Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-006 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Fotoğraf Yarışması - SKT: 4.10.2019  

Düzenleyen Kurum
3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu
TFSF Onay No
2019-006
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
25.12.2018
Son Katılım Tarihi
4.10.2019
Seçici Kurul Toplanması
12.10.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
13.10.2019
İlgili Kişi
Selma CEYHAN
Tfsf Temsilcisi
Engin ÇALIŞIR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
12 – 15 Kasım 2019 Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 1. Konu: “Suya dair her şey”dir.

 

 1. AMACI: Bu yarışma Antalya'da 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “su ve sağlık ilişkisini” ortaya koyacak çalışmalar beklenmektedir.

Kongrenin resmi web sitesi www.suvesaglik.org adresindeki Kongre Konu Başlıkları ekte sunulmuştur.

 

 1. Yarışma Katılım Şartları:
  1. Yarışma, Seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaş üstü, tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
  2. Katılım ücretsizdir.
  3. Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
  4. Bir kişi yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf gönderebilir.
  5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
  7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
  10. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
  11. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu” olup, bu kurul adına “Kongre Bilimsel Sekreterliği” tam yetkilidir.
  12. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye, internet bağlantılı ve tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
  13. Yarışma sonuçları http://www.suvesaglik.org/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
  14. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararları geçerlidir.

 

 1. Telif (Kullanım) Hakları:
  1. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Düzenleyici Kurum yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
  2. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekretaryasına ait olacaktır. 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
  3. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.
  4. 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, gerekli durumlarda fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.
  5. Ödül ve sergileme alanların fotoğrafları  http://www.suvesaglik.org/  adresinde, online sergi bölümünde sergilenecektir.
  6. Düzenleme Kurulu, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  9. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
  10. Yarışmada ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğraflar 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası’nın http://www.suvesaglik.org/ ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org/  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
  11. TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Yüklenmesi
  1. Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden yüklenecektir.
  2. Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  3. http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
  4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
  6. Yarışmaya, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Fotoğrafların isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  8. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı
   1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
   2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya erily veya oeyil gibi).
   3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
   4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
   5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik” veya “TRomeryD2_suyun_karasi” gibi…
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr veya selma.ceyhan@ayder.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adresler fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi:04 Ekim2019 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı:12 Ekim 2019

Sonuç Bildirimi:13 Ekim 2019

 

 1. Ödüller:

Birincilik : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge,

 •  

Üçüncülük : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge,

Mansiyon (3 adet) : Belge

Sergileme (en fazla 30 eser için) : ---

 

 1. Seçici Kurul

Ferruh Niyazı AYOĞLU (Prof. Dr.)

Levent YÜCETİN (Dr.)

Ergün KARADAĞ (Dr.) Fotoğraf Sanatçısı

Meriç Göksel AYDIN - Profesyönel Fotoğrafçı

Selma CEYHAN

Mehmet UÇAR (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Ömer GEMİCİ (Dr) Fotoğraf Sanatçısı

 

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

 

 1. TFSF Temsilcisi: Engin Çalışır

 

 1. İletişim:

Selma Ceyhan

AYDER ORGANİZASYON

Menekşe – 1 Sok. No: 8B – 18 Kızılay / ANKARA

 •  
 •  
 •  

 

 1. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2019-006” numara ile onaylanmıştır.
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ekler:

 

14.KONU BAŞLIKLARI

 1. ACİL VE AFET DURUMLARINDA SU YÖNETİMİ
 2. Akut Dönem Su Sağlama
 3. Afet Dönemlerinde Kullanılabilir Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
 4. Afetlerde İçme ve Kullanma Suyu Temininde Taşıma (Tanker, Kırba vb) Su
 5. Rehabilitasyon Döneminde Su Yönetimi
 6. Terörizm ve Su
 7. KBRN ve Su
 8. AMBALAJLI SULAR
 9. Doğal Kaynak Suları
 10. Doğal Mineralli Sular
 11. Ambalajlı Su Kaynaklarının Tahsisi ve Yönetimi
 12. Ambalajlı Sularda İzin İşlemleri Denetim ve Yaptırımlar
 13. Ambalajlı Sularda Kullanılan Kaplar
 14. Ambalajlı Su Satış Yerleri
 15. Ambalajlı Sularda Online Takip Sistemleri
 16. Ambalajlı Sularda HACPP Yönetim Sistemi
 17. İÇME - KULLANMA SULARI
 18. İçme Suyu Kaynaklarının Korunması
 19. İçme Suyu Temin Edilen Yeraltı ve Yüzey Su Kalitesinin Belirlenmesi
 20. Hidrojeolojik Çalışmalar Işığında Su Kaynaklarının Yönetimi
 21. İçme-Kullanma Suyu Temininde Proje ve Etüt Çalışmaları
 22. Su Şebeke Sistemleri
 23. Su Depolarının Yapımı
 24. Su Depolarının Temizliği
 25. İsale Hatları
 26. Bina İçi Su Yapıları, Malzemeleri ve Armatürler
 27. Bina Tipleri ve İlişkili Su Sistemleri, Yararları ve Bağlantılı Riskler
 28. Binalarda Su Sistemleri İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Politikalar
 29. İçme-Kullanma Sularında Mikrobiyal Kirlilik
 30. İçme-Kullanma Suyunda Dezenfeksiyon ve Önemi
 31. İçme-Kullanma Suyunda Kullanılan Dezenfektanlar
 32. Dezenfeksiyon (Klorlama) Cihazları ve Sistemleri
 33. Bina İçi Su Yapıları (bina içi su tesisatı, armatürler, atıksu sistemleri vb)
 34. Arıtma Sistemlerinde Trihalometan Ölçümleri
 35. İçme-Kullanma Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 36. İçme-Kullanma Suyu Temininde Yerel Yönetimlerin Rolü
 37. İçme-Kullanma Suyu Çalışmalarında Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
 38. İçme Suyu Kaynaklarında Ortaya Çıkan Siyanotoksinler
 39. İçme-Kullanma Suyu Arıtımı ve Kullanılan Yöntemler
 40. İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme Esasları
 41. İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
 42. Şehir İçi Su Kaynakları ve İnsan Etkileşimi
 43. İçme Suyu Kaynağı Olarak Akarsu
 44. İçme-Kullanma Suyunda Arsenik, Alüminyum, Nitrat Kirliliği ve Yönetimi
 45. Çapraz Bağlantı ve Geri Emilim
 46. Hastane İnşaat ve Tamiratlarında İçme Suyu Kirliliği
 47. İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
 48. İklim Değişikliğinin İçme Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi
 49. KAPLICALAR
 50. Termal Su Kaynakları, Arama ve İşletme Ruhsatı ve Yönetimi
 51. Termal Sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Görev ve Sorumlulukları
 52. Termal Suların Sağlık Amaçlı Kullanımı
 53. Kaplıca ve Talassoterapi Tesisleri ve İzinlendirilmesi
 54. Kaplıcalarda Hijyen
 55. LABORATUVARLAR
 56. Halk Sağlığı Laboratuvarları
 57. Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarları
 58. Su ve Atıksu Laboratuvarlarında Yeni Teknikler ve Teknolojiler
 59. Özel Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
 60. Belediye Su ve Atıksu Laboratuvarları
 61. Akreditasyon
 62. SU KİRLİLİĞİ
 63. Yeraltı Suyu Kirlenmesi
 64. Denizlerde Petrol Kirliği
 65. Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği
 66. Nitrat Kirliliği
 67. Pestisit Kirliliği
 68. Ağır Metal Kirliliği
 69. Arsenik Uygunsuzluğu
 70. Sularda Radyoaktif Kirlenme
 71. Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuşu
 72. SU MEVZUATI
 73. Ülkemiz Su Mevzuatı
 74. Avrupa Birliği Su Mevzuatı
 75. Ülkemizin Su Kirliliği Konusunda Taraf Olduğu Anlaşmalar
 76. SU ÜRÜNLERİ
 77. Su Ürünlerinde Ağır Metallerin Taşınımı
 78. Balık Çiftlikleri – Su Etkileşimi
 79. SUYUN GELECEĞİ
 80. Ülkemizde Günümüzde Varolan Su Sorunları
 81. Önümüzdeki 10 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 82. Önümüzdeki 50 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 83. Suda Ar-Ge ve İnovasyon
 84. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE SU
 85. Tarımsal Uygulamalar ve Su Kaynakları
 86. Tarımsal ve Hayvansal Su Gereksiniminin Belirlenmesi
 87. Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Su Temini
 88. Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Atık Su Bertarafı
 89. Tarımsal Kirleticilerin İçme-Kullanma Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi
 90. Gıda Üretiminde Su
 91. SU VE KÜLTÜR
 92. Tarihsel Süreçte Su Yönetimi
 93. Tarihte Su Sağlama Sistemleri
 94. Su İle Ünlü Şehirler
 95. Su Masalları
 96. Su Destanları
 97. Su Deyimleri
 98. YÜZME HAVUZLARI
 99. Yüzme Havuz Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
 100. Yüzme Havuzlarında Hijyen
 101. Yüzme Havuz Suyunun Şartlandırılması ve Havuz Suyu Operatörlerinin Eğitimi
 102. YÜZME SULARI
 103. Yüzme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Yüzme Alanlarının Belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 104. Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi
 105. İklim Değişikliğinin Yüzme Sularına Etkisi
 106. DİĞER KONULAR
 107. Havza Yönetimi
 108. Deniz ve İçsu Kaynaklarının Yönetimi
 109. Aşırı Su Kıtlığına Karşı Teknolojik ve Sosyal Adaptasyon
 110. Su Kaynaklı Salgınlar
 111. Su ve Canlılar
 112. Su Çevrimi
 113. Sucul Yaşam-İnsan Toplulukları İlişkisi
 114. Suyla İlgili Araştırma Gereksinimleri ve Yöntemleri
 115. Kentlerde Su: Süs Havuzları Ve Süs Bahçeciliği
 116. Spor ve Rekreasyon Ortamı Olarak Su
 117. Spor ve Rekreasyonda Kullanılan Su
 118. Su Savurganlığının Önlenmesi
 119. Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi
 120. Sintine Suları
 121. Su Konusunda Risk İletişimi
 122. Sanayide Su Yönetimi