Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-007-2019-206-Türk Hava Yolları THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ''Keşfet'' - SKT: 25.8.2019  

Düzenleyen Kurum
Türk Hava Yolları (THY) Skylife
TFSF Onay No
2019-007
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
15.1.2019
Son Katılım Tarihi
25.8.2019
Seçici Kurul Toplanması
1.9.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
9.9.2019
İlgili Kişi
Tuğçe Tokat
Tfsf Temsilcisi
Duygu Nazire Kaşıkçı
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Türk Hava Yolları (THY)
3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması “Keşfet”
Şartnamesi

 

 1. Yarışma Adı:

“Türk Hava Yolları (THY) Skylife 3.Uluslararası Fotoğraf Yarışması”. Bu yarışma Türk Hava Yolları tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de ve Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. Yarışma Amacı:

Doğu ile Batı’nın köprüsü konumundaki İstanbul’dan dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları, farklı coğrafyalar, kültürler ve insanları bir araya getiriyor. Bunca farklı coğrafyada sayısız “an” da keşfedilmeyi bekliyor. Yaşı kaç olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın, ne iş yaparsa yapsın, ne yöne bakarsa baksın her insan için mutlaka bir “keşif” süreci vardır. Keşfin kendisi de bir yolculuktur ve bu yolculuk insanın hayatı boyunca sürer. Bu yarışmanın amacı keşif yolculuğunun bir noktasında farklı coğrafyalardan fotoğraf meraklılarını buluşturmak, tüm dünyaya “keşfetmek için bakmayı” anlatmaktır. 

 

 1. Yarışma Konusu:

“Keşif”

Mutluluğu, neşeyi, hüznü, umudu, doğayı, dünyayı, geçmişi, geleceği keşfederek geleceğe daha umutlu bakan, aynı zamanda meraklı olmayı öğütleyen bir seçki sunmayı hedefleyen kareler ortaya koyulacaktır. “Keşif” sadece bilimsel ya da tarihsel bir gerçekliği, bir bulguyu ortaya çıkarmak değildir. Keşif, kişinin yaşadığı bir yolculuktur, bakış açısıdır, farkındalıktır. Dünyanın daha güzel günlere doğru gitmesi için kullanılması gereken bir araç, bazen de amaçtır. Bu amacı sergileyecek kareler beklenmektedir.

 

 

 1. Yarışma Kategori-Bölümleri:

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

 1. Katılım Koşulları:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Katılımcı 18 yaşından büyük olmak zorundadır.
  3. Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
  4. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.
  5. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  7. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf  13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP ve GPU'ya bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.
  8. TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP ve GPU kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
  9. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP ve GPU Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
  10. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya herhangi bir yasal, idari, vs. problemin tezahürü halinde işbu problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  11. Türk Hava Yolları, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 piksel, bit derinliği 300 dpi olacak biçiminde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir.
  12. Yarışma sonucu THY’nin  http://www.skylife.com  ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr  ve  http://tfsfonayliyarismalar.org  adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
  13. Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde THY sorumluluk taşımayacaktır.

 

 1. Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Ücreti
  1. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına Fotoğrafçı ile birlikte Türk Hava Yolları da sahip olacaktır. Bu eserler Türk Hava Yolları arşivinde saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin / muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Türk Hava Yolları tarafından satın alınmış gibi işlem görür.
  2. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar ile satın alınan eserler sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, leaflet, internet sitesi gibi fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğünün izin vermemesi durumlarında isim belirtilemeyebilir) ayrıca bir telif ücreti ödenmeden THY tarafından etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil), THY A.O. bünyesindeki web siteleri, THY A.O. bünyesindeki mobil uygulamaları, uçak içi IFE ve Airshow ekranlar, THY A.O. bünyesindeki tüm sosyal medya hesapları, Skylife dergileri basılı, dijital, mobil versiyonları, ajanda, poster, takvim, kutu vs gibi pazarlama destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda, kitaplarda, reklamlarda, broşürlerde vb her türlü tanıtım malzemelerinde, TV programları ve reklamlarında, uçak içi ve yolculara yönelik hazırlanan yayınlarda ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda reklam ve tanıtım amaçlı 3 (üç) yıl süre ile kullanılabilecektir. Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
  3. Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi sureti ile, Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
  4. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, THY fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
  5. Ödül alan fotoğraflar haricinde, sergilenmeye layık görülen ya da Türk Hava Yolları tarafından çeşitli mecralarda kullanılmak üzere seçilen fotoğrafların sahiplerine tamamen Türk Hava Yolları'nın inisiyatifinde olmak üzere ve fotoğraf sahiplerinin yazılı muvafakati/izni alınmak suretiyle fotoğraf başına en fazla 250.- TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  8. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, THY’nin  http://www.skylife.com  internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2019’da yer alacaktır.
  9. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
  10. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda, ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
  11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
  12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Albüm:
  1. Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve 31 Temmuz 2019’dan itibaren internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır.
  2. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyeleri ve TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP ve GPU merkezlerine birer adet gönderilecektir.

 

 1. Fotoğrafların Gönderilmesi:
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) gönderilmesi sadece dijital (sayısal) olarak aşağıda belirtilen iki adres üzerinden gerçekleştirilebilecektir:
   1. Türkçe (Turkish) http://tfsfonayliyarismalar.org/
   2. İngilizce (English) http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
  3. Katılımcılar http://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
  4. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  5. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  8. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türk Hava Yolları ve Müessese İletişim AŞ sorumlu olmayacaktır.
  10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

 

 1. Fotoğrafların İsimlendirilmesi:
  1. Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
  2. Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).
  3. Bölümün baş harfi yazılmalıdır (Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D).
  4. Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalıdır (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
  5. Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın “gülen çocuk” adlı 1 no’lu fotoğrafı için dosya adı: “TRomeryD1_gulen_cocuk” veya “çocuk hayattır” adlı 2 no’lu fotoğrafı için dosya adı: “TRomeryD2_cocuk_hayattir” gibi olmalıdır.
  6. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

 

 1. Salon Başkanı ve Jüri Üyeleri

     Salon Başkanı – Sefa Ulukan , EFIAP, Hermes GPU CR2, HonIUP

 

          Juri Üyeleri : (ada göre alfabetik sırayla):

            Ercan AKÇAY – THY adına – Türkiye

           İzzet Keribar – Fotoğraf Sanatçısı, EFIAP – Türkiye

           Manolis Metzakis – GPU Başkanı GPU CR5, ZEUS, EFIAP/p, ESFIAP, PSA**– Yunanistan

           Ricardo Bussi - FIAP Başkanı -HonEFIAP- İtalya

           Yadid Levy – Fotoğraf Sanatçısı - Danimarka

 

Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanabilir.

 

TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire Kaşıkçı

 

Yarışma Takvimi:

Katılım Başlangıç Tarihi                    : 15 Ocak 2019

Son Katılma Tarihi                               : 25 Ağustos 2019 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                        : 31 Ağustos – 1 Eylül 2019

Sonuç Bildirimi                                     : 9 Eylül 2019

Sergi ve Ödül Töreni                           : 26 Eylül 2019

Ödül ve Web Katalog Gönderim Tarihi   : 20 Aralık 2019

 

 1. Ödüller-Sergileme
  1. “THY Büyük Ödül” + 12000 dolar karşılığı uçak bileti
  2. “THY İkinci Büyük Ödül” + 6000 dolar karşılığı uçak bileti
  3. “THY Üçüncü Büyük Ödül” + 3000 dolar karşılığı uçak bileti
  4. FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları ve Blue Badge + 1000 dolar karşılığı uçak bileti
  5. GPU Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları + 1000 dolar karşılığı uçak bileti
  6. TFSF Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları + 1000 dolar karşılığı uçak bileti
  7. FIAP Mansiyon 3 adet
  8. GPU Mansiyon 3 adet

 

Sergileme (en fazla 100 fotoğraf)     250.- TL

Kazanılan uçak bileti hakları fotoğraf sanatçısı ve birinci derece yakınları (Anne, baba, eş, çocuk, kardeş) tarafından 1 yıl süreyle kullanılabilir.

 

 1. Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Tuğçe Tokat, Müessese İletişim, tugce.tokat@muesseseiletisim.com, +90 0505 159 37 69

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey  tarafından (TFSF 2019-007) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından (2009/206) ve Global Photographic Union GPU tarafından (L190061) numara ile onaylanmıştır.

 

 1. Bu yarışma TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP ve GPU unvan başvurularında kullanılabilir.

 

 1. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.