Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-005 EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması - SKT: 3.5.2019  

Düzenleyen Kurum
Edirne Belediyesi
TFSF Onay No
2019-005
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
24.12.2018
Son Katılım Tarihi
3.5.2019
Seçici Kurul Toplanması
17.5.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
20.5.2019
İlgili Kişi
Selim BİLGİNKAYA
Tfsf Temsilcisi
Hasan ÖZDEMİR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 1. KONU VE AMAÇ:

Kırkpınar;ağası, başpehlivanı, cazgırı, davulcuları, zurnacıları, güreşleri, galibi, mağlubu, bezcisi, yağcısı, peşrevi, altın kemeri, çevirmecisi, seyircisi ve pek çok fotoğrafik öğesi ile hayal edilemeyecek kadar geniş bir kültüre sahiptir. Bu kültürün bütün değerleri yarışmanın konusu olabilir.

 

 1. ORGANİZASYON:

“20.Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması”, Edirne Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. KATEGORİ - BÖLÜM:

“20. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması”, sayısal (dijital) kategoride; Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümde yapılacaktır.

 

 1. KATILIM ŞARTLARI:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri,Edirne Belediyesi üst düzey yöneticileri, TFSF temsilcileri ve birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severler katılabilir.
  3. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali süresince çekilmiş olması gerekmektedir.
  4. Eserler belge niteliği taşıdığından katılım formuna mutlaka çekildiği

tarih yıl olarak belirtilecektir.

 1. Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 2. Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları gibi basit müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda belgesel yapısının değiştirilmemiş olması gerekmektedir.
 3. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
 4. Daha önceki yıllarda yapılan Kırkpınar Fotoğraf Yarışmalarında sergileme almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 6. Katılımcı, TFSF’nin sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 7. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 8. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlama kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 9. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 10. Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 11. Sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili açıklama, Edirne Belediyesi’nce 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Programı belirlendikten sonra katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
 12. Dereceye giren eserlerin basım ve sergiye hazırlama işi T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
 13. Yarışma sonunda dereceye giren ve sergileme alan eserlerden oluşan bir katalog basılacak ve katılımcılara verilecektir. Katalogdan ayrıca TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.
 14. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
 15. Yarışma sonuçları Edirne Belediyesi’nin www.edirne.bel.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
  1. Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte T.C. Edirne Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır. Bu eserler T.C. Edirne Belediye Başkanlığı’nın arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası, resmi sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
  2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  4. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda T.C. Edirne Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
  5. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra T.C. Edirne Belediye Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
  6. Şartnamede belirtilen ödüller,hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  7. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. gün sonra silinecektir.
  8. Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu -TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca TFSF’nin Dijital Almanağında yer alacaktır.
  9. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma düzenleme
  10. Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum ve TFSF YK kararı geçerlidir.

 

 1. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 6. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Dijital (Sayısal) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 

 

 

 1. İSİMLENDİRME:

 

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oerly veya erily gibi).
 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının çektiği “Kırkpınar Ağası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme TRomeryD1_kirkpinar_agasi olabilir.

 

 1. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2Mb (Siyah-Beyaz ise 1 Mb) ’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 2. Yüklenecekfotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 3. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 4. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C.Edirne Belediye Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

 

 1. SEÇİCİ KURUL:

 

Recep GÜRKAN

Edirne Belediye Başkanı - Fotoğraf Sanatçısı

Hakan İŞCAN

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı

A.Beyhan ÖZDEMİR

Fotoğraf Sanatçısı-TFSF Y. Kurulu Başkanı

Dr.Sefa ULUKAN

Fotoğraf sanatçısı-FOTOGRAFYA Y.K.Başkanı

Serdar İYİİZ

Fotoğraf Sanatçısı-EFOD Y. K. Başkanı

Behiç GÜNALAN

Fotoğraf Sanatçısı

Adnan SOKOL

Fotoğraf Sanatçısı

 

 1. Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

 1. TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 1. ÖDÜL-SERGİLEMELER:

 

 •  

TFSF ALTIN MADALYA +6.000.-TL

 •  

TFSF GÜMÜŞ MADALYA +5.000.-TL

 •  

TFSF BRONZ MADALYA +4.000.-TL

Edirne Belediyesi Özel Ödülü

 1.  

Mansiyon (3adet)

 1.  

Sergileme/Satın Alma (En fazla 33adet)

 1.  

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın Başlama Tarihi

24 Aralık 2018

Son Başvuru tarihi

03 Mayıs 2019

Seçici Kurul Değerlendirmesi

17 Mayıs 2019

Sonuçların Açıklanması

20 Mayıs 2019

 

 

 1. Serginin Açılışı - Ödül Töreni: 01 - 07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası içerisinde.

 

 1. YARIŞMA SEKRETERYASI / İLETİŞİM:

Selim BİLGİNKAYA–Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.

 

E-posta: basinmd@edirne.bel.tr–edirnebelediyesi@gmail.com

Telefon: 0284 214 8062 / GSM: 0533484 8563

 

 1. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından

“TFSF 2019-005”numara ile onaylanmıştır.