Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-080 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 31.10.2018  

Düzenleyen Kurum
Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
TFSF Onay No
2018-080
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
18.6.2018
Son Katılım Tarihi
31.10.2018
Seçici Kurul Toplanması
7.11.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
25.12.2018
İlgili Kişi
Selma ÜNAL
Tfsf Temsilcisi
Seraceddin Ayyıldız
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
4. Ulusal Fotoğraf
Yarışması Şartnamesi

 

 1. Yarışmanın Adı:

Türkiye Ormanları “Orman ve Şifalı Bitkiler”dir.

 

 1. Konu:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan, Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında, “Türkiye Ormanları Yarışma Dizisinin dördüncüsü olan “Orman ve Şifalı Bitkiler” temalı ulusal fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi.

 

 1. Amaç

Türkiye’nin zengin orman varlığı ve bu orman varlığı içindeki biyolojik çeşitliliğin barındırdığı, tıbbi aromatik bitki çeşitliğini ortaya koyan Türkiye çapında bir fotoğraf yarışması düzenlemek amaçlanmaktadır.

 

 1. Yarışma Bölümleri:

Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

 

 1. Katılım Koşulları:
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, OGM ve UNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.
 • Fotoğrafların, 1 Ocak 2016 tarihi ile yarışma son başvuru tarihi arasında ve Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (Bu ve diğer maddelerde geçen kural ihlali ifadesi, “1 yıl yarışmalardan men ve ödülün iptali” anlamına gelir.)
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
 • Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi        ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

1. adım:        Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:       Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım:        Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım:       Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:      Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Bolu’da 2016’da çektiği “Yedigöller’e doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru” olabilir.

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM ve UNDP sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif Hakları:

7.1 Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:

 

7.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 

 • Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun OGM, UNDP ve TFSF ile Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde CD/DVD’ye kayıtlı olarak) Eser Sahipleri tarafından OGM ve UNDP’ye sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF'nin digital yayını olan Almanak 2018’te bu yarışmaya ayrılan bölümde yer alacaktır.
 • “Orman ve Şifalı Bitkiler” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.  

 

 1. Diğer Hususlar:
  • Yarışma TFSF tarafından TFSF 2018-080 numara ile onaylanmıştır.
  • Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  • Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’nin web sitesi www.ogm.gov.tr/ ve www.undp.org.tr ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden incelenebilir.
  • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr, www.undp.org.tr ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanacaktır.
  • Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar OGM tarafından sergilenecektir.
  • Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere birer örnek gönderilecektir.
  • OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda  “OGM" kararı geçerlidir.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile OGM, UNDP ve TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerli olacaktır.
  • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

 1. Ödüller:
  • Birincilik ödülü                       :   TFSF Altın Madalya + 5.000,- TL
  • İkincilik ödülü                        :   TFSF Gümüş Madalya + 3.000,- TL
  • Üçüncülük ödülü                    :   TFSF Bronz Madalya + 2.000,- TL
  • Mansiyon (5 adet)                  :   1.000,- TL
  • Sergileme  (En fazla 70 adet)   :   250,- TL

 

 

 

 

 1. Yürütme:

 

İşbu Şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımı ve Kural ihlali nedeniyle ödenemeyen ödül bedelleri Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğine bağış makbuzuyla aktarılır.

 

 1. Seçici Kurul :

 

 • Ayşe USTA BİROĞLU UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı
 • Şenay ÇELİK, OGM Orman Yüksek Mühendisi
 • Sezgin KARA, OGM Yayın Tanıtım Şube Müdürü
 • Prof. Dr. Taner KIRAL, Fotoğraf Sanatçısı,
 • Tansu GÜRPINAR, Yaban Hayatı Uzmanı
 • Tekin ERTUĞ, Fotoğraf Sanatçısı, Yazar
 • Necip EVLİCE, Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi: Seraceddin Ayyıldız

 

 1. Yarışma Takvimi:
  • Yarışmanın Başlama Tarihi      : 18.06.2018
  • Son Katılım Tarihi                      : 31.10.2018 saat 23.00 (TSI)
  • Seçici Kurul Değerlendirmesi : 07.11.2018
  • Sonuç Bildirimi                           : 25.12.2018
  • Ödül töreni ve sergi tarihleri     : Katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

 

 

 1. Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Düzenleyici Kuruluş:

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

E-posta: ayse.usta@undp.org

 

Yüklenici Kuruluş:

Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.

Erkam EVLİCE

E-posta: erkamevlice@gmail.com

Telefon  : 0312 425 07 34

 

Yarışma Sekreteryası:

Selma ÜNAL

Konur Sokak, No: 57/4

Kızılay/Çankaya/Ankara

Telefon:  0506 496 33 24