Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-043 ''Şehrin Kalbinde Büyük Efes'' Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 30.9.2019  

Düzenleyen Kurum
Swissotel Büyük Efes İzmir - Büyük Efes Sanat
TFSF Onay No
2019-043
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
20.5.2019
Son Katılım Tarihi
30.9.2019
Seçici Kurul Toplanması
11.10.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
15.10.2019
İlgili Kişi
Meriç Aktaş Ateş - Ayşe Karpat
Tfsf Temsilcisi
Selahattin Nemlioğlu
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

“Şehrin Kalbinde Büyük Efes”
Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

 1. Konu: “Şehrin Kalbinde Büyük Efes”. Büyük Efes Oteli ve şimdiki adıyla Swissôtel Büyük Efes - İzmir, Sanat ve İzmir’dir.

 

 1. Amaç: Büyük Efes Oteli’nin ve şimdiki adıyla Swissôtel Büyük Efes - İzmir’in yaşanmışlıklarını ve güncelliğini “Sanat” ve “İzmir”i de içerisine alan çekimler ile yeniden yorumlamak ve sergilemek.

 

 1. Katılım Şartları:
  1. Yarışma, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
  2. Katılım ücreti yoktur.
  3. Jüri üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
  4. Her yarışmacı en çok 5 (beş) adet fotoğraf gönderebilir. Fotoğraflardan birinin Swissôtel Büyük Efes, İzmir konusu olması şarttır. Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlüdür
  5. Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
  6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
  7. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
  8. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
  9. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince kısıtlanır.
  10. Haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
  11. Fotoğraflar; Sayısal ortamda www.tfsfonayliyarismalar.org adresine uygun koşullarda yüklenmelidir.
  12. Fotoğraflar JPEG formatında, kısa kenarı en az 2300 piksel, 300 dpi çözünürlükte, kenar çerçevesi olmadan (paspartusuz), üzerinde imza ya da herhangi belirleyici bir not bulunmadan gönderilmelidir.
  13. Fotoğraflar Son Katılım Tarihi 30 Eylül 2019 saat 18.00’e kadar www.tfsfonayliyarismalar.org adresine yüklenilmelidir. Gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
  14. Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesi, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, katılımcıların e-posta adreslerine gönderilerek bildirilecektir. Ayrıca sonuçlar www.buyukefessanat.com adresinde www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde de duyurulacaktır.
  15. Yarışmada ödül alan ve katalogda yer alacak fotoğrafların birer kopyası bedelsiz olarak Büyük Efes Sanat arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, afiş, broşür, dergi, kitap vb basılı materyaller ile tanıtım amaçlı hazırlanan web sitesi, tanıtım filmi vb prodüksiyonlarda; facebook, twitter vb sosyal medya mecralarında kullanılabilecektir. Yarışmada ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2019’te kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
  16. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
  17. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  18. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
  19. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  20. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  21. Tüm ulaşım/transfer ücretleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.
  22. Yarışma için Büyük Efes Sanat’a (yarisma@buyukefessanat.com) rezervasyon yaptırılarak otel içinde fotoğraf çekimi gerçekleştirilebilir.

 

 1. Telif (Kullanım) Hakkı:
 1. Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Swissôtel Büyük Efes - İzmir ve Büyük Efes Sanat yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Swissôtel Büyük Efes – İzmir ve Büyük Efes Sanat 3 / 5 izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Swissôtel Büyük Efes – İzmir ve Büyük Efes Sanat ile fotoğrafçıya aittir.
 2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 5. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

 1. Dosyaların İsimlendirilmesi:
 1. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 2. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 3. Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. (Örneğin “Eril Yılmaz” isimli katılımcı için erily veya erly veya eryil gibi).
 4. Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D) .
 5. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 6. Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Sahilden Bakış” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sahilden_bakis” gibi olur…

 

 1. Ödüller:
 2.  
 3.  
 4.  

Mansiyon : Swissotel Büyük Efes Pürovel Spa & Sport kullanımı ve Swissotel Büyük Efes Akvaryum Restaurant’ta 2 kişilik akşam yemeği

Sergileme (20 adet): 250 TL

 

 1. Jüri Üyeleri:

Çerkes Karadağ(Fotoğrafçı, Yazar)

Merih Akoğul(Fotograf Sanatçısı, Yazar)

İsa Çelik(Fotoğraf Sanatçısı)

Murat Germen(Fotografçı, Sanatçı)

Orhan Cem Çetin (Fotografçı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

Jüri en az 3 (üç) üyenin katılımı ile toplanacaktır.

 

 1. TFSF Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

 

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmaya son katılım tarihi: 30 Eylül 2019, Pazartesi, günü saat 18.00

Jüri Toplantısı: 11 Ekim 2019

Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2019

Sonuçların e-posta ile duyurulması: 17 Ekim 2019

Sergi açılışı ve Ödül töreni: Daha sonra açıklanacaktır.

 

 1. Yarışma Sekreteri:

Sanat Yöneticisi: Meriç Aktaş Ateş

İzmir Koordinasyon: Ayşe Karpat

Telefon No: (+90) 216 665 41 51

Telefon No: (+90) 232 414 51 76

 

Büyük Efes Sanat

e-posta adresi: yarisma@buyukefessanat.com

Adres: Swissotel Büyük Efes, Büyük Efes Sanat, Kordon 1-2 Salonu

Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak İzmir, Türkiye

 

 1. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2019-043” numara ile onaylanmıştır.

 

 1. Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.