Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-040 İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİn) ''Senin İklimin'' Fotoğraf Yarışması - SKT: 21.6.2019  

Düzenleyen Kurum
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
TFSF Onay No
2019-040
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
15.4.2019
Son Katılım Tarihi
21.6.2019
Seçici Kurul Toplanması
25.6.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
26.6.2019
İlgili Kişi
Simay Erdi
Tfsf Temsilcisi
Emrah Akyıldız
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİn)
“Senin İklimin” Fotoğraf Yarışması

 

 1. İSİM: “Senin İklimin Fotoğraf Yarışması”  

 

 1. KONU VE AMAÇ

 
İklim Değişikliği, karşılaştırılabilir zaman dilimleri içerisinde gözlenen doğal iklim değişiklikleri ve insani faaliyetleri ile atmosfer bileşiminin bozulması olarak tanımlanır. İklim değişikliği yalnızca çevre sorunu, sıcaklık ve yağış rejimlerindeki değişimler olarak görülmemelidir. Zira ekonomik ve sosyal hayatı da ciddi biçimde etkilemektedir. Bilim insanları, iklim değişikliği etkilerini son yıllarda belirgin bir şekilde ölçmeye başlamış, yapılan çalışmalar sonucunda acilen önlem alınmasının zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. Şayet önlem alınmaz ise önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde dünya tarihindeki 6. kitlesel yok oluşun gerçekleşmesinin hızlanacağı, çeşitli bitki ve hayvanların soylarının hızla tükeneceği, zorlu iklim etkilerinin mülteci dalgaları üreteceği ve kutup buzlarının eriyerek denizlerin yükselmesi ile dünyadaki kıyı şehirlerinin çoğunun sular altında kalabileceği belirtmektedir. Bu nedenlerle, iklim değişikliği ile mücadelenin önemi gün geçtikçe artıyor. 

 
İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli birleşimlerinden birisi uyum sürecidir. Emisyonların azaltılmasına yönelik küresel çabalar etkili olsa bile, iklim değişikliği kaçınılmazdır ve etkilerine uyum sağlamak için tamamlayıcı eylemler gerekmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini öngörerek; bu etkileri önlemek veya en aza indirgemek için uygun önlemleri almak üzere uyum gereklidir. Yerel, ulusal, uluslararası düzeyinde stratejilere ve eylemlere ihtiyaç vardır. Ekosistemler ve su yönetimi, afet riskinin azaltılması, kıyı bölgesi yönetimi, tarım ve kırsal kalkınma, sağlık hizmetleri, kentsel planlama ve bölgesel kalkınma gibi diğer politika alanlarında entegrasyon hayati önem taşımaktadır. Uyum sürecindeki eylemler; teknolojik önlemleri, ekosisteme dayalı önlemleri ve davranış değişikliklerini ele alan önlemleri içermektedir. İklim değişikliğinin farkında olan ülkeler iklim değişikliğine yönelik, ulusal uyum stratejisi benimsemiş olup, bazıları da ulusal uyum eylem planları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

 
“Senin İklimin Fotoğraf Yarışması” kapsamında, günümüzün en önemli küresel sorunu olan iklim değişikliği konusunda farkındalığı artıracak fotoğrafların edinilmesi amaçlanıyor. Profesyonel ve amatör sanatçılardan, küresel iklim değişikliğine bakışlarını ortaya koymalarını, çevresel sorunları fotoğraflamaları, iklim değişikliğinin insanları nasıl etkilediğini görüntülemeleri bekleniyor.

 
İklim değişikliğine karşı mücadeleye objektifiyle destek vermek isteyen katılımcılardan;  

 

 • İklim değişikliğine dikkat çekecek çarpıcı kareler,
 • İklim değişiklinin yol açtığı çevreseli ekonomikle insanı vb. sorunları gösteren fotoğraflar,
 • Korunmaya muhtaç olan gezegenimizden çarpıcı doğa görüntüleri, hayvan ve bitkilerin yakalandığı kareler,
 • İklim değişikliğine insanların nasıl sebep olduğuna dair fotoğraflar, (Örn. Denizlerimizin plastikle tahrip edildiği gösteren bir kare hem de bu plastikleri toplayan insan toplulukları bu alanda değerlendirilebilir)
 • Alternatif enerji kaynaklarına dair kareler (Rüzgâr veya güneş enerjisi çiftliklerinin görüntüleri, geri dönüştürülmüş ürünler) bekleniyor. Yarışma, yukarıda listelenenlere benzer yaratıcı düşünce ve fikirleri destekliyor. Sanata ve sanatçıya gösterilen saygı ve hassasiyetlerden ötürü Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) bünyesinde gerçekleştiriliyor.

 

 1. YARIŞMA BÖLÜMLERİ

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal Renkli (Digital Color) > DC.

 

 1. KATILIM ŞARTLARI
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri ile TFSF kısıtlamalılar Listesi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
  3. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
  4. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
  5. Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  6. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
  7. Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
  12. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  13. Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  14. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inçlik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından çevrimiçi olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
  15. Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Projeye ait iklimin.org, seniniklimin.org internet siteleri ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org  web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
  16. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.
  17. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
  18. İlk üç dereceyi Kazanan ve İstanbul dışından ödül törenine katılacak olan katılımcılara 150 TL ulaşım desteği verilecektir.
  19. Yarışma sonuçları, Projeye ait seniniklimin.org ve iklimin.org internet sitesi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun  www.tfsf.org.tr   ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
  1. Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve eser sahibinin olacaktır.
  3. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
  4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  5. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 350 (üçyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar, TFSF Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
  6. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
  7. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  9. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
  10. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Projeye ait seniniklimin.org ve iklimin.org internet sitesi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr   ve www.tfsfonayliyarismalar.org   web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yayımlanacaktır.
  11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
  1. Fotoğraf dosyaları,
   1. Projeye ait seniniklimin.org ve iklimin.org web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan çevrimiçi olarak
   2. http://www.tfsfonayliyarismalar.org  adresinden yüklenecektir.
  2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
  3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
  4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb. işaretler bulunmayacaktır.
  5. Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 MB’den az olmayacak ve 4 MB’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
  6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
   1. İsimlendirme:
   2. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
   3. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
   4. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
   5. Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
   6. Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color > DC).
   7. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
   8. Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_2014_balikci_kadin" gibi olur.
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Proje sorumlu olmayacaktır.

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi:15 Nisan 2019 Pazartesi

Son Katılım Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

Değerlendirme Toplantısı:25 Haziran 2019 Salı

Sonuç Bildirimi:26 Haziran 2019 Çarşamba

 

 1. SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)

Ali Rıza AKALIN - Fotoğraf Sanatçısı

Aykut FIRAT - Fotoğraf Sanatçısı

Habip YANÇ- Fotoğraf Sanatçısı

Ömer Öztürk – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum Dairesi Başkanlığı

Özcan TARAS - Fotoğraf Sanatçısı

 

Yedek Juri üyesi :

Füsun Demiray – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

 

 1. TFSF TEMSİLCİSİ : Emrah Akyıldız

 

 1. ÖDÜL-SERGİLEMELER

Birincilik 4.500.-TL (*)

 •  
 •  

Mansiyon (3 eser)600.- TL(*)

 • (En fazla 25 eser)    350.- TL (*)
 • “ödül almaya hak kazananlara belirtilen miktarlarda Vatan Bilgisayar hediye çeki verilecektir. “ 

 

 1. YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM

 İklimin Projesi – Proje Asistanı Simay Erdi

simay.erdi@weglobal.org

0535 961 57 93

 0312 443 06 97

 

 1. Uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve TFSF’nin çevrimiçi (çevrimiçi) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.

 

 1. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2019-040” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve jüri toplantısı esnasında TFSF temsilcisi bulunacaktır.