Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-040 Zeytinburnu Belediyesi Geleneksel 8. Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması - SKT: 7.12.2018  

Düzenleyen Kurum
Zeytinburnu Belediyesi
TFSF Onay No
2018-040
Kategoriler
DA  -  DB  -    -  
Başlama Tarihi
5.5.2018
Son Katılım Tarihi
7.12.2018
Seçici Kurul Toplanması
12.12.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
17.12.2018
İlgili Kişi
Nur GÜLER
Tfsf Temsilcisi
Ömer GEMİCİ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Zeytinburnu Belediyesi
Geleneksel 8. Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

1- KATEGORİ VE BÖLÜMLER:

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve iki bölümlüdür:

  • Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA
  • Sayısal: Foto Öykü (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB

Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

2- GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

2.3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

2.4. Yarışmaya her fotoğrafçı A- Sayısal: Serbest > DA bölümüne en fazla 4 (dört) adet Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. B- Sayısal: Foto Öykü > DB bölümüne ise Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz), en fazla 12 (oniki) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile bir konu işlenecektir.

       Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

       Foto Öykü bölümünde ekte belirtilen ve benzeri konular seçilebilir.

- Farklı Kültürler,

- Mimar Sinan Eserleri,

- Tarihi Eserler,

- Kültürel Zenginlikler,

- Zeytinburnu’nda Mülteciler,

- Kahvehaneler,

- Kütüphaneler,

- Zeytinburnu Sokakları,

- Zeytinburnu Bakkalları,

- Meslekler (Yorgancılar, Matbaacılar, Dericiler vb);

- Unutulan Meslekler,

- Dini Mekânlar,

- Dini Ritüeller,

- Mezarlıklar,

- Sportif Aktiviteler,

- Semt Pazarları,

- Sanayi Siteleri,

- Zeytinburnu Zeytinleri,

- Surlar,

- Çayırlar,

- Sanayi Kuruluşları,

- Tarihi bostanlar vb.

2.5. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

2.6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

2.7. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışmaya kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

2.8. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

2.9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

2.10. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde ve 2016, 2017, 2018 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

2.11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

2.12. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

2.13. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

2.14. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

2.15. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

2.16. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

2.17. Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

2.18. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

2.19. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

2.20. Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’nin  www.zeytinburnu.bel.tr  adresinde ve Zeytinburnu Belediyesi’ nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb) hesapları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin  www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

3- Telif (Kullanım) Hakları:

3.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Zeytinburnu Belediyesi’ne ait olacaktır.

3.2. Zeytinburnu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Zeytinburnu Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir.

3.3. Ödül, Sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Zeytinburnu Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

3.4. Zeytinburnu Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

3.5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

3.6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Zeytinburnu Belediyesi sınırları içinde ve 2016, 2017 ve 2018 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

3.7. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Zeytinburnu Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

3.8. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.

3.9. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

3.10. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Zeytinburnu Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

3.11. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Zeytinburnu Belediyesi’nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinde ve Zeytinburnu Belediyesi’ nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb) hesapları ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2018’de kurumumuza ait olan sayfalarında yer alacaktır.

3.12. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

3.13. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.

3.14. Katılımcılar; TFSF’ nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

3.15. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.

3.16. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

4- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

4.1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

4.2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi

                                      http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ 

          adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

4.3. http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4.4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

4.5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

4.6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayt’tan (siyah beyaz için 1 megabayt’tan) az olmamalı, 4 megabaytı da geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.

4.7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

4.8. İsimlendirme:

A- Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryDA1_cinar_alti” veya “TRomeryDA2_meydan” gibi…

B- Sayısal: Foto Öykü (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Foto Öykü (Renkli veya Siyah-Beyaz) > İlk altı fotoğraf (1 ila 6) için DB1, son altı fotoğraf (7 ila 12) için DB2.

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 12’ya kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Yorgancı Ali foto öyküsünün ilk altı fotoğraf için “TRomeryDB1_yorganci_ali_01”, “TRomeryDB1_yorganci_ali_02”, … “TRomeryDB1_yorganci_ali_06” son altı fotoğraf için ise “TRomeryDB2_yorganci_ali_07”, … “TRomeryDB2_yorganci_ali_12” gibi…

Foto öykü fotoğraflarının ilk altısı DB1 kategori/bölümüne, son altısı ise DB2 kategori/bölümüne yüklenecektir. Jüriye 8-12 fotoğraflık seri olarak sunulacaktır.

4.9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

5- YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Son Katılım Tarihi         : 07 Aralık 2018, Cuma, saat: 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi          : 12 Aralık 2018, Çarşamba

Sonuç Bildirim Tarihi                       : 17 Aralık 2018, Pazartesi

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi             : 12 Ocak 2019, Cumartesi

Sergi Tarihi                                      : 12-27 Ocak 2019

 

6- SEÇİCİ KURUL

Ara GÜLER                                          Foto Muhabir

Coşkun ARAL                                      Foto Muhabir

Erdal YAZICI                                        Fotoğraf Sanatçısı

İsmail KÜÇÜK                                      Fotoğraf Sanatçısı

Leyla EMEKTAR                                  Fotoğraf Sanatçısı

Murat GÜR                                           Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa YILMAZ                                  Fotoğraf Sanatçısı

Nazan TUNA                                        Fotoğraf Sanatçısı

Süleyman GÜNDÜZ                            Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

7- ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Serbest Bölüm Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                                                  6.000 TL

İkincilik                                                                    4.000 TL

Üçüncülük                                                              3.000 TL

Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü                       2.000 TL

Mansiyon (5 adet)                                                  1.000 TL

Sergileme (En fazla 30 adet)                                    500 TL

 

Foto Öykü Bölümü Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                                                   8.000 TL

İkincilik                                                                    6.000 TL

Üçüncülük                                                               4.000 TL

Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü                       3.000 TL

Mansiyon (10 adet seri eser)                                 2.000 TL

Satın Alma (En fazla 20 adet seri eser)                1.000 TL

 

8- BAŞVURU ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 5 Kat: 3 Zeytinburnu/İSTANBUL

Telefon: 0212 413 11 11 (Dahili: 2244)

Yetkili Kişi       : Nur GÜLER

E-Posta           : nguler@zeytinburnu.bel.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-040” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.