Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-039 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Uluslararası Fotoğraf Yarışması  - SKT: 28.5.2019  

Düzenleyen Kurum
Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)
TFSF Onay No
2019-039
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
24.4.2019
Son Katılım Tarihi
28.5.2019
Seçici Kurul Toplanması
31.5.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
3.6.2019
İlgili Kişi
Fatih BERBER - Elmas YARAMIŞ
Tfsf Temsilcisi
Ömer GEMİCİ
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü
Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 1. Yarışmanın Adı:

Çölleşme ve Hayat’dır.

 

 1. Konu:

Birleşmiş Milletler 1994 yılında almış olduğu kararla sözleşmenin kabul tarihi olan 17 Haziran gününü Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ilan etmiştir. Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından “17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü” nedeniyle “Çölleşme ve Hayat” konulu uluslararası fotoğraf yarışması ile dünya çapında konunun önemi ile ilgili farkındalık yaratılması ve konuyla ilgili bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü’nün katılacağı çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda sergilenerek çölleşme ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

 

 1. Amaç

 

a.     1992 yılı Haziranı’nda, Birleşmiş Milletlerin Yirminci Yüzyılda düzenlediği en büyük toplantı olan "Çevre ve Kalkınma Konferansı" 108’i devlet başkanlığı düzeyinde olmak üzere 172 ülkenin katılımıyla Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirilmiştir. Konferansta Rio Deklarasyonu; Gündem 21 ve Orman Prensipleri kabul edilmiş, İklim Değişikliği; Biyolojik Çeşitlilik ve Çölleşme ile Mücadele sözleşmeleri imzaya açılmıştır.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin kabulünün 25. Yıl  Uluslararası kutlamaları 17 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’de yapılacaktır.

Sözleşme, çölleşmeyi, kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişmeleri ve insan aktiviteleri sonucunda oluşan arazi bozulumu olarak tanımlamıştır. BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin amacı, çölleşme ile arazi bozulmasını önlemek, kontrol etmek ve azaltmak üzere alınacak ulusal ve bölgesel politikalar, programlar ve önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemektir.

b.    Dünyadaki çölleşme tehlikesi altındaki alanların toplamı, yeryüzündeki arazi yüz ölçümünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alanlar dünya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşam alanı ve geçim kaynağıdır. Çölleşme tehlikesi altında; Dünya’da 250 milyondan fazla insan, 4 milyar hektardan fazla arazi, 110’dan fazla ülkede yaklaşık 1.2 milyar insan bulunmaktadır.

c.     Çölleşme ile etkili şekilde mücadele biyolojik çeşitlilik ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile yakından ilgilidir.

 

 

 1. Yarışma Bölümleri:

Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

 

 1. Katılım Koşulları:
  1. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.
  4. Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.
  5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  6. Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
  7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  8. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  9. “Çölleşme ve Hayat” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.
  10. Kural ihlallerinde, TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
  11. Düzenleyici Kuruluş, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
  12. Düzenleyici Kuruluş, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  14. Düzenleyici Kuruluş, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici Kuruluş, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici Kuruluş, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
  15. Yarışma sonuçları https://www.unccd.int/http://www.cem.gov.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org   ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecekayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

a.     Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.

  1. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
  2. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
  3. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

e.     Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

f.      Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

  1. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
  2. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  3. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi        ( _ ) kullanılabilir.

7.     İsimlendirme:

1. adım:       Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:       Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım:       Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım:       Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:       Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının çektiği “Yedigöller’e doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru” olabilir.

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için ÇEM sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif Hakları:

a.     Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:

                                                    i.     Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak ÇEM’e ait olacaktır.

                                                  ii.     ÇEM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

                                                iii.     Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılmasına, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kanun hükümleri uygulanır. ÇEM, telif hakkını aldığı tüm eserleri telif hakları kanunu çerçevesinde her türlü yayın organında kullanabilir.

  1. Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

                                                    i.     Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun ÇEM ve TFSF ‘ye herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

                                                  ii.     Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

 1. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde CD/DVD’ye kayıtlı olarak) Eser Sahipleri tarafından ÇEM’e sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
 2. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler www.tarimorman.gov.tr/CEM, www.unccd.intwww.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org    sitesinde ve  sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2019’te bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 3. “Çölleşme ve Hayat” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.  

 

 1. Diğer Hususlar:
  1. Yarışma TFSF tarafından TFSF 2019 - 039 numara ile onaylanmıştır.
  2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  3. Katılım bilgileri ve şartnameye, ÇEM’nin web sitesi https://www.tarimorman.gov.tr/CEMwww.unccd.inthttp://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden incelenebilir.
  4. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar https://www.tarimorman.gov.tr/CEM, www.unccd.int ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanacaktır.
  5. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar ÇEM tarafından sergilenecektir.
  6. Ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere birer örnek gönderilecektir.
  7. ÇEM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “ÇEM" kararı geçerlidir.
  8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile ÇEM ve TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerli olacaktır.
  9. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

 

 1. Ödüller:

a.     Birincilik ödülü                  : GPU ALTIN MADALYA + 750  Amerikan Doları

                                                

b.    İkincilik ödülü                   : GPU GÜMÜŞ MADALYA + 500 Amerikan Doları

                                                          

c.     Üçüncülük ödülü               : GPU BRONZ MADALYA + 250 Amerikan Doları

                                                

d.     Mansiyon (6 adet)            : GPU Mansiyon + 100 Amerikan Doları

 

e.     Sergileme (En fazla 50 adet)       : 50 Amerikan Doları/ adet

 

 

 1. Yürütme:

 

İşbu Şartname hükümlerini Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) adına TFSF tarafından yürütülecektir. Şartnamenin 15. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ÇEM tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımı ve Kural ihlali nedeniyle ödenemeyen ödül bedelleri TFSF’ye bağış makbuzuyla aktarılır.

 

 1. Seçici Kurul :

 

Dr. Ahmet İPEK - ÇEM Genel Müdürü

Dr. Yuki HORİ – UNCCD Basın Sözcüsü

M. Abdullah YURTOĞLU – ÇEM Şube Müdürü

M. Zeki Güven - Fotoğraf Sanatçısı

Tansu GÜRPINAR – Yaban Hayatı Uzmanı

Prof. Dr. Taner KIRAL - Fotoğraf sanatçısı

Gülnaz ÇOLAK- Fotoğraf sanatçısı

 

 

18. Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.

 

19. TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

 

 1. Yarışma Takvimi:
  1. Son Katılım Tarihi                     : 28.05.2019 23:00 (TSİ)
  2. Seçici Kurul Değerlendirmesi   : 31.05.2019
  3. Sonuç Bildirimi                         : 03.06.2019
  4. Ödül töreni ve sergi tarihleri     : 17.06.2019 / Ankara

 

 

 1. Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

22. Düzenleyici Kuruluş:

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)

Beştepe Mahallesi,

Alparslan Türkeş Caddesi, No:71, 11 / 12. Kat, A ve B Blok, Yenimahalle/ANKARA

          Telefon : (0312) 207 50 00

 

23. Yüklenici Kuruluş: TFSF

 

 

24. Yarışma Sekreteryası:

*Fatih BERBER

ÇEM Genel Müdürlüğü

Tel:0312 207 54 33

fatih.berber@tarimorman.gov.tr

 

*Elmas YARAMIŞ

ÇEM Genel Müdürlüğü

Tel: 0312 207 57 42

elmas.yaramis@tarimorman.gov.tr