Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-030 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5. Fotoğraf Yarışması - SKT: 15.5.2019  

Düzenleyen Kurum
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
TFSF Onay No
2019-030
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
10.3.2019
Son Katılım Tarihi
15.5.2019
Seçici Kurul Toplanması
22.5.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
25.5.2019
İlgili Kişi
Hülya KUTLU
Tfsf Temsilcisi
Ferhat Can SARIKOÇ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
5. Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
(TFSF Onay No:2019-030)

 

 1. Yarışmanın Adı:

“180. Yılında Türkiye’nin Ormanları’dır.

 

 1. Konu:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan, Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında, “Türkiye’nin Ormanları” yarışma dizisinin beşincisi olan “180. Yılında Türkiye’nin Ormanları” temalı ulusal fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi.

 

 1. Amaç

1839 yılından günümüze kadar, Türkiye’nin ormanlarına, ormancılığına ve milletine hizmet eden Orman Genel Müdürlüğü’müzün kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla ülkemizdeki tüm ormancılık faaliyetlerini kapsayan, Türkiye çapında bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 1. Yarışma Bölümleri:

Yarışma, sayısal (dijital) ve renkli fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

 

 1. Katılım Koşulları:
  1. Yarışma; Seçici kurul üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, OGM ve UNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.

d)Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda seçici kurulun kanaati esastır.

 1. Fotoğrafların, 1 Ocak 2017 tarihi ile yarışma son başvuru tarihi arasında ve Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (Bu ve diğer maddelerde geçen kural ihlali ifadesi, “1 yıl yarışmalardan men ve ödülün iptali” anlamına gelir.)
 2. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

g)Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

h)Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

i)“180. Yılında Türkiye’nin Ormanları” temalı bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.

j)ural ihlallerinde, (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

k)Düzenleyici kuruluş, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

l)Düzenleyici kuruluş, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

m)TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

n)Düzenleyici kuruluş, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kuruluş, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kuruluş, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF yarışmalar birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

o)Yarışma sonuçları OGM’nin www.ogm.gov.tr ve www.undp.org.tr , Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  ile Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği www.fsk.org.tr web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
  1. Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
  2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
  3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
  4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.
  5. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
  6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

h)Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

i)İsimlendirmede İngilizce harfler ve alt çizgi        ( _ ) kullanılabilir.

7)İsimlendirme:

1. adım:     Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:     Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım:     Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım:     Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:     Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Bolu’da 2016’da çektiği “Yedigöller’e doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru” olabilir.

8)      İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

9)      Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM ve UNDP sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif Hakları:

Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:

a)      Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak OGM’ye ait olacaktır.

b)     OGM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

c)      Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılmasına, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kanun hükümleri uygulanır. OGM, kullanım hakkını aldığı tüm eserleri telif hakları kanunu çerçevesinde her türlü yayın organında kullanabilir.

 

7.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 

d)Ödül, mansiyon ve sergileme alan eser sahipleri, iş bu şartnamenin “Ödüller” maddesinde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun OGM, UNDP ve TFSF ile Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğin’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

e)Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

f)

g)Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF ile Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF dijital yayını olan Almanak 2019’da bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

h)“180. Yılında Türkiye’nin Ormanları” temalı bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.  

 

 1. Diğer Hususlar:
  1. Yarışma TFSF tarafından TFSF 2019-030 numara ile onaylanmıştır.
  2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  3. Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’nin web sitesi www.ogm.gov.tr/ ve www.undp.org.tr ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org, ile Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği www.fsk.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden incelenebilir.
  4. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr, www.undp.org.tr ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org ile www.fsk.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
  5. Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar OGM tarafından sergilenecektir.
  6. Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere birer örnek gönderilecektir.
  7. OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda  “OGM" kararı geçerlidir.
  8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile OGM, UNDP ve TFSF yönetim kurulu kararları geçerli olacaktır.
  9. Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

 1. Ödüller:

Birincilik ödülü                 :   5.000,- TL + TFSF ALTIN Madalya

İkincilik ödülü                  :   3.000,- TL + TFSF GÜMÜŞ Madalya

Üçüncülük ödülü              :   2.000,- TL + TFSF BRONZ Madalya

Mansiyon (5 adet)            :   1.000,- TL

Sergileme  (En fazla 50 adet)  :      250,- TL

Satın alma (En fazla 20 adet)  :      250,- TL

 

 

 

 

 

 1. Yürütme:

 

İş bu şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği iktisadi işletmesi yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği iktisadi işletmesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımı ve kural ihlali nedeniyle ödenemeyen ödül bedelleri Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğine bağış makbuzuyla aktarılır.

 

 1. Seçici Kurul :

 

Ayşe USTA BİROĞLU, UNDP Türkiye Temsilci

Şenay ÇELİK, OGM Orman Yüksek Mühendisi

Sezgin KARA, OGM Yayın Tanıtım Şube Müdürü

Prof. Dr. Taner KIRAL, AFSAD Üyesi, FSK Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı,

Tansu GÜRPINAR, FSK Onur üyesi, Fotoğraf Sanatçısı, Yaban Hayatı Uzmanı

Aykut İNCE, Fotoğraf Sanatçısı

Muhammer Zeki GÜVEN, AFSAD Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı ve eğitmeni

 

Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.

 

15)TFSF Temsilcisi: Ferhat Sarıkoç

 

 

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi        : 10.03.2019

Son Katılım Tarihi                        : 15.05.2019 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi    : 22.05.2019

Sonuç Bildirimi                            : 25.05.2019

Ödül töreni ve sergi tarihleri    : Katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

 

 

 1. Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Düzenleyici Kuruluş:

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

E-posta: ayse.usta@undp.org

 

 1. Yüklenici Kuruluş:

Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği iktisadi işletmesi

E-posta:  fsk@fsk.org.tr

Telefon:  0312 230 46 16

 

20)Yarışma Sekretaryası:

Hülya Kutlu

      Fevzi Çakmak 1 Sokak, No: 22/2

Kızılay/Ankara

E-posta:  fsk@fsk.org.tr

Telefon:  0312 230 46 16