Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-017 FIAP RENKLİ BİENALİ 2019 TÜRKİYE TAKIMI SEÇMELERİ - SKT: 7.3.2019  

Düzenleyen Kurum
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
TFSF Onay No
2019-017
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
28.1.2019
Son Katılım Tarihi
7.3.2019
Seçici Kurul Toplanması
9.3.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
11.3.2019
İlgili Kişi
Ferhat Can SARIKOÇ
Tfsf Temsilcisi
Ferhat Can SARIKOÇ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

 

FIAP RENKLİ BİENALİ 2019 TÜRKİYE TAKIMI SEÇMELERİ
28.ci FIAP RENKLİ BASKI BİENALİ - İSPANYA 2019

 

Bu yıl 28.cisi düzenlenecek olan FIAP Renkli Baskı Bienali 2019,  İspanya  Fotoğraf Federasyonu tarafından İspanya'da yapılacaktır. "Türkiye Takımı" bu yıl, FIAP’ın kuralları ve TFSF Yönetim Kurulunun  aldığı karar doğrultusunda TFSF'nin  organizasyonu ile gerçekleşecektir.

Türkiye Takımı seçmeleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Koşullar:

 1. Konu: 

Türkiye Takımını oluşturacak fotoğraflardaki konu, Gaziantep'te yapılan başkanlar toplantısında,"Yaşamın tüm renklerini içinde barındıran geleneksel dokusu ile Türk evlerinin iç mekan çalışmaları" olarak belirlendi.

Bu ana konu bütünlüğü içinde mekan ve insan çalışmaları ya da ışığın çok iyi kullanıldığı ve renklerin hakim olduğu gelenekselev halinin iç mekanda

 

 1. Bölüm:
  1. FIAP Renkli Bienali; Dijital Gösteri ve Renkli Baskı olmak üzere 2 bölümdür. 
  2. Ülke bazında takımlar, Renkli Baskı bölümünde 10 fotoğraf ve Gösteri bölümünde 20 fotoğraf ile oluşturulabilir. Bu nedenle, TFSF Türkiye Takımı için 30 fotoğraflık bir seçim gerçekleştirilecektir.
  3. Renkli Baskı bölümünde, bir kişinin en fazla bir eseri seçilebilir.
  4. Gösteri bölümünde, bir kişinin en fazla 2 fotoğrafı seçilebilir.
  5. Baskı ve Gösteri bölümleri için bir kişiden toplamda en fazla 3 fotoğraf seçilebilir.

 

 1. Genel kurallar:
  1. Katılım, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi olan tüm derneklerin üyelerine açıktır. Bu koşulu taşımayan katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Ekte yer alan katılım formunu dolduran katılımcı, üyesi olduğu derneğe formu kaşeletip imzalattıktan sonra info@tfsf.org.tr eposta adresine formun tarayarak ek olarak yollaması gerekmektedir. Katılım formunu eposta adresine göndermeyen katılımcının fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Katılım ücretsizdir.
  4. Seçmelere; seçici kurul ve bu yarışma TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler katılamaz.
  5. Bu yarışmada görev alan TFSF temsilcisi hariç, TFSF temsilcileri bağlı oldukları derneklerin isimleri ile seçmelere katılabilir.
  6. Bir katılımcı, seçmelere en fazla 4 (dört) adet sayısal fotoğraf ile katılabilir.
  7. Baskı bölümü için seçilen fotoğrafların baskıları TFSF tarafından yaptırılarak FIAP'a gönderilecektir.

 

 1. İsimlendirme:

İsimlendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

 1. Fotoğrafların isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.  Boşluk yerine sadece alt çizgi (_) kullanılmalıdır.
 2.  “Derneğinin kısaltılmış adı + altçizgi + katılımcının adı + altçizgi + katılımcının soyadı + altçizgi + eser sıra no + alt çizgi + eser adı”.

Örneğin; “FSK_omer_gemici_1_evdesabah”

 1. Derece alan kişilerin belirlenmesi fotoğraf isimlendirmesi üzerinden yapılacağı için fotoğrafların mutlaka düzgün isimlendirilmiş olması gerekmektedir.

 

5.Telif (Kullanım) Hakları:

 1. Seçmelere katılan fotoğrafların telif hakları eser sahiplerinindir. Ancak katılımcılar, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının kullanım haklarını Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na kullanım sırasında isminin belirtilmesi şartıyla, süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. Söz konusu fotoğraflara ilişkin kullanım hakları, eser sahipleriyle birlikte TFSF'nin olacaktır.
 2. Katılımcı bu seçmelere katılarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’na, isminin kullanılması şartıyla, izin/muvafakatname verdiğini baştan kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Seçmelerin kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. TFSF fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 4. Seçmelere eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), tarafından katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 5. Seçmelere gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 6. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici olarak TFSF ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 7. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 8. Gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 9. Gerekli görüldüğünde/istendiğinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların orijinali (bilgileri) incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 10. Seçmelerde seçime alınmayan fotoğraflar sistemden sonuçların açıklanmasından 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle seçmelerin koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının seçmelere fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Eserlerin Yüklenmesi:
  1. Seçmeler, online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine gönderilen eserler içinden yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak https://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
  3. Seçmelere katılacak fotoğraflar; jpg/jpeg formatında, uzun kenarı 2400 piksel ile 3500 piksel arasında (kısa kenar fotoğraf oranına göre değişebilir), 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde olacak ve 4 MB’yi geçmeyecektir.
  4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  5. İnternet üzerinden üye olma veya seçmelere katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı sorunlar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresine sorunu açık bir şekilde anlatan eposta gönderilmesi  sorunun kısa sürede giderilmesine yardımcı olacak ve katılımcı durum hakkında bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmeyecektir.
  6. Eserlerin yüklenmesi sırasında ve sonrasında kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.

 

7.Takvim:

Başlangıç Tarihi                               : 28 Ocak 2019

Son Katılım Tarihi                            : 07 Mart 2019

Seçici Kurul Toplantısı                     : 09 Mart 2019

Sonuç Bildirim Tarihi                        : 11 Mart 2019

 

 

8.Seçici Kurul

Ali Rıza AKALIN         Fotoğraf Sanatçısı

İbrahim DEMİREL      Fotoğraf Sanatçısı

Ömer GEMİCİ        Fotoğraf Sanatçısı

 

 1. TFSF Temsilcisi:

Ferhat Can SARIKOÇ

 

10.Ödüller :

 1. Bienalde ülkemizi temsil edecek Renkli baskı bölümü için 10 (on), Gösteri bölümü için 20 (yirmi) eser seçilecektir.
 2. Seçilen eserler 2019 yılında yapılacak 28. FIAP Renkli Bienali’nde Türkiye’yi temsil edecektir. Katılımcıya ayrıca ayni ya da nakdi bir ödül verilmeyecektir.
 3. Seçilen eserlerin sahiplerine TFSF tarafından başarı belgesi verilecektir. Ayrıca başarılı eserlerin sahiplerinin bağlı olduğu fotoğraf sanatı derneklerine de başarı belgesi verilecektir.

 

11.Sekreterya ve İletişim  :

TFSF

İzmir Cad. Sümer 1 Sk. No:14/1-2 Kızılay/Ankara
Tel & Faks: +90 312 418 8373

 

 

Ek: Katılım Formu (info@tfsf.org.tr adresine gönderiniz)

 

 

 

28. FIAP Renkli Baskı Bienali

Türkiye Takımı Seçmeleri

Katılım Formu

 

Katılımcının

Adı Soyadı          :

Dernek Adı         :

Dernek Üye No  :

Telefon (GSM)    :

E-posta               :

Adres                  :

 

 

Gönderilen Fotoğraf Bilgileri:

Sıra No

Gönderilen Fotoğraf Dosyasının Adı

Fotoğrafın İsmi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

Not: Bu belge katılımcı tarafından taranarak  info@tfsf.org.tr  adresine gönderilecektir.

 

 

Dernek Kaşesi

Yetkili İmzası