Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-102 Mucopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği ''FARKIM NADİR OLMAK'' FOTOĞRAF YARIŞMASI - SKT: 31.12.2018  

Düzenleyen Kurum
Mucopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları (MPS LH) Derneği
TFSF Onay No
2018-102
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
21.9.2018
Son Katılım Tarihi
31.12.2018
Seçici Kurul Toplanması
15.1.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
24.1.2019
İlgili Kişi
Nalan Yılmaz
Tfsf Temsilcisi
Baytekin Kara
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

MPS LH DERNEĞİ
Mucopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği
“ FARKIM NADİR OLMAK”
FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

  1. Yarışmanın Adı:

MPS LH Derneği, “ FARKIM NADİR OLMAK “ Fotoğraf Yarışması

  1. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Yarışmanın amacı, nadir hastalıklara dikkat çekmektir.

MPS LH Derneği ( Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Hastalıklar Derneği) ,Mukopolisakkaridoz (MPS) ve benzeri lizozomal depo hastalıkları olan birey ve yakınları ile bu alanlarda çalışanları bir araya getirmek, sorunlarını birlikte ele almak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, gerek duyanlara yardımda bulunmak, ıp çalışanları ile toplumu bilinçlendirecek aktiviteler gerçekleştirmek, Lizozomal depo hastalıkları olan kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, mesleki, eğitim vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

NADİR HASTALIKLAR, MPS ve Lizozomal Depo Hastalıklarını da kapsayan daha geniş bir hastalık grubunu içerir. Genel nüfusa kıyasla az sayıda insanda görülen hastalıklar ve bu hastalıkların nadir olarak görülmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan belirli sorunlardır. Avrupa’da, 2000’de 1 kişide görülen hastalıklar nadir kabul edilmektedir.

 

“ FARKIM NADİR OLMAK “ Fotoğraf yarışmasının amacı, nadir hastalıklara dikkat çekerken doğrudan hastalığı fotoğraflamak değil, gerek doğada gerek toplumda nadir ve değerli olanı vurgulamaktır. Çünkü nadir hastalığı olan kişiler, farklılıkları ve nadirlikleriyle güzeldirler. Fotoğraflarda NADİR olana, NADİR olanın farklılığına ve NADİR olmaktan kaynaklanan değere vurgu yapılması beklenmektedir.

 

Yarışmada dereceye alan ve sergilenmeye değer görülen eserler 28 Şubat 2019 NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ’nde açıklanacak ve sergilenecektir.

 

3. Yarışma Bölümleri:

Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

4. Katılım Koşulları:

- Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

-TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
- Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.

- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

- Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

- Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.

- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, değerlendirme açısından sorun oluşturmaz.

- Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.

- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4'e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  

- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

- Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

5. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
a)
Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.

b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım:
Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Duru Sert için dsert gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRdsertD1_ornek_foto” veya “TRdsertD2_ornek_foto” gibi...

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g) Ödül (derece, mansiyon, osergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların sergileme için baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.

h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için MPS LH Derneği sorumlu olmayacaktır.

6. Diğer Hususlar:

- Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar ve sergide yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte MPS LH Derneği’ne ait olacaktır. Bu eserler MPS LH Derneği arşivinde saklanacaktır.

- Ödül (derece, mansiyon ve sergileme) alan eserler ile satın alınan eserler MPS LH Derneği tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.

- Yarışmada başarılı olan eserler TFSF Almanak 2018’de yer alacaktır.

- Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- Yarışma sonrası için planlanan sergide yer alacak, derece alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen fotoğraflar fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek MPS LH Derneği tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

- Fotoğraflar bastırıldıktan sonra MPS LH Derneği arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına MPS LH Derneği tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve MPS LH Derneği’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

- Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 

7) Seçici Kurul (ada göre alfabetik sıra ile):

Ercan ARSLAN, Foto Muhabiri

Firdevs SAYILAN, Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK ve Fotogen Üyesi

İbrahim ZAMAN, Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK Onur Üyesi

Sadık ÜÇOK, Fotoğraf Sanatçısı

Yüksel ALTUN, Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK ve Fotogrametre Üyesi

Seçici Kurul en az 3 ( üç ) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi :  Baytekin Kara

 

8) Ödüller:

Birinciye     TFSF Altın Madalya +  4.000 TL

Ikinciye       TFSF Gümüş Madalya + 3.500 TL

Üçüncüye  TFSF Brenz Madalya + 3.000 TL

Mansiyon   500 TL X 2 ESER.

Sergileme  200 TL X 20 ESER

9) Yarışma Takvimi:

Son Katılma Tarihi                           : 31 Aralık 2018

Seçici Kurul Değerlendirmesi                   : 15 Ocak 2019

Sonuç Bildirimi                                  : 24 Ocak 2019

Sergi/Ödül Töreni                             : 28 Şubat 2019

 

10) Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.mpsturk.org,  www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

 

11) İletişim:

Adres                             : MPS LH Derneği

                                       Vedat Kadri Kancal İş Mrkz. No: 46/A

                                       Üsküdar / İstanbul

Yarışma sekreteri         : Nalan Yılmaz

Telefon                          : 0549 279 9090

e-posta                          : mpsturk@gmail.com

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından  ”TFSF 2018-102” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve seçici kurul değerlendirmesinde salonda TFSF temsilcisi de bulunacaktır.