Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-050 - 2018-370 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması (2018)  - SKT: 27.8.2018  

Düzenleyen Kurum
Mersin Büyükşehir Belediyesi
TFSF Onay No
2018-050
Kategoriler
DC  -  DM  -  DL  -  DB
Başlama Tarihi
19.4.2018
Son Katılım Tarihi
27.8.2018
Seçici Kurul Toplanması
8.9.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
19.9.2018
İlgili Kişi
Şemi AYATAR - Zehra ŞEKERCİ
Tfsf Temsilcisi
Ufuk AĞMA
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Mersin Büyükşehir Belediyesi
1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması (2018)

 

YARIŞMANIN AMACI:

Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına olan ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir. Kentsel yaşam kalitesi, çağdaş kent ve çevre standartlarının bir kentte sağlanmasıyla yakından ilişkilidir. Yaşam kalitesi yüksek kentler; yaşanabilir, sürdürülebilir ve sağlıklı kentler olarak düşünülmekte ve bu koşulları sağlamakla en başta belediyeler yükümlü görülmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin modern şehirciliğin gelişmesi yönünde yürüttüğü çalışmalar son zamanlarda büyük ivme kazanmıştır. Bu yarışmanın konusu, kentsel yaşamın kalitesini, yaşanabilir, sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşmeyi anlatan fotoğraflar olacaktır. Ayrıca kentlerde bisikletli ulaşıma ve güvenliğine dikkat çekmek, artan otomobil kullanımından kaynaklanan bisikletlilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek, bisikletin hem şehir hayatıyla hem de doğayla uyumlu bir ulaşım aracı olduğunu ortaya koymak, otomobil yerine bisikletli yaşamı özendirmek ve kamuoyu oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda “Kent ve yaşam” ve “Yaşamın içinde bisiklet” ana konulardır.

 

DÜZENLEYEN:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması (2018)”, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın yürütülmesi ve yükümlülüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) tarafından üstlenilmiştir.

 

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması (2018), Sayısal (Dijital) kategoride ve 4 (dört) bölümden oluşmaktadır (baskı kabul edilmeyecektir): 

1-Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > DC (FIAP TRAD);

2-Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > DM (FIAP TRAD, FIAP Monochrome);

3-Sayısal: Kent ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: City and Life (Color or Monochrome) > DL (FIAP TRAD).

4-Sayısal: Yaşamın içinde Bisiklet (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Bicycle in life (Color or Monochrome) > DB (FIAP TRAD).

 

YARIŞMA ÜCRETİ:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 KATILIM KOŞULLARI:

 • Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Organizasyon Komitesi, Yarışma Sekreteryası, Salon Başkanı, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. 
 • TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 
 • Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler. 
 • Yarışmanın her bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla bölüme gönderilemez. 
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF/PAFT Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (TR http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-924_05_2016.pdf , ENG: http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf )”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Durum FIAP’a bildirilir.
 • FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. 
 • Düzenleyen kurum, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 
 • Yarışma sonucu MFD’nin  www.mfd.org.tr  ile TFSF’nin  http://www.tfsf.org.tr  ve  http://tfsfonayliyarismalar.org  adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine posta ile gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi veya kaybolması halinde Mersin Büyükşehir Belediyesi, MFD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır. 

 

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Mersin Büyükşehir Belediyesi arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile ticari olmamak koşuluyla Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin olacaktır.
 • Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MFD fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 
 • Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar ile sergileme listeleri, www.mfd.org.tr, internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar ile sergileme alan fotoğrafların listeleri www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org/  sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır. 
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Yürütme Kurulu ve TFSF/PAFT YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece

                              Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

                              İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

        adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
 • Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır. 
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.

İSİMLENDİRME:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

                   http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi). 

3.adım: Sonraki 2 karakter bölümün baş harfi olmalıdır:

Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > DC

Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > DM

Sayısal: Kent ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: City and Life (Color or Monochrome) > DL.

Sayısal: Yaşamın içinde Bisiklet (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Bisycle in Life (Color or Monochrome) > DB.

4.   adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.   adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sayısal Serbest” (Renkli) bölümdeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilDC1_kadinlar_pazari” veya “Sayısal Serbest” (Siyah-Beyaz) bölümündeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyiDM2_suyun_getirdigi” veya “Sayısal Bisycle in Life” (Renkli veya Siyah-Beyaz) bölümündeki “yaşlı kadın” adlı 3 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilDB3_yasli_kadin” gibi olabilir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi       : 19.04.2018

Kapanış Tarihi                         : 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı             : 08-09 Eylül 2018 Cumartesi ve Pazar günleri

Sonuç Bildirimi                       : 19 Eylül 2018 Çarşamba günü (www.mfd.org.tr , www.tfsf.org.tr , www.tfsfonayliyarismalar.org/). Sonuçlar, katılımcılara e-posta ile de gönderilecektir.

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi    : 04 Ekim 2018, Perşembe, 19.00, MFD Sergi Salonu

Dijital Katalog Yayını              : Aralık 2018

 

ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her bölüm için):

FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 6 adet FIAP Mansiyon

MFD Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 6 adet MFD Mansiyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi özel ödülü- 1000 USD (Kent ve Yaşam bölümünde Mersin’i anlatan fotoğrafa verilecektir)

Sergileme (Ödüller dahil toplam katılımın en fazla %25’i)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan sanatçıya verilir.)

 

SEÇİCİ KURUL:

(1)Sayısal: Serbest (Renkli)

Abdulla SERT                        Fotoğrafçı, MFD – TR

Erol ÖZER                             (EFIAP) Fotoğrafçı, Trabzon Fotoğrafevi Derneği – TR

Hamit KÜÇÜKBATIR             MBB Basın Yayın Dai. Bşk. – TR

Seyfi ARSLAN                       Fotoğrafçı, MFD – TR

Turan SEZER                        (EFIAP) Fotoğrafçı, MFD – TR

 

 1. Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)

Ahmet YENMEZ                    (EFIAP) Fotoğrafçı, MFD – TR

Bahar ULUBAŞ                      Fotoğrafçı, MFD – TR

Emel KARAKOZAK               (EFIAP/g) Fotoğrafçı, MFD – TR

Feruha ALTAY                       MBB Basın Yayın Dai. Başk. Pers. – TR

Mevlüt ÖZALP                       (AFIAP) Fotoğrafçı, MFD – TR

Turan SEZER                        (EFIAP) Fotoğrafçı, MFD – TR

 

 1. Sayısal: Kent ve Yaşam

A. Beyhan ÖZDEMİR            TFSF YK Başkanı, İFOD – TR

Erol ÖZER                             (EFIAP) Fotoğrafçı, Trabzon Fotoğrafevi Derneği – TR

Eser TÜRKİSTANLI SAKA    MBB İl Turizm Tan. Dış İliş. Şb. Md. – TR

Hayrettin KIRDI                      Fotoğrafçı, MFD – TR

Sevtap İNAL                           Fotoğrafçı, MFD – TR

 

 1. Sayısal: Yaşamın içinde Bisiklet

Emel KARAKOZAK               (EFIAP/g) Fotoğrafçı, AFAD – TR

Eser TÜRKİSTANLI SAKA    MBB İl Turizm Tan. Dış İliş. Şb. Md. – TR

Faruk AKBAŞ                         Fotoğrafçı – TR

Murat ÇİÇEK                          (AFIAP) Fotoğrafçı, MFD – TR

Selami TÜRK                         Fotoğrafçı, MFD – TR

 

Yedek Jüri Üyeleri

A.Kemal TEKİN                      (AFIAP) Fotoğrafçı, MFD – TR

Ercüment ERSOY                 (AFIAP) Fotoğrafçı, (MFD – TR

Mustafa ŞAHBAZ                  Fotoğrafçı, MFD – TR

 

SALON BAŞKANI: Şemi AYATAR (EFIAP) MFD – TR

E-posta: 2018contest.mfd@gmail.com

Telefon: +90 537 854 5050

 

TFSF TEMSİLCİSİ: Ufuk AĞMA (AFIAP)

 

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:

Metin BİRİNCİOĞLU              MFD Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra ŞEKERCİ                     MFD Yönetim Kurulu Üyesi

Hasibe ÇUHADAR                 MFD Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek TABAKÇI                       MFD Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail AYDIN                          MBB Kültür ve Sanat Etkinlikleri Şb. Md.

                                                                                                  

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Şemi AYATAR        (Tel: +90 537 854 5050, E-posta: 2018contest.mfd@gmail.com

Zehra ŞEKERCİ      (Tel: +90 542 518 5794, E-posta: 2018contest.mfd@gmail.com

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

TFSF Onay No: “TFSF 2018-050

FIAP Onay No: “FIAP 2018-370)

 

Bu yarışma TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

(TFSF 2018-050)


Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

 

(FIAP 2018-370)

 

 

FIAP TRAD Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.

FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.