Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-108 Amasya Belediyesi ''Cavit Öztürk'' 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 2.4.2019  

Düzenleyen Kurum
Amasya Belediyesi
TFSF Onay No
2018-108
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
2.11.2018
Son Katılım Tarihi
2.4.2019
Seçici Kurul Toplanması
6.4.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
8.4.2019
İlgili Kişi
Osman TOPAL
Tfsf Temsilcisi
Ömer GEMİCİ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Amasya Belediyesi
“Cavit Öztürk”10. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Birinci Bölüm

KONU

Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya’nın tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir yelpazede “Saklı Kalmış Tarih Mirasımız: Köylerimiz ” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

 

AMAÇ

Amasya tarihi serüveni içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış aynı zamanda bu medeniyetlerin izlerini hâlâ bünyesinde korumayı başarmış ender şehirlerden birisidir. Amasya bu medeniyetlerin bizlere bırakmış olduğu eşsiz eserlerin yanı sıra birçok tarih mirasını bünyesinde barındırma özelliğine de sahip bir şehirdir.

Amasya özellikle şehir merkezinde bulunan bu tarihi güzelliklerinin yanı sıra merkezin dışında köylerinde de keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi-kültürela (Camiler, Hanlar, Hamamlar, Türbeler vs.), yaşamsal yapı ve mekânlar ile çevrelenmiştir. Herkes tarafından çokta bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen bu güzelliklerin ortaya çıkarılması ve tanıtılması bu yıl ki yarışmamızda öncelikli hedefimizdir.

Amasya Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu yarışma ile siz değerli fotoğraf tutkunlarını Amasya’nın keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı aracılığıyla bu güzellikleri dünya gündeminde ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz.

 

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri ile 1. derece yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

İkinci Bölüm

YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER

 1. Yarışma tek kategori/bölümlüdür: Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmacılar yarışmaya, Amasya’da çekilmiş en çok 4 (dört) adet dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.
 4. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.
 5. İnsanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 6. Yarışmaya; daha önce yapılan Amasya Belediyesi Ulusal Cavit Öztürk fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
 7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Amasya sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 11. Kural ihlallerinde, TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 12. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 13. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 14. Yarışma sonuçları Amasya Belediyesi web sitesi  http://www.amasya.bel.tr  adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Üçüncü Bölüm

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
 2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
 5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 8.  İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Yeşilırmak kıyısında” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_yesilirmak_kiyisinda” olur.
 1. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Amasya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 4. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Amasya Belediyesi Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

 

Dördüncü Bölüm

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Amasya Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:
 • Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktır.

Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Amasya Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Amasya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

 

 • Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
 1. Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Amasya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Amasya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir.
 2. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 4. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 5. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecekir.
 6. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Amasya Belediyesi’ne teslim edilecektir.
 7. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Amasya Belediyesi web sitesi http://www.amasya.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde  ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Amasya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.
 8. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 9. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

ÖDÜL-SERGİLEMELER

Birincilik                                                                 5.000.- TL

İkincilik                                                                  3.500.- TL

Üçüncülük                                                             2.500.- TL

Mansiyon (3 adet)                                                 1.000.- TL

Sergileme (35 adetten az olmamak kaydıyla)        150.- TL

Satın Alma (35 adetten az olmamak kaydıyla)      150.- TL

 

Beşinci Bölüm

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (soyadına göre alfabetik sırayla)

Osman AKBAŞ                      Amasya Belediye Başkan Yardımcısı

Adnan ATAÇ                          Prof. Dr. Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) Onur Üyesi

Sema Aynur EVREN             Fotoğraf Sanatçısı

Vedat OSMANOĞLU             Fotoğraf Sanatçısı, FOTOFORUM

Egemen Umut ŞEN               Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)

Hasan VARIŞ                         Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi                       : 02.04.2019 Salı saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                      : 06.04.2019 Cumartesi

Sonuçların Duyurulması             : 08.04.2019 Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi : Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

 

SON HÜKÜMLER

 1. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından “TFSF 2018-108” numara ile onaylanmıştır.
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
 3. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
 4. Belirtilen tarihte toplanacak Seçici Kurul üyelerine Amasya Belediyesi tarafından kişi başına mansiyon ücreti tutarında Jüri ücreti ayrıca jüri üyeleri ile TFSF temsilcisinin Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır (Seçici kurul üyelerine verilecek ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısı’na verilmez).
 5. Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcisinin Amasya’da gerçekleştirilecek olan Ödül törenine de katılmak istemeleri halinde ulaşım ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanır.
 6. Yarışmada fotoğraf(lar)ı ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan ilimiz dışındaki yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Ödül almaya hak kazanıp törene iştirak etmek isteyen yarışmacıların Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır).
 7. Ulaşım masrafları için (otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınacaktır. Konaklamalar Belediyemizin daha önce belirlemiş olduğu yerlerde yapılacaktır.

 

İLETİŞİM/YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışma Koordinatörü: Osman TOPAL

Amasya Belediyesi “Cavit ÖZTÜRK” 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası

55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No: 95-101   05100 AMASYA

Tel: 0358 212 01 27

Santral: 0358 212 01 28 (Dahili: 314)

E-posta : yarisma@amasya.bel.tr

Web       : http://www.amasya.bel.tr