Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-036 ''2.ETHEM TEM'' Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 13.7.2019  

Düzenleyen Kurum
ADD Afyonkarahisar Şubesi
TFSF Onay No
2019-036
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
18.4.2019
Son Katılım Tarihi
13.7.2019
Seçici Kurul Toplanması
26.7.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
30.7.2019
İlgili Kişi
Veli CENGİZ ( ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı)
Tfsf Temsilcisi
Ömer Ersevinç
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

“2.ETHEM TEM” Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
1- Yarışmanın Adı:   2.ETHEM TEM
Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

2- Yarışmanın Organizasyonu:

 

"2.Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Afyonkarahisar Belediyesi’nin sponsorluğunda ADD Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de ADD Afyonkarahisar Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

3- Konu ve Amaç:

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kocatepe’deki ölümsüz duruşunu görüntüleyen fotoğrafçısı Ethem TEM adına vurgu yapılarak farkındalık yaratmak adına, ülkemizin ve Afyonkarahisar’ın tanıtımı için yapılan bu yarışma fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

 

4- Kategori ve Bölümler:

 

"2.Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Sayısal (Dijital) kategoride RENKLİ veya SİYAH-BEYAZ tek bölüm olacaktır. Türkiye sınırları içerisinde çekilmiş fotoğraflar değerlendirilecektir, konu serbesttir.  “ETHEM TEM ÖZEL ÖDÜLÜ” için Büyük Taaruzun geçtiği alan ve mekanlarda çekilmiş renkli veya siyah beyaz fotoğraflar değerlendirilecektir.

 

 

5- Genel Katılım Koşulları:

5.1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5.2- Yarışma; Jüri ve Düzenleme Kurulu Üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş üstü herkese açıktır.

5.3- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

5.4- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.5- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma vb. bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

5.6- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve  HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

5.7- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

5.8- Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.9- Ethem Tem Özel Ödülü için değerlendirilecek fotoğrafların Afyonkarahisar-İzmir sınırlarını kapsayan Kurtuluş Savaşı güzergâhına ait şehirlerde çekilmiş olması ve bu tarihi mekânları yansıtan özellikler taşıyor olması gerekmektedir.

 

5.10- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki yasal sorumluluk katılımcıya aittir.

5.11- Kural ihlali yapan kişilere "TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF Yarisma Düzenleme Standartlari Yonerge si-YG 002-10-03 06 2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

5.12- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF, elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

5.13- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan veya satın alınan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

5.14- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

5.15- Yarışma sonuçları ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Afyonkarahisar Şubesi’nin facebook sayfasından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.

 

6- Telif (Kullanım) Hakları:

 

 

6.1- Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait olacaktır.

6.2- ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi bu haklar çerçevesinde ödül ve sergileme alan eserleri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Ödül ve sergileme alan fotoğrafların tamamı veya bir kısmı ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir.

6.3- Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun, ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor kurumlardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul eder.

 

6.4- ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez.

6.5- Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

6.6- Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler sayısal albüm (CD/DVD) olarak hazırlanacaktır.

6.7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6.8- Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

6.9- Şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedelleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel (banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif (kullanım hakkı) vb. herhangi bir talebi olamaz.

6.10- Ödül ve Sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

6.11- Düzenleme Kurulu, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.12- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar ADD Afyonkarahisar Şubesi’nin Facebook adresi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 201 9’de yer alacaktır.

6.13- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

6.14- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

6.15- Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle, yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 

7- Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

7.1- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

 

7.2- Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan TFSF’nin

 

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 

7.3- TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adını ve şifresini kullanacaklardır.

 

7.4- Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

7.5- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.

7.6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 MB)'den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

7.7- İsimlendirme:

* Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.

* Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

* Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter, bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir (_ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “savaş yollarında” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_savas_yollarinda” gibi olur.

7.8- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

7.9- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan ADD Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

8- Yarışma Takvimi:

 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 13 Temmuz 2019, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 26 Temmuz 2019

Sonuç Bildirim Tarihi: 30 Temmuz 2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 26 Ağustos 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ahmet Taşdelen

Ali Helvacıoğlu

Deniz Aydemir – MUFSAT Muğla Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği

Hakan Yılmaz  - Afyon Kocatepe Üniversitesi

İsmail Nakilcioğlu – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Muzaffer Uyar

Sedat Buğa -AFFD Afyon Frig Fotoğraf Derneği

 

 

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Ömer Ersevinç

 

10- Ödül - Sergilemeler:

 

                                              

Birincilik                       5000 TL

 

İkincilik                         3000 TL

 

Üçüncülük                     2000 TL

Sergilemeler                     200TL ( en fazla 20 adet)

 

 

ETHEM TEM ÖZEL ÖDÜLÜ: 5000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Yarışma Sekreteryası - İletişim:

 

Veli CENGİZ ( ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı)

Dumlupınar Mah. Turan Emeksiz Cad. Meydanoğlu Zafer İşhanı, Kat: 6 No: 9 Afyonkarahisar Telefon: 0272 214 20 32

   e-Posta: veli_cengiz@hotmail.com,  addafyonkarahisar@gmail.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından "TFSF 2019-036” numara ile onaylanmıştır.Yarışma değerlendirme sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.

 

 

     

 

 

 

 

 

2019-036 AFYON ADD ETHEM TEM.jpg