Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-062 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi (21 - 25 Ocak 2019) Fotoğraf Yarışması - SKT: 14.12.2018  

Düzenleyen Kurum
3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu
TFSF Onay No
2018-062
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
5.5.2018
Son Katılım Tarihi
14.12.2018
Seçici Kurul Toplanması
22.12.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
22.12.2018
İlgili Kişi
Ö. Melih YANIK
Tfsf Temsilcisi
Engin ÇALIŞIR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
(21 - 25 Ocak 2019)
Fotoğraf Yarışması

 

Konu: “Suya dair her şey”dir.

 

AMACI: Bu yarışma Antalya'da 21 - 25 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “su ve sağlık ilişkisini” ortaya koyacak çalışmalar beklenmektedir.

Kongrenin resmi web sitesi www.suvesaglik.org adresindeki Kongre Konu Başlıkları ekte sunulmuştur.

 

Yarışma Katılım Şartları:

 1. Yarışma, Seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaş üstü, tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
 4. Bir kişi yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf gönderebilir.
 5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 10. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 11. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu” olup, bu kurul adına “Kongre Bilimsel Sekreterliği” tam yetkilidir.
 12. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye, internet bağlantılı ve tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 13. Yarışma sonuçları http://www.suvesaglik.org/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 14. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararları geçerlidir.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Düzenleyici Kurum yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

●     Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekretaryasına ait olacaktır. 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.

●     Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.

●     Yarışmada ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğraflar 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası’nın http://www.suvesaglik.org/ ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org/  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.

 • TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Yüklenmesi

 • Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Fotoğrafların isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya erily veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik” veya “TRomeryD2_suyun_karasi” gibi…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr veya melih.yanik@ayder.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adresler fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi                            : 14 Aralık 2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                     : 22 Aralık 2018

Sonuç Bildirimi                                 : 22 Aralık 2018

 

Ödüller:

Birincilik                                           : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge,

İkincilik                                             : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge,

Üçüncülük                                        : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge,

Mansiyon (3 adet)                            : Belge

Sergileme (en fazla 30 eser için)    : ---

 

Seçici Kurul:

Ergün KARADAĞ                  Dr. Fotoğraf Sanatçısı

Ferruh Niyazı AYOĞLU         Prof. Dr.

Levent YÜCETİN                   Dr.

Mehmet UÇAR                       (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Meriç Göksel AYDIN            

Ömer GEMİCİ                        Dr. Fotoğraf Sanatçısı

Ömer Melih Yanık                 

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

 

İletişim:

Ö. Melih YANIK

AYDER ORGANİZASYON

Menekşe – 1 Sok. No: 8B – 18 Kızılay / ANKARA

Telefon       : +90 312 425 00 36

GSM          : +90 541 576 91 20

E-posta       : melih.yanik@ayder.com.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-062” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2018-062)

 

 

 

Ekler:

 

KONU BAŞLIKLARI

ACİL VE AFET DURUMLARINDA SU YÖNETİMİ

 • Akut Dönem Su Sağlama
 • Afet Dönemlerinde Kullanılabilir Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
 • Afetlerde İçme ve Kullanma Suyu Temininde Taşıma (Tanker, Kırba vb) Su
 • Rehabilitasyon Döneminde Su Yönetimi
 • Terörizm ve Su
 • KBRN ve Su

AMBALAJLI SULAR

 • Doğal Kaynak Suları
 • Doğal Mineralli Sular
 • Ambalajlı Su Kaynaklarının Tahsisi ve Yönetimi
 • Ambalajlı Sularda İzin İşlemleri Denetim ve Yaptırımlar
 • Ambalajlı Sularda Kullanılan Kaplar
 • Ambalajlı Su Satış Yerleri
 • Ambalajlı Sularda Online Takip Sistemleri
 • Ambalajlı Sularda HACPP Yönetim Sistemi

İÇME - KULLANMA SULARI

 • İçme Suyu Kaynaklarının Korunması
 • İçme Suyu Temin Edilen Yeraltı ve Yüzey Su Kalitesinin Belirlenmesi
 • Hidrojeolojik Çalışmalar Işığında Su Kaynaklarının Yönetimi
 • İçme-Kullanma Suyu Temininde Proje ve Etüt Çalışmaları
 • Su Şebeke Sistemleri
 • Su Depolarının Yapımı
 • Su Depolarının Temizliği
 • İsale Hatları
 • Bina İçi Su Yapıları, Malzemeleri ve Armatürler
 • Bina Tipleri ve İlişkili Su Sistemleri, Yararları ve Bağlantılı Riskler
 • Binalarda Su Sistemleri İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Politikalar
 • İçme-Kullanma Sularında Mikrobiyal Kirlilik
 • İçme-Kullanma Suyunda Dezenfeksiyon ve Önemi
 • İçme-Kullanma Suyunda Kullanılan Dezenfektanlar
 • Dezenfeksiyon (Klorlama) Cihazları ve Sistemleri
 • Bina İçi Su Yapıları (bina içi su tesisatı, armatürler, atıksu sistemleri vb)
 • Arıtma Sistemlerinde Trihalometan Ölçümleri
 • İçme-Kullanma Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 • İçme-Kullanma Suyu Temininde Yerel Yönetimlerin Rolü
 • İçme-Kullanma Suyu Çalışmalarında Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • İçme Suyu Kaynaklarında Ortaya Çıkan Siyanotoksinler
 • İçme-Kullanma Suyu Arıtımı ve Kullanılan Yöntemler
 • İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme Esasları
 • İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
 • Şehir İçi Su Kaynakları ve İnsan Etkileşimi
 • İçme Suyu Kaynağı Olarak Akarsu
 • İçme-Kullanma Suyunda Arsenik, Alüminyum, Nitrat Kirliliği ve Yönetimi
 • Çapraz Bağlantı ve Geri Emilim
 • Hastane İnşaat ve Tamiratlarında İçme Suyu Kirliliği
 • İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
 • İklim Değişikliğinin İçme Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi

KAPLICALAR

 • Termal Su Kaynakları, Arama ve İşletme Ruhsatı ve Yönetimi
 • Termal Sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Görev ve Sorumlulukları
 • Termal Suların Sağlık Amaçlı Kullanımı
 • Kaplıca ve Talassoterapi Tesisleri ve İzinlendirilmesi
 • Kaplıcalarda Hijyen

LABORATUVARLAR

 • Halk Sağlığı Laboratuvarları
 • Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarları
 • Su ve Atıksu Laboratuvarlarında Yeni Teknikler ve Teknolojiler
 • Özel Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
 • Belediye Su ve Atıksu Laboratuvarları
 • Akreditasyon

SU KİRLİLİĞİ

 • Yeraltı Suyu Kirlenmesi
 • Denizlerde Petrol Kirliği
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği
 • Nitrat Kirliliği
 • Pestisit Kirliliği
 • Ağır Metal Kirliliği
 • Arsenik Uygunsuzluğu
 • Sularda Radyoaktif Kirlenme
 • Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuşu

SU MEVZUATI

 • Ülkemiz Su Mevzuatı
 • Avrupa Birliği Su Mevzuatı
 • Ülkemizin Su Kirliliği Konusunda Taraf Olduğu Anlaşmalar

SU ÜRÜNLERİ

 • Su Ürünlerinde Ağır Metallerin Taşınımı
 • Balık Çiftlikleri – Su Etkileşimi

SUYUN GELECEĞİ

 • Ülkemizde Günümüzde Varolan Su Sorunları
 • Önümüzdeki 10 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 • Önümüzdeki 50 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 • Suda Ar-Ge ve İnovasyon

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE SU

 • Tarımsal Uygulamalar ve Su Kaynakları
 • Tarımsal ve Hayvansal Su Gereksiniminin Belirlenmesi
 • Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Su Temini
 • Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Atık Su Bertarafı
 • Tarımsal Kirleticilerin İçme-Kullanma Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi
 • Gıda Üretiminde Su

SU VE KÜLTÜR

 • Tarihsel Süreçte Su Yönetimi
 • Tarihte Su Sağlama Sistemleri
 • Su İle Ünlü Şehirler
 • Su Masalları
 • Su Destanları
 • Su Deyimleri

YÜZME HAVUZLARI

 • Yüzme Havuz Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
 • Yüzme Havuzlarında Hijyen
 • Yüzme Havuz Suyunun Şartlandırılması ve Havuz Suyu Operatörlerinin Eğitimi

YÜZME SULARI

 • Yüzme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Yüzme Alanlarının Belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 • Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi
 • İklim Değişikliğinin Yüzme Sularına Etkisi

DİĞER KONULAR

 • Havza Yönetimi
 • Deniz ve İçsu Kaynaklarının Yönetimi
 • Aşırı Su Kıtlığına Karşı Teknolojik ve Sosyal Adaptasyon
 • Su Kaynaklı Salgınlar
 • Su ve Canlılar
 • Su Çevrimi
 • Sucul Yaşam-İnsan Toplulukları İlişkisi
 • Suyla İlgili Araştırma Gereksinimleri ve Yöntemleri
 • Kentlerde Su: Süs Havuzları Ve Süs Bahçeciliği
 • Spor ve Rekreasyon Ortamı Olarak Su
 • Spor ve Rekreasyonda Kullanılan Su
 • Su Savurganlığının Önlenmesi
 • Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi
 • Sintine Suları
 • Su Konusunda Risk İletişimi
 • Sanayide Su Yönetimi