Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2020-001 Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL A.Ş. – OFSAD – KUDOF ''4 Mevsim Ordu'' 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 30.12.2019  

Düzenleyen Kurum
Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL A.Ş. – OFSAD – KUDOF
TFSF Onay No
2020-001
Kategoriler
DC  -  DO  -    -  
Başlama Tarihi
7.3.2019
Son Katılım Tarihi
30.12.2019
Seçici Kurul Toplanması
6.1.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
20.1.2020
İlgili Kişi
Mehmet Koray KILIÇ
Tfsf Temsilcisi
Abdullah SEZGİN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL A.Ş. – OFSAD – KUDOF
“4 Mevsim Ordu” 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 1. DÜZENLEYEN KURUM: Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL A.Ş. – OFSAD – KUDOF

 

 1. AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sosyal hayatı belgeleyerek ilimizin tanına bilirliğini arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin geleceğe dönük çalışmalarını fotoğraf sanatını kullanarak anlatmasıdır.

 

 1. YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

“4 Mevsim Ordu 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması" sayısal (dijital) kategoride ve iki bölümlüdür:

      1- Sayısal: “4 Mevsim Ordu” Renkli fotoğraf > DC

      2- Sayısal: “Foto Öykü” Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf > DO

 

“4 Mevsim Ordu” > DC Bölümü

KONU: Ordu ilinin on dokuz ilçesinde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, mağaralar vb.); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb.); yaban hayvanları, endemik bitkileri, Ordu’ya özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan belgesel nitelikte fotoğraflardır.

Bir bölümde yer alan fotoğraflar diğer bölümde kullanılamaz.

 

“Foto Öykü” > DO Bölümü

KONU:

 1. Ordu’da Deniz: Balıkçılık, Kabotaj Bayramı, 20 Mayıs (Mayıs 7’si), deniz turizmi.
 2. Ordu’da Yaşam: Sahil, sosyal hayat, şehir yaşamı, yöresel ürünler, yol ve yolculuk.
 3. Fındığın Hikâyesi: Fındıkçılığın tüm evrelerini kapsayabilir.
 4. Geleneksel El Sanatları: Sepetçilik, süpürgeciler, yöre halkının yün işlemeleri, bakırcılık, kilim dokumacılığı vb.
 5. Ordu’nun Tarihi Dokusu: Eski Ordu evleri, antik yapılar, köprüler, değirmenler vb.
 6. Ordu’da Yayla Hayatı: Hayvancılık, göçler, tarım, turizm, festivaller.

Konu bir bütünlük içerisinde 6 (altı) adet fotoğrafla işlenecek olup giriş-gelişme-sonuç bütünlüğünde değerlendirilmelidir. Öykünün oluşturulmasında başlangıç ve sonuç sürecinde yer alan fotoğraflar iki süreci birbirine bağlayan gelişme niteliği taşıyan özellikte olmalıdır. Fotoğrafların birbiri ile ilişki içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğrafta etik, ahlaki, kanuni değerler göz önünde bulundurulacaktır. Belgesel fotoğraf nitelikleri ve belgesel yaklaşım biçimlerine önem verilecektir.

 

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Her katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çekilmiş, “4 Mevsim Ordu” bölümü için en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle veya “Foto Öykü” bölümü için yukarıda belirtilen öykü konularından sadece 1 konu seçerek konu ile ilgili 6 (altı) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.
 4. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafın sosyal medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya engel değildir.
 5. Daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklıları bu yarışmaya katılamaz.
 6. Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ve ORBEL A.Ş.’nin web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
 7. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Ordu ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 10. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 11. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilir.
 12. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 13. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.
 14. Yarışmada ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2020’da yer alacaktır.
 15. Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sistemden sonuç bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 16. Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurulun gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
 17. Katılımcılar hakkında olumsuz bir durumla karşılaşıldığında, şartnamede belirtilmeyen durumlarda veya tereddüt halinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin kararları geçerlidir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

 1. Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL A.Ş. yayınlarında adı ve soyadının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibi kullanım hakkını 3. bir kişi ya da kuruma satamaz/devredemez. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Düzenleme kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 3. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan veya satın alınan fotoğrafların ham halleri CD/DVD ya da elektronik postayla sekretaryaya teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.
 4. Şartnamede belirtilen düzenleme kurulu ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu, jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 6. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

BASIM – YAYIM:

Yarışmanın tamamlanması sonrası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim Ordu Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi.

3) Sayısal “4 Mevsim Ordu” Renkli fotoğraf > DC bölümü için:

            Sonraki karakter bölümünün baş harfi DC olmalıdır.

            Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.

            Fotoğrafın çekildiği Ordu ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2017’de Ordu’da çektiği “Yağmurda Sahil” adlı 1 nolu fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_ordu_yagmurda_sahil” olur.

 

4) Sayısal “Foto Öykü” Renkli ve/veya Siyah Beyaz fotoğraf > DO bölümü için:

            Sonraki karakter bölümünün baş harfi DO olmalıdır.

            Fotoğrafın sıra numarası (1’den 6’ya kadar) yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.

            Foto öykünün adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Ordu’da çektiği “Fındığın Üretimi” adlı foto öyküsünün fotoğraflarının adlandırılması “TRomeryDO1_findigin_uretimi”, “TRomeryDO2_findigin_uretimi”, … , “TRomeryDO6_findigin_uretimi” olur.

 

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:

 1. Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden yüklenecektir.
 2. Katılımcılar, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 4. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 MB’den küçük olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 7. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 8. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                       : 30 Aralık 2019 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                 : 06 Ocak 2020

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 20 Ocak 2020

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : Şubat 2020

 

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

 1. Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı (TFSF Onaylı Yarışmalar Yol Haritası – 2017’de öngörülen kadar) ve TFSF temsilcisi yol, konaklama giderleri ORBEL A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
 2. Ordu il sınırlarındaki duyurular ise (billboard, raket, üst geçit, pankart ve totem) Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.
 3. Fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım masrafları Ordu Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesince tasarımı yapılarak basımı gerçekleştirilen 50 cm x 70 cm boyutlarındaki afişlerin dağıtımı ise OFSAD ve KUDOF tarafından yapılacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Ata Yakup KAPTAN          Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, OMÜ GSF

İlhan TÜRKMEN               Fotoğraf Sanatçısı, KUDOF

Mehmet Koray KILIÇ         Fotoğraf Sanatçısı, ORBEL A.Ş.

Serhat KIR                         Fotoğraf Sanatçısı, OFSAD

Sezai AKARSU                 Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

ÖDÜL-SERGİLEMELER:

“4 Mevsim Ordu” kategorisi kapsamında ilkbahar, yaz, sonbahar, kış jüri özel ödülü kategorileri, birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflarla birlikte toplam 8 fotoğrafa ödül verilecektir. Jüri özel ödülü kategorisinde havadan çekim (uçak, paraşüt, drone vb. insanlı veya iha ile çekilen) ve özel donanımla su altında çekilen fotoğraflar bu ödül kapsamında değerlendirilecektir.

“Foto Öykü” bölümü kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflara ödül verilecektir. Sergileme alan foto öykü sahiplerinin öykü fotoğrafları, 6 fotoğraf bir arada bütünlük oluşturacak şekilde sergilenecektir.

Dört Mevsim Ordu > DC Bölümü

Birincilik                                    5.000.- TL

İkincilik                                      3.000.- TL

Üçüncülük                                2.000.- TL

Jüri Özel Ödülü                        1.000.- TL   (insanlı veya iha vb. özel donanımla havadan veya su altında/altından çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)

Jüri Özel Ödülü (Kış)               1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (İlkbahar)        1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (Yaz)              1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (Sonbahar)     1.000.- TL

Sergileme (En fazla 100 eser)   150.- TL

Foto Öykü > DO Bölümü

Birincilik                                    5.000.- TL

İkincilik                                      3.000.- TL

Üçüncülük                                2.000.- TL

Sergileme (En Fazla 20 eser)    300.- TL

 YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:

Mehmet Koray KILIÇ

Telefon: 0452 505 5152 / 5052

E-posta: k.kilic@orbel.com.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-001” numara ile onaylanmıştır.Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.