekân ve Doğa Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Oltu Kaymakamlığı tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Oltu Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. Konu ve Amaç:

Erzurum’un tarihi, doğası ve kültürel değerleriyle öne çıkan ilçelerinden Oltu’nun tanıtılması, fotoğraf arşivinin zenginleştirilmesi, fotoğrafçıların Oltu’ya yönlendirilerek tüm ülkemizde Oltu’ya ilişkin farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; Oltu Kalesi, Rus Kilisesi, Arslanpaşa Camii ve Külliyesi gibi daha birçok tescilli kültür mirası ile Oltu Taşı, Cağ kebabı ve doğa ile insanın bir bütün olarak fotoğraflanması beklenmektedir. ‘Oltu’da Doğa’ bölümünde genel doğa görünümleri yanında makro görüntüler de çekilebilir.

 

 1. Kategori ve Bölümler:

“Oltu’da İnsan, Mekân ve Doğa Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür.

Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf > D.

Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

 1. Genel Katılım Koşulları:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
  3. Yarışmaya her fotoğrafçı, Oltu ilçesi sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
  4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  6. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilmez. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını, fotoğrafların Oltu ilçesi sınırları içinde çekildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
  8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  10. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf)13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
  11. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  12. Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  13. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
  14. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
  15. Yarışma sonuçları Oltu Kaymakamlığı’nın www.oltu.gov.tr  adresi ile Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve  www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. Telif (Kullanım) Hakları:
 1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Oltu Kaymakamlığı’na ait olacaktır.
 2. Oltu Kaymakamlığı, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Oltu Kaymakamlığı tarafından kitap olarak basılabilir.
 3. Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Oltu Kaymakamlığı ve sponsorlarından herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Oltu Kaymakamlığı; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 4. Oltu Kaymakamlığı, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Oltu ilçesi sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin veya Oltu ilçesi sınırları dışında çekilen fotoğrafların olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 8. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Oltu Kaymakamlığı, ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 9. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 10. Şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedelleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif (kullanım hakkı) vb herhangi bir talebi olamaz.
 11. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 12. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Oltu Kaymakamlığı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 13. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar, Oltu Kaymakamlığı’nın www.oltu.gov.tr web adresi ve Sosyal Medya hesapları ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
 14. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
 15. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda; Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 16. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, Oltu Kaymakamlığı’nın www.oltu.gov.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  3. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde; tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
  6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
  7. İsimlendirme:
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Fotoğrafların isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının Oltu’da çektiği 1 no’lu “Dere Kenarında” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_dere_kenarinda” gibi olur…

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Oltu Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi   : 01.07.2018, Pazar günü saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi    : 09.07.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                 : 10.07.2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi      : 15.08.2018 - 30.08.2018 arası (Kesin tarih ayrıca ilan edilecektir.)

 

 1. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Erhan MUTLUGÜN        Dr., Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü

Faruk AKBAŞ                  Fotoğraf Sanatçısı

İhsan EFEOĞLU            Prof. Dr. Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) Başkan Yard.

Murat Han ER                 Dr., Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü

Mustafa BULAT              Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Şenol TURAN                 Oltu Kaymakamı

Yıldıran YILDIRIM          Prof. Dr., Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) YK Başkanı)

(Seçici kurulu en az beş kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.)

 

TFSF Temsilcisi: Yakup YENER

 

 1. Ödül-Sergilemeler: 

Birincilik                                           ₺ 10.000.- TL

İkincilik                                               ₺ 7.500.- TL

Üçüncülük                                         ₺ 5.000.- TL

Mansiyon (1 adet)                             ₺ 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü                                    ₺ 500.- TL

Sergileme (En fazla 100 eser)            ₺ 100.- TL

 

 1. Düzenleme Kurulu:

Şenol TURAN – Kaymakam

Gazi ATMACA – İlçe Yazı İşleri Müdürü

Cemal KAYGUSUZ – İlçe Malmüdürü

Abdussamet AKBULUT – İlçe Yazı İşleri Şefi

 

 1. Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Murat VURAL

Karabekir Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 - 25400 Oltu/ERZURUM

Telefon: 0442 816 1010 – GSM: 0545 730 5406

E-posta: murat.vural@icisleri.gov.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-065” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

(TFSF 2018-065)