Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-012 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6.Ulusal Fotoğraf Yarışması ''Kayseri’de Bir An'' - SKT: 20.4.2019  

Düzenleyen Kurum
TFSF Onay No
2019-012
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
6.2.2019
Son Katılım Tarihi
20.4.2019
Seçici Kurul Toplanması
25.4.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
29.4.2019
İlgili Kişi
Ahmet Selman AKYURT
Tfsf Temsilcisi
İlker ŞAHİN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
6.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Kayseri’de Bir An’’

 •  

 

 1. Yarışmanın Konusu: “Kayseri’de Bir An’’

‘’İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih akışı içerisinde birçok medeniyetin izlerini bağrında taşıyan Kayseri, insanı, kültürü, sosyal hayatı ve doğası ile sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli şehirleri arasındadır. Sayısız tarih, kültür ve doğal zenginliklerine sahip olan Kayseri tarih boyunca belli başlı yollar üzerinde yer almıştır. Tarihi İpek Yolu’nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden birisi olmuştur. .

Şehirler; insanı, doğası ve kültürü ile fotoğraflandığında zamanı ve mekânı geleceğe taşır. Çünkü şehir bu yanıyla bir bütündür. Bu anlamda Kayseri, insanı, kültürü ve doğası ile bir geleneği geleceğe taşıma hedefinin bilincindedir. Bir şehir doğası, insanı, sanatı, kültürü ile fotoğraflandığında geçmişini korumuş ve geleceğe taşınmış olur. Öyleyse her fotoğrafçının mutlaka Kayseri’de Bir An’ı veya anısı vardır…

 

 1. Yarışma Organizasyonu: Yarışma, T.C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

 

 1. Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

 1. Koşullar:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcileri ve onların birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
  3. Yarışmaya her fotoğrafçı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
  4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
  5. Kayseri BB’nin daha önce yapılan yarışmalarında sergileme alan fotoğraflar da bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. 
  7. HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
  8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  10. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Kayseri il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
  11. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  12. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
  13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  14. Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  15. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
  16. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
  17. Yarışma sonuçları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve TFSF’nin http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. Telif (Kullanım) Hakları:
  1. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
  2. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
  3. Kayseri BB, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  4. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Kayseri il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  5. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları istenildiğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
  8. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  9. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal medya hesaplarından ve  TFSF’nin http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2019’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
  10. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 30 (otuz) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.
  11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kayseri BB, Jüri ve TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  3. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
  6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Fotoğrafların isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 2. İsimlendirme:
 3. Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 4. Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
 5. Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)> D).
 6. Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 7. Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_manti_kayseri” veya “TRomeryD2_nevzine_kayseri” gibi…
 8. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi           :           20 Nisan 2019 Cumartesi, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi :           25 Nisan 2019 Perşembe

Sonuç Bildirim Tarihi       : 29 Nisan 2019 Pazartesi

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi    : Mayıs 2019

 

 1. Seçici Kurul :

Ali SARAÇOĞLU                   Fotoğraf Sanatçısı (SURETİ ALEM)

Dursun ÇİÇEK           Düşünen Şehir ve Şehir Dergisi Gnl. Yay. Yönet., Fotoğraf Sanatçısı

Kemal GÖNEN                      Fotoğraf Sanatçısı (KAFDER)

Nuri ÇORBACIOĞLU             (AFIAP),  Fotoğraf Sanatçısı (UFAD)

Uğur AYDIN               Erciyes Ün. İletişim Fak. Öğr.Gör. / Fotoğraf Sanatçısı (SURETİ ALEM)

Osman YALÇIN         Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı

Salih ÖZGÖNCÜ       Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

 1. (Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.)

 

 1. TFSF Temsilcisi: İLKER ŞAHİN

 

 1. Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                                         TFSF Altın Madalya + 6.000.- TL

İkincilik                                                           TFSF Gümüş Madalya + 5.000.- TL

Üçüncülük                                                      TFSF Bronz Madalya + 4.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                                         1.000.- TL

 • (En fazla 50 adet)                       250.- TL

 

 1. Yarışma İletişim:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Ahmet Selman AKYURT

Telefon: 0554 450 60 60

E-posta: sakyurt@kayseri.bel.tr

 

 

 

 1. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “ 2019  - 012 ” numara ile onaylanmıştır.
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.