Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-074 T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması ''Saklı Kalmış Şirin Şehir; Gümüşhacıköy'' - SKT: 28.10.2018  

Düzenleyen Kurum
T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi
TFSF Onay No
2018-074
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
28.5.2018
Son Katılım Tarihi
28.10.2018
Seçici Kurul Toplanması
3.11.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
7.11.2018
İlgili Kişi
Burcu GÖZE
Tfsf Temsilcisi
Yaşar Ali Dursun
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

T.C.
Gümüşhacıköy Belediyesi
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması
 “Saklı Kalmış Şirin Şehir; Gümüşhacıköy
Şartnamesi

 

KONU

Gümüşhacıköy Belediyesi; Saklı Kalmış Şirin Şehir; Gümüşhacıköy” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

 

AMAÇ

Tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarma amaçlanmaktadır. Tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtmak; ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak; bölgeye ait yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri gibi kültürel öğeleri hatırlatan fotoğrafları konu almaktadır.

“Saklı Kalmış Şirin Şehir; Gümüşhacıköy” fotoğraf yarışması ile fotoğraf tutkunlarını Gümüşhacıköy’ün keşfedilmeyi bekleyen doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı aracılığı bu güzellikleri ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca bu etkinlik aracılığı ile fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulurken yarışmada seçilen fotoğraflarla Gümüşhacıköy’ün tanıtımı için arşiv oluşturulacaktır.

 

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri ile 1. derece yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1- Yarışma Dijital (sayısal) kategoride ve Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışmacılar yarışmaya, Gümüşhacıköy’de çekilmiş en çok 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.

4- Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.

5- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, Gümüşhacıköy ilçesi sınırları içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.

8- Kural ihlallerinde, “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

9- TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

10- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

11- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

12- Yarışma sonuçları Gümüşhacıköy Belediyesi’nin http://www.gumushacikoy.bel.tr  ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

A- Gümüşhacıköy Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:

 • Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Gümüşhacıköy Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Gümüşhacıköy Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedelleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif (kullanım hakkı) vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye ve fotoğraf sanatı derneklerine ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.
 • Yüklenen fotoğraflardan ödül, sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraf dosyaları Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle gerek duyduğu taktirde T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 

B- Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

1- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Gümüşhacıköy Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Gümüşhacıköy Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir.

2- Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

3- Gümüşhacıköy Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

4- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

5- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Gümüşhacıköy ilçesi sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

6- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (jpeg veya raw), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Gümüşhacıköy Belediyesi’ne teslim edilecektir.

7- Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Gümüşhacıköy Belediyesi web sitesi http://www.gumushacikoy.bel.tr  ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org  sitelerinde ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2018’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Gümüşhacıköy Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

8- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

9- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1- Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek yüklenecektir.

2- Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

3- Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

4- Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ilişkin isim, logo vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.

5- Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7- 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb (Siyah-Beyaz fotoğraflarda 1 Mb)’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

6- Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

7- Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

8- İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

9- İsimlendirme:

 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi)).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 1 no’lu ”Kaybolmayan Değerler” adlı fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_kaybolmayan_degerler” veya 2 no’lu “Gümüşhacıköy yolları” adlı eseri için isimlendirme “TRomeryD2_gumushacikoy_yollari” gibi olur.

10- Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

11- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmak anlamına gelmez.

11- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Gümüşhacıköy Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

ÖDÜL ve SERGİLEMELER

Birincilik                                     TFSF Altın Madalya + 2.000.- TL

İkincilik                                   TFSF Gümüş Madalya + 1.500.- TL

Üçüncülük                               TFSF Bronz Madalya + 1.000.- TL

Mansiyon (1 adet)                                                             500.- TL

Gümüşhacıköy Belediyesi Özel Ödülü (1 adet)               500.- TL

Sergileme (En fazla 25 adet)                                            200.- TL

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Zehra ÖZYOL                        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

Tansu GÜRPINAR                 Fotoğraf Sanatçısı, FSK ve AFSAD Onur Üyesi

   Reha BİLİR                           Fotoğraf Sanatçısı, Eskişehir EFSAD, Mersin OLBA, Gaziantep    GIFSAD Onur Üyesi

   Fevzi ALPASLAN                  Fotoğraf Sanatçısı

Ahmet BOZKURT                   Fotoğraf Sanatçısı, SİFAD Onur Üyesi

 

Seçici kurul en az 3 Üye ile toplanır.

 

 

 

 

TFSF Temsilcisi: Yaşar Ali Dursun

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlama Tarihi                  : 28.05.2018

Son Katılım Tarihi                            : 28.10.2018 Cuma saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                          : 03.11.2018

Sonuçların Duyurulması                  : 07.11.2018

Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi     : Gümüşhacıköy Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

 

İLETİŞİM/YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışma Koordinatörü: Burcu GÖZE (Gümüşhacıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü)

Sekreter: Eren ORUÇ (Gümüşhacıköy Belediyesi Halkla İlişkiler)

Hacıyahya Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 3 Gümüşhacıköy/Amasya

Tel: 0358 717 10 04

Fax: 0358 717 13 53

E-posta: burcugozee@gmail.com – gumushacikoybelediyesi@gumushacikoy.bel.tr

 

1- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından “TFSF 2018-074” numara ile onaylanmıştır.

2- Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.