Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-014 Aydın Birlikteliği ''Ülkem, Kentim, Semtim'' Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 28.4.2019  

Düzenleyen Kurum
Aydın Birlikteliği
TFSF Onay No
2019-014
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
31.1.2019
Son Katılım Tarihi
28.4.2019
Seçici Kurul Toplanması
11.5.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
14.5.2019
İlgili Kişi
kellekoltukta.com
Tfsf Temsilcisi
Hüseyin SARI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

 "Ülkem,kentim, semtim UFY " şartnamesiiekte
ÜLKEM, KENTİM, SEMTİM FOTOĞRAF YARIŞMASI - 4
“Türkiye’de Yerel Yönetim Pratiklerinin Demokrasi Açısından Değerlendirilmesi”

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2019

 

 1. YARIŞMANIN KONUSU

 

 1. Türkiye’de Yerel Yönetim Pratiklerinin Demokrasi Açısından Değerlendirilmesi.

 

 1. Aydın Birlikteliği Vakfı’nın bu yıl düzenlediği, Ülkem, Kentim, Semtim - Aydın Köymen 9. Yazı ve 4. Fotoğraf Yarışması bu sene yerel seçimler öncesi sandıklara gidecek kitlelerin, yerel yönetimler ve bu yapıların demokratik yaklaşımlarının nasıl olmaları gerektiği hakkında fikirlerini bizlerle yazı ve fotoğraf disiplinleri aracılığıyla buluşturmak isteyen herkese açıktır.
 2. Fotoğraf Yarışması Kategorisi için;

 

 1. Yarışmamıza katılacak olan siz değerli katılımcılarımızdan, 2019 yılı yerel yönetim seçimleri kampanyası ve seçim sırasında çektikleri profesyonel, yarı profesyonel ve amatör fotoğraflarla yarışmaya katılmaları beklenmektedir.

 

 1. Yarışmaya sunulan fotoğrafların, Kampanya ve seçim sürecini ve parçalarını bir olay olarak betimlemesi, bu sürecin ana aktörleri olan, politikacılarn / adayların, yurttaşların / seçmenlerin insanlık hallerini ortaya koyan kadrajlar sunmaları istenmektedir.

 

 1. FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri ile 1.derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (30.04.2001 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname’yi Yarışma Sekreteryası/ İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
  3. Her fotoğrafçı yarışmaya “Türkiye’de Yerel Yönetim Pratiklerinin Demokrasi Açısından Değerlendirilmesi” ni anlatan en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya Siyah- Beyaz fotoğrafla katılacaktır.
  4. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  5. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve panoramik görüntüler yarışmaya kabul edilmez.
  6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  9. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/ veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
  10. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  11. Yarışma sonuçları http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://mulkiye.org.tr/ adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 

 

 1. Telif (Kullanım) Hakları:
  1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu kuruluşlar bu hakları yalnız ‘’Ülkem, Kentim, Semtim Yarışmaları’’ ile ilgili organizasyonlarında ve yayınlarında kullanmaktadırlar.
  2. Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, ‘’Ülkem Kentim Semtim’’ yarışmasını konu alan her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, tasarım çalışmalarının getirebileceği sınırlamalar nedeniyle genellikle eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
  3. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi tarafından o yıl düzenlenen yarışmaya dair bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.
  4. Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödüllerin tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.
  5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
  6. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg) ve katılımcının kısa özgeçmişini içeren bir word dosyası Eser Sahipleri tarafından İran cad. 21/130 Karum İş Merkezi Kavaklıdere, Çankaya-Ankara adresine teslim edilecektir.
  7. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler http://www.aydinbirlikteligi.org ile http:// mulkiye.org.tr/ web siteleri ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar. org sitelerinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2019’da bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.
  8. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  9. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
  10. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.               
  11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
  1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
  2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
  3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
  4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
  5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
  7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah- Beyaz (Digital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 2. İsimlendirme:
  1. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  2. Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
  3. Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
  4. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Göğe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_göge_dogru” ... olur.
  5. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
  6. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
  7. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
  8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da Yönergesinde belirtilen düzenlemeler ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır. anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
 3. Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi: 28 Nisan 2019 saat 23.00 (TSI)

Jüri değerlendirmesi: 11 Mayıs 2019

Sonuç Bildirim Tarihi
: 14 Mayıs 2019

Ödül Töreni: 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Bu seçkide yer alan fotoğraflar Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde

sergilenecektir.

 

 1. Yarışma Jürisi:

Prof.Dr. İlhan TEKELİ / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Koray OLŞEN / Fotoğraf Sanatçısı

Ozan SAĞDÇ / Fotoğraf Sanatçısı

Can GAZİALEM / Fotoğraf Sanatçısı

Selcen KORKMAZ / Çankaya Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü temsilcisi

Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.

 

 1. TFSF Temsilcisi: Hüseyin Sarı
 2. Ödüller:

Birincilik:
 2.000.- TL + Başarı Belgesi

İkincilik:
 1.000.- TL + Başarı Belgesi

Üçüncülük: 700.- TL + Başarı Belgesi

Sergileme: (En az 20 adet) Bedelsiz

 

 1. Yarışma Sekretaryası / İletişim:

Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması 2018 sekretaryasını, Kelle Koltukta Bağımsız Yapım gerçekleştirecektir. Bilgi edinmek isteyenler öncelikli olarak mail yoluyla bize ulaşmalarını rica ediyoruz.

E-posta : info@kellekoltukta.com


Tel : 0 312 804 9494 / 0 532 787 7947

 1. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2019-014 numara ile onaylanmıştır.
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
 3. Ek: 18 yaş ve altı katılımcılar için “Veli/Vasi İzin Belgesi/ Muvafakatname” Örneği.

 

 

 

 

 

ÜLKEM, KENTİM, SEMTİM FOTOĞRAF YARIŞMASI

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No            :      

Adı Soyadı                           :                                                                                         

Doğum Tarihi/Yeri             :                                                                                         

Ev Adresi                             :                                                                                          

                                                                                                                                          

Telefon                                 : 0                                     GSM: 0                                     

E-posta Adresi                   :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı :                                                                                           

Sınıfı ve No’su                    :                                                                                          

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri okudum, kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için ..................................’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif (kullanım) hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

 1. Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek info@kellekoltukta.com e-posta adresine en geç 28 Nisan 2019 saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.
 2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden düzenleyici kurum sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.