Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-075 - 2018-503 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması - SKT: 16.11.2018  

Düzenleyen Kurum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TFSF Onay No
2018-075
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
2.7.2018
Son Katılım Tarihi
16.11.2018
Seçici Kurul Toplanması
23.11.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
28.11.2018
İlgili Kişi
Suna ARMOŞ
Tfsf Temsilcisi
Sami TÜRKAY
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Konu:

“Ekonomi ve Zanaat”

 

Yarışmanın Amacı:

Ekonominin içinde bir üretim alanı olarak zanaat, barındırdığı çeşitlilik ve ortak bir ifade dili ile toplumların kültürel değerlerini yansıtır. Nesilden nesile aktarılan ve usta-çırak ilişkisini esas alan, öğrenimle birlikte el becerisi ile emeğe dayalı olan zanaat, ekonomiye olduğu kadar toplumu oluşturan ortak kültüre de katkı sağlayan bir alandır.

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının “Ekonomi ve Zanaat” temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının amacı; fotoğraf sanatının ve sanatçılarının desteklenmesi, ulusal ve uluslararası iletişim kanallarının güçlendirilmesinin yanı sıra fotoğraf sanatı aracılığıyla zanaat kavramına vurgu yapmak ve uluslararası platformda farklı toplumlara ait zanaat türleriyle evrensel çeşitliliğe dair farkındalığı artırmaktır.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Düzenleme Kurulu üyeleri ve Yarışma Sekretaryası dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğraf sanatına ilgi duyanlara açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eser ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya sadece  www.tcmb.gov.tr  adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya e-posta ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraflar sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durumdan                 FIAP da bilgilendirilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listelerinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamaz.
 • Düzenleme Kurulu FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcıları jüri değerlendirmesinden önce tespit edip eleme yoluna gidecektir.
 • FIAP patronajlarının bulunduğu bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilirler. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Yarışma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr  ile TFSF’nin  www.tfsf.org.tr ve  www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitelerinde yayınlanacak ve ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerli olacaktır.

 

Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Hakları:

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs.) serbestçe kullanabilme hakkında sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da olacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan bazılarını, katılımcının yazılı muvafakatı/izni ile sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSFnin  www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  internet sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler sonuç bildirim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postadaki zarar ve kayıplarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya TFSF internet sitesine üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Albüm;

 • Yarışma sonrasında; ödül alan, sergilemeye değer görülen ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Aralık 2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSF www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül (derece/madalya, mansiyon, özel ödül), sergileme alan ve satın alma uygulanan eser sahiplerine, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Sanatı Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar çevrimiçi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr internet sitesinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

adreslerinden yüklenecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için yarışma çevrimiçi sayfasında önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB'den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr e-posta adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sorumlu olmayacaktır.

 

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Diğer ülke kodları için bakınız:

http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital): Renkli veya Siyah-Beyaz/Digital)

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli Türk katılımcının “Dokumacılık” isimli fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_dokumacilik”, … gibi olabilir.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi            : 1 Temmuz 2018

Son Katılım Tarihi                            : 16 Kasım 2018 Cuma/saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi             : 22-23 Kasım 2018, Perşembe-Cuma

Sonuç Bildirim Tarihi                       : 28 Kasım 2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi              :Ocak2019
Ödül ve Katalog Gönderim Tarihi    : Ocak 2019

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Ersin ALOK             Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN – TR

İbrahim ZAMAN     Fotoğraf Sanatçısı – TR

İlyas GÖÇMEN       (AFIAP), Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK – TR

Nurullah GENÇ       (AFIAP), Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, TCMB Temsilcisi – TR

Tekin ERTUĞ          Fotoğraf Sanatçısı, Yazar, FSK – TR

 

(Seçici Kurul, en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 Kurul Üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

 

TFSF temsilcisi: Sami Türkay

 

Ödüller:

Birincilik                                                                                FIAP Altın Madalya +20.000.- TL

İkincilik                                                                              FIAP Gümüş Madalya +15.000.- TL

Üçüncülük                                                                          FIAP Bronz Madalya +10.000.- TL

FIAP Mansiyon (10 adet)                                                                                          2.500.- TL

TCMB Özel Ödülü (Türkiye’de çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)                            2.500.- TL

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (ödül + sergileme) alan fotoğrafçıya verilecektir.)

Sergileme (En fazla 60 adet):                                                                                500.- TL

 

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Suna ARMOŞ (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara-TÜRKİYE

E-posta: suna.armos@tcmb.gov.tr

GSM: +90 532 727 47 72

 

Organizasyon Komitesi:

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından TFSF 2018-075 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından FIAP 2018-503 numara ile onaylanmıştır.

 

Ödül ve sergilemeler FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

 

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.