Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-058 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 1.12.2018  

Düzenleyen Kurum
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi
TFSF Onay No
2018-058
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
8.5.2018
Son Katılım Tarihi
1.12.2018
Seçici Kurul Toplanması
8.12.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
11.12.2018
İlgili Kişi
Murat AYDIN
Tfsf Temsilcisi
Duygu Nazire KAŞIKCI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartname

 

  1. Yarışmanın Adı: “Harita ve Kadastro Mühendisliği Faaliyet Alanları ve Hizmetleri”dir.

 

  1. Yarışmanın Organizasyonu:

“TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

  1. Konu ve Amaç:

Harita ve Kadastro Mühendisliği şehirlerin oluşumu ve gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır.

Harita ve Kadastro Mühendisliğinin başlıca görevlerinden biri memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların (ev, arsa, tarla vb) sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilinin temelini oluşturmaktır.

Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Söz gelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir.

Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun bir işlevi vardır.

Yarışmanın amacı Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetlerinin tüm zorluklara rağmen çalışmalarını, kesintisiz olarak devam ettirdikleri süreçte görüntülenmesidir.

  1. Kategori ve Bölümler:

“TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

  1. Genel Katılım Koşulları:

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

                                                    http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

Adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

İsimlendirme:

  • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
  • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “topoğrafik Türkiye” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_topografik_turkiye” gibi olur…

  • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi     : 01.12.2018, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi      : 08.12.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 11.12.2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 22.12.2018

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ahmet ÇETİN                         (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Derya BULUT                         Fotoğraf Sanatçısı, BUFSAD

Faruk ÇOLAK                         TMMOB KHMO Bursa Oda Başkanı, Harita Mühendisi

Murat AYDIN                          Fotoğraf Sanatçısı

Nevzat MUTLU                       Fotoğraf Sanatçısı, BUFSAD

(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.)

 

TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKCI

 

Ödül-Sergilemeler:

     Birincilik                                        3.000.- TL

     İkincilik                                          2.000.- TL

     Üçüncülük                                     1.000.- TL

     Mansiyon (2 adet)                            500.- TL

     Özel Ödül                                         500.- TL

     Sergileme (En fazla 20 adet)         100.- TL

     Satın Alma (En fazla 20 adet)         100.- TL

 

Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Murat AYDIN

Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi A blok No: 8 K: 3 Bursa

Kurumsal Telefon: 0224 451 27 00 / 0536 434 35 86

E-posta: murataydin87@windowslive.com

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-058” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.