Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-035 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası 1.Ulusal Doğa Fotoğrafı Yarışması – 2019 - SKT: 25.11.2019  

Düzenleyen Kurum
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri Odası
TFSF Onay No
2019-035
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
19.4.2019
Son Katılım Tarihi
25.11.2019
Seçici Kurul Toplanması
28.11.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
2.12.2019
İlgili Kişi
Bülent Boz
Tfsf Temsilcisi
Hüseyin Sarı
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Orman Mühendisleri Odası
1.Ulusal Doğa Fotoğrafı Yarışması – 2019

 

 1- Yarışmanın adı:

‘Türkiyenin Yaban Hayatı’

 

2- Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Yarışma, Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliğini ve yaban hayatının güzelliklerini kamuoyuna tanıtmak ve tabiatı koruma konusunda farkındalık temin etmek maksadıyla tertip edilmekte olup; yarışmanın konusu ülkemizde yaşayan yaban hayvanlarını ve diğer canlıları (memeli hayvanlar, kuşlar, sürüngenler, iki yaşamlılar, böcekler) içermektedir.  

 

3- Yarışma Organizasyonu:

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü – Orman Mühendisleri Odası 1.Ulusal Doğa Fotoğrafı Yarışması”,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odasının İşbirliği ile düzenlenmekte olup, her iki kurum tarafından organize edilmektedir. Yürütücülüğü, müştereken oluşturulan “Düzenleme Kurulu” tarafından gerçekleştirilecektir.

 

4- Bölümler:

Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

5- Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

c. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

d. Yarışmaya sunulacak fotoğrafların Türkiye içinde çekilmiş olması gereklidir.

e. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

f. Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (done) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.

g. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

h. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

i. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

j. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

k. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

m. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

n. Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

o. Yarışma sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün http:// www.milliparklar.gov.tr,Orman Mühendisleri Odasının http://www.ormuh.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacaktır.

 

6- Telif (Kullanım) Hakkı:

 

            a. Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası ve bünyesindeki diğer birimlerin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası ile fotoğrafçıya aittir.

            b. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

            c. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

            d. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların ismi belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

            e. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

            f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

            g. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm ödül alan katılımcıya birer tane gönderilecektir.

            h. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

            i. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://www.milliparklar.gov.tr, http://www.ormuh.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde, sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

            j. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

            k. TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

            a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

            b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

            c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

            d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

            e. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

            f. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

            g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli

            h. 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

         

7- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 

            i. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

            j. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

            k. İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

            2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

            3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

            4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

            5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…

           

            l. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

            m. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası sorumlu olmayacaktır.

 

8- Seçici Kurul:  

Özgür Balcı : Kurum Yetkilisi

Bülent Boz : Kurum Fotoğraf Yetkilisi

Prof.Dr. Taner Kıral : Fotoğraf sanatçısı

Tansu Gürpınar: Fotoğraf sanatçısı

Zeki Güven: Fotoğraf sanatçısı

 

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Hüseyin Sarı

 

9- Yarışma Takvimi :

 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01.04.2019

Son Başvuru Tarihi : 25.11.2019

Jüri Toplantı Tarihi : 28.11.2019

Sonuç Bildirim Tarihi : 02.12.2019

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : ayrıca ilan edilecektir

 

10- Ödüller:

 

- Birincilik Ödülü   :  3.000 TL + TFSF ALTIN Madalyası

- İkincilik Ödülü      : 2.000 TL + TFSF GÜMÜŞ Madalyası

- Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL  + TFSF BRONZ Madalyası

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası Özel Ödülü (1 adet veya isteğe bağlı 3 adet) 500 TL

 

- Sergileme (En fazla 50 adet) 250 TL

 

 

11- Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü - Orman Mühendisleri Odası

 

DÜZENLEME KURULU

Adres:Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

İlgili : BÜLENT BOZ

İrtibat : 0 (312) 2076740

Cep: 0533 344 30 19

E-posta : bulent.boz@tarimorman.gov.tr

12 - TFSF Onay No: 2019 - 035

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.