Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-022 Erciyes Üniversitesi 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması ''ŞANLI TÜRK BAYRAĞI'' - SKT: 30.6.2019  

Düzenleyen Kurum
Erciyes Üniversitesi
TFSF Onay No
2019-022
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
27.2.2019
Son Katılım Tarihi
30.6.2019
Seçici Kurul Toplanması
5.7.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
8.7.2019
İlgili Kişi
Erciyes Üniversitesi
Tfsf Temsilcisi
Yakup YENER
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
“ŞANLI TÜRK BAYRAĞI”

 

 1. Yarışmanın Konusu

Şanlı Türk Bayrağıdır.

 • Türk Bayrağı’nın güzelliğini, estetiğini, şanını ve Türk Milleti’nin Bayrak sevdasını ön plana çıkaracak fotoğraf eserlerini kapsamaktadır.
 1. Yarışmanın Amacı:  

Türk milletinin milli değeri ve bağımsızlık sembolü olan Şanlı Türk Bayrağının fotoğraf sanatı ile anlatılmasını sağlamak.

Türkiye’nin ulusal ve resmi bayrağı olan Türk Bayrağı rengini şehitlerimizin kanından almaktadır. Türk Bayrağı al renkli zemin üzerinde beyaz ay ve yıldıza sahiptir.

Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bu günlerde Fotoğraf Yarışmasının konusu ortak değerlerimizin başında gelen “Şanlı Türk Bayrağı” olarak belirlenmiştir.

 1. Katılım Koşulları:
  1. Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında 18 yaşüstü tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
  4. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4(dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah Beyaz eserle katılabilir.
  5. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
  6. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi biryarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  7. Daha önce yapılan yarışmalarda sergileme alan fotoğraflar yarışmaya katılabilir.
  8. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  9. HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
  10. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  11. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  12. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  13. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”

13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcıların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale

edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları(Raw) istenildiğinde Erciyes Üniversitesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 2. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Erciyes Üniversitesi.arşivlerinde kalacaktır. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan  tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu sure içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
 3. Erciyes Üniversitesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
 4. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiç bir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 5. Yarışma sonuçları Erciyes Üniversitesi wep adresinden ve TFSF’nin http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfaları ile Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2019’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 6. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 7. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 8. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.
 1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda, Jüri ve TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 2. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 3. Eserlerin Gönderilmesi:
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.erciyes.edu.tr. adresinden link izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 4. Eserlerin İsimlendirilmesi
  1. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  2. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 5. İsimlendirme:
 6. : Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 7. : Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
 8. : Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)> D).
 9. : Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 10. : Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_cumh_meydani” gibi…
  1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
 11. Telif Hakları

Düzenleyici kurum Hak ve Sorumlulukları:

 1. Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Erciyes Üniversitesi’ne ait olacaktır.
 2. Erciyes Üniversitesi,  bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 1. Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Erciyes Üniversitesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 2. Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 1. Yürütme:

Bu Fotoğraf yarışması Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenmektedir. Ödüller yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erciyes Üniversitesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 1. Yürürlük:

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur

 1. Yürütme Kurulu:

Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞ ( Erü Rektörü)

Prof.Dr. Murat BORLU (Erü Rektör Yrd.)

Öğr.Gör.Murat YENİSU( Erü Genel Sekreteri)

Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN( Erü Genel sekreter Yrd.)

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 30/06/2019 saat:23.00

Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 05/07/2019

Sonuç Bildirim Tarihi : 08/07/2019

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 15/07/201

 1. Seçici Kurul(Jüri):

Prof.Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU (Trakya Üni. Güzel Sanatlar Fak. Dekanı)

Doç.Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN ( Erü Genel Sekreter Yard.)

Reha BİLİR (Hon. SSS, AFIAP, ESFIAP, Hon. IVAF, Hon. FBPS, Hon. FBSPA, HoN. FICS, Hon. FPI, Hon. EFMPA, Hon. NAP, Hon. FSWAN, Hon. GİFSAD, Hon. MOF, Hon. SİVSAD, Hon. SUPC, Hon. FOCUS, AOK, Hon. FOKUS) - Türkiye)

Öğr. Gör. Uğur AYDIN (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen)

Yusuf KARTAL (Fotoğraf Sanatçısı, Sureti Alem Sinema ve Fotoğraf Derneği Başkanı)

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.

 1. TFSF Temsilcisi: Yakup Yener
 2. Ödüller/Sergileme:

Birincilik 4.000.- TL

İkincilik 3.000.- TL

 •  

Sergileme (En fazla 30 adet) 150.- TL

 1. Başvuru/Yükleme Adresi: Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.erciyes.edu.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.
 2. Yarışma Sekreteryası / İletişim:

0352 207 66 66 -12134

Cep: 05063760809

 1. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2019 - 022 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.