Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-023 Beşiktaş JK ''Karakartal’ın İzinde Beşiktaş'' 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 26.5.2019  

Düzenleyen Kurum
Beşiktaş JK
TFSF Onay No
2019-023
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
1.3.2019
Son Katılım Tarihi
26.5.2019
Seçici Kurul Toplanması
30.5.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
11.6.2019
İlgili Kişi
Funda Ocak Taştutar
Tfsf Temsilcisi
Seraceddin AYYILDIZ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Beşiktaş JK
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
(TFSF Onay No: 2019 - 023)

1)Yarışmanın Adı:

“ Karakartal’ın İzinde Beşiktaş ”

2)Konu:

a)Beşiktaş JK ile Beşiktaş İlçesini ilişkilendiren temalı fotoğraflar.

b)Beşiktaş JK’nın 115 yıllık tarihi boyunca semt ile kurduğu ilişkiyi görselleştiren; Beşiktaş’ın tarihi dokusu, sosyal ve kültürel yaşamı, semt sakinlerinin taraftar olarak profili ve sosyal yaşamda, gündelik hayatın içinde Beşiktaş JK’nın, sporun, futbolun semt ve ilçe ile ilişkisini belgeleyen fotoğraflar.

3)Amaç

a)1903 yılında Beşiktaş’ın Serencebey Mahallesi’nde kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 115 yıllık tarihi boyunca Beşiktaş semti ve sakinleri ile iç içe geçen bir sosyal yaşamın aktörü olmuştur. Sokaklarında yüz yılı aşan bir zaman boyunca sporla iç içe bir yaşam süren Beşiktaş ilçesinde; “Karakartal’ın İzinde Beşiktaş” teması ile, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Beşiktaş İlçesi ile sosyo-kültürel ilişkisini belgelemek, semt tarihini Beşiktaş JK tarihi ile ilişkilendirerek aktarmak ve semt kimliği ile örtüşen kulüp değerlerini anımsamak olarak amaçlanmaktadır.

4)Katılım Koşulları:

a)Yarışma, ilgi duyan 18 yaş üstü  herkesin katılımına açıktır.

b) Katılmak isteyen yarışmacıların 1 Mart-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında BJK Derneği Spor Okulları Tesisleri ve Gayrimenkul Kiralama, İşletme Geliştirme İktisadi İşletmesi ESENTEPE TİCARİ MERKEZ Şubesi TR35 0013 4000 0067 8126 0000 01 IBAN numaralı hesaba katılım ücreti olarak 20 TL.- yatırıp; açıklama kısmına 2019 Yılı Fotoğraf Yarışması Katılım Bedeli olduğunu belirtip İsim-Soyadı bilgilerini eklemeleri gerekmektedir.

c)Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Beşiktaş JK yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

d)TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

e)Yarışmacılar yalnızca dijital fotoğraflar ile başvurabilir. Başvurular siyah-beyaz  ve renkli fotoğraflara açıktır.

f) Her yarışmacı, en fazla 4 (Dört) fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

g)Yarışmaya gönderilecek dijital fotoğraflar, kısa kenarı en az 2400 piksel dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Siya beyaz ve monokrom fotoğraflar 1-4 Mb aralığında olabilir.

h)Bu yarışma ile eş zamanlı yapılan ya da daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

i)Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

j)Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya almamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

k)Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

l)Fotoğrafların üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

5)Telif Hakları:

Beşiktaş JK’ nın Hak ve Sorumlulukları:

a)Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Beşiktaş JK’ya ait olacaktır. Beşiktaş JK bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir.

b)Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler: http://bjk.com.tr/tr/besiktas-jk-muze ,  sitesinde ve Beşiktaş JK Müzesi’nin sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacaktır.

Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

c)Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin ilgili maddesi’nde belirtilen ödüllerin aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen ödüllerden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Beşiktaş JK’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

d)Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

Diğer Hususlar:

6)Yarışma TFSF tarafından TFSF 2019 - 023 numara ile onaylanmıştır.

7)Yarışma sürecinde ve juri değerlendirmesinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

8)Yarışmada ödül alan fotoğraflar http://bjk.com.tr/tr/besiktas-jk-muze ve http://bjk.com.tr

adreslerinde yayınlanacaktır.

9)Ödüller:

BAŞARI  ÖDÜLÜ(3 Adet)       :  VIP Koltuk       1 sezon

MANSİYON (3 Adet)               :  Sezonluk kombine bilet

Sergileme                                   :  Maksimum 50 adet eser sergilenecektir.

10)Yürütme:

İşbu şartname hükümlerini Beşiktaş JK Müzesi yürütecektir. Şartnamenin 9. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin başvuru sırasında beyan ettikleri kimlik numaralarına Beşiktaş JK tarafından yüklenecektir. Hak sahiplerinin Passolig Kartı olması şarttır. Hak sahibinin TC. kimlik numarasını bildirmemesi ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.  

11)Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Seçici Kurul  en az 3 üye ile toplanacaktır.

Cengiz Karlıova, Fotoğraf Sanatçısı
Engin Özendes, Fotoğraf Tarihçisi, Yazar, Küratör Prof.
Prof. Mehmet Bayhan, Fotoğrafçı, Akademisyen (HonEFIAP)
Mehmet Turgut, Fotoğraf Sanatçısı
Umut Kutlu, Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

 

TFSF Yarışma Temsilcisi : Seraceddin Ayyıldız

12)Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Canan Cürgen, Beşiktaş JK Müze Müdürü

Candaş Tolga Işık, Beşiktaş JK İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Yücel, Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Zülâl Gök, Beşiktaş JK Müze ve Tarih Danışmanı

13)Yarışma Takvimi:

Başvuru Süresi                                                   : 1 Mart -  26 Mayıs 2019

Son Başvuru tarihi                                            : 26 Mayıs 2019 23:00

Seçici Kurul Değerlendirmesi                       : 30 Mayıs -3 Haziran 2019

Sonuç İlanı  ve Yarışma Sonu Sergi Açılışı : 11 Haziran 2019

Ödül töreni ve sergi tarihi ile ilgili değişiklik olduğu takdirde katılımcılara bildirilecektir.

14)Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.Kargo veya posta yoluyla yapılacak teslimatlarda doğabilecek zararlar ile gecikmelerden Beşiktaş JK Sorumlu olmayacaktır.

15)Yarışma Sekreterliği ve İletişim:

Funda Ocak Taştutar

Beşiktaş JK Müzesi, Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, No: 1 Vodafone Park, Beşiktaş-İSTANBUL

E-posta:fundaocaktastutar@bjk.com.tr

Telefon: 02129481903-5009