Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-038 Alanya Belediyesi 15. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 9.6.2019  

Düzenleyen Kurum
Alanya Belediyesi
TFSF Onay No
2019-038
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
11.5.2019
Son Katılım Tarihi
9.6.2019
Seçici Kurul Toplanması
12.6.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
15.6.2019
İlgili Kişi
FATMA KORKMAZ
Tfsf Temsilcisi
Ayşe Hancı
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Alanya Belediyesi
15. Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

 1. KONU VE AMAÇ:
  1. Konu “Her Yönüyle Alanya’dır.
  2. Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatına da katkı sağlayan Belediyemiz; ön çalışmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar on iki ulusal yarışma düzenlemiştir.
  3. Bu yarışmayı öncekilerden farklı bir anlayış ve biçimde düzenleyerek; fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmayı, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek adına fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi, ortaya çıkan fotoğrafları etkinliklerde kullanmayı amaçlamaktadır.
  4. Bu yarışma Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü) küratörlüğünde düzenlenmektedir.

 

 1. YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:

“Alanya Belediyesi 15. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. YARIŞMA BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlüdür.

 

 1. KATILIM KOŞULLARI:
  1. Katılım ücretsizdir.
  2. Fotoğrafların Alanya sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
  3. Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
  4. Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası, TFSF temsilcileri ile onların birinci dereceden yakınları ve TFSF kısıtlamalılar Listesi’nde yer alan fotoğrafçılar katılamazlar.
  5. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
  6. Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
  7. Alanya Belediyesi’nin daha önceki yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  8. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  9. HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), da yarışmaya katılamaz.
  10. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  11. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Alanya sınırları içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  12. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  13. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  14. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
  15. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  16. Düzenleme Kurulu (Alanya Belediyesi), ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  17. Düzenleme Kurulu (Alanya Belediyesi), uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
  18. Yarışma sonuçları Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun  www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. TELİF (KULLANIM) HAKKI:
  1. Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Alanya Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Alanya Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
  2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  5. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  6. Ödül alan fotoğraflar, Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org  web adreslerinde ve Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
  7. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  8. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
  9. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  10. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
  11. Yarışmaya katılanlar tüm tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ:
  1. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
  2. Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  3. Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 2. DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
  1. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  2. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  3. Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Eril Yılmaz” isimli katılımcı için erily veya erly veya eryil gibi).
  4. Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D)
  5. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
  6. Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Sahilden bakış” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sahilden_bakis” gibi olur…
 3. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 4. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 11 Mayıs 2019

Son Katılım Tarihi: 09 Haziran 2019

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 12 Haziran 2019

Sonuçların Açıklanması: 15 Haziran 2019

Sergi Açılışı: 16 Haziran 2019

 

 1. SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Ali YENİALPAlanya Belediyesi Bşk. Yrd.

Bülent ÖZGÖRENFotoğraf Sanatçısı

Kenan Nihat ELÇİBİFSAK YK Bşkn, Fotoğraf Sanatçısı

M.Erdal KINACIAFSAK Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı

Hakan PINARAFSAK YK Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı

 

*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

 

 1. TFSF Temsilcisi: Ayşe Hancı

 

 1. ÖDÜLLER:

Birincilik                                                 2.500.- TL

İkincilik                                                   2.000.- TL

Üçüncülük                                             1.500.- TL

 • (En fazla 30 adet)                  250.- TL

(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)

 

 1. YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

FATMA KORKMAZ

Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü

Tel: (0242) 5111298 

e-posta: kultur@alanya.bel.tr

 

 1. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2019 - 038  numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.