Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-019 - 2019-406 Gölcük Belediyesi - Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) 5. Uluslararası ''Göç'' Konulu Fotoğraf Yarışması  - SKT: 27.10.2019  

Düzenleyen Kurum
Gölcük Belediyesi - Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
TFSF Onay No
2019-019
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
22.5.2019
Son Katılım Tarihi
27.10.2019
Seçici Kurul Toplanması
1.11.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
5.11.2019
İlgili Kişi
İsmail İKİZ - Erman SUAN
Tfsf Temsilcisi
Cengiz Han Günesen
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Gölcük Belediyesi - Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
5. Uluslararası “Göç” Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 1. KONU: “Göç”tür.

 

 1. AMAÇ: İnsanların dinî, iktisadî, siyasî, sosyal ve diğer nedenlerle hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafî yer değiştirme hareketidir “göç”. Amacımız; insanların bu göç sürecinde yaşadıkları, karşılaştıkları zorlukları ve kazanımlarını belgelemek; kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmektir.

 

 1. KATILIM ŞARTLARI:
  1. Yarışma; Organizasyon komitesi ve jüri üyeleri, TFSF temsilcisi ve bunların birinci derece yakınları ile, TFSF Kısıtlamalılar Listesi ve FIAP Kırmızı Listesi’ndekiler dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D.
  4. Her katılımcı yarışmaya en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
  5. Temel düzeltmeler dışında, fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin takdiri esastır.
  6. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  8. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR:  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf , ENGhttp://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
  9. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya eser göndererek katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  10. Gölcük Belediyesi ve GFSD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Gölcük Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
  12. Yarışma sonucu Gölcük Belediyesi’nin http://www.golcuk.bel.tr , Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin http://www.gfsd.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org  adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
  13. Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Gölcük Belediyesi ve GFSD sorumluluk taşımayacaktır.

 

 1. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
  1. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Gölcük Belediyesi ve GFSD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile yarışma ve/veya etkinlik ile ilgili amaçlar doğrultusunda kullanım hakkına sahip olunacak ve ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
  2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  4. Ödül alan fotoğraflar http://www.golcuk.bel.tr , http://www.gfsd.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfaları ile TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2019’de yer alacaktır.  
  5. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
  6. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın ve kodlanmış olarak sunulacaktır.
  7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
  8. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
   1. Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
   2. İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
  3. adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
  4. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
  5. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  8. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  9. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  10. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 

 1. İSİMLENDİRME:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

 1. http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril YILMAZ isimli katılımcı için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın “göç” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD1_goc” veya “umut yolculuğu” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_umut_yolculugu” gibi…

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese gotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gölcük Belediyesi ve GFSD sorumlu olmayacaktır.

 

 1. ÖDÜL ve SERGİLEMELER:

FIAP Altın Madalya

TFSF Altın Madalya       

FIAP Gümüş Madalya    

TFSF Gümüş Madalya

FİAP Bronz Madalya

TFSF Bronz Madalya

FIAP Mansiyon (6 adet)

Sergileme: En fazla 50 adet kabul edilecektir.

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (En fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir.)

 

 1. ALBÜM:

Yarışmalarda ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren Digital Katalog, 30 Aralık 2019’den itibaren http://fotografyarismasi.golcuk.bel.tr , http://www.gfsd.org.tr web sitelerinde indirilmeye hazır tutulacaktır.

 

 1. YARIŞMA TAKVİM:

Kapanış Tarihi                          : 27 Ekim 2019 saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplanma Tarihi                : 01 Kasım 2019

Sonuç Bildirim Tarihi                : 05 Kasım 2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi      : Sonuç bildirimi ile birlikte tarihi açıklanacaktır.

Dijital Katalog Gönderilmesi     : Aralık 2019

 

 1. SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Aykan ÖZENER         Fotoğraf Sanatçısı, PAN Kül. Mek. Der. – TR

Hüseyin YILMAZ                    Fotoğraf Sanatçısı

Seracettin AYYILDIZ              (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı KASK           

İsmail İKİZ                  (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı (GFSD) - TR

Yusuf ASLAN             Fotoğraf Sanatçısı, KUFSAD – İFOD - TR  

 

 1. Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.

 

 1. TFSF Temsilcisi:  Cengiz Han Günesen

 

 1. ORGANİZASYON KOMİTESİ:

İsmail İKİZ      +90 532 3735836 GFSD YK Başkanı    info@gfsd.org.tr

Erman SUAN +90 549 735 2654 Gölcük Belediyesi -  Bilgi İşlem Md.erman.suan@gmail.com

 

 1. Bu yarışma, TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

 

 1. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından “TFSF 2019 -  019” ve FIAP tarafından “FIAP 2019-406” patronaj ile onaylanmıştır.
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 1. FIAP Siyah-Beyaz Fotoğraf (Monokrom) Tanımı:

Koyu gri’den (siyah) çok açık gri’ye (beyaz), gri’nin çeşitli tonlarından oluşan fotoğraf monokrom fotoğraftır. Tek bir renkte tonlandırılmış siyah-beyaz fotoğraf, yine siyah-beyaz fotoğraf sınıflandırmasına girer ve katalog da siyah-beyaz kategorisinde olur. Diğer yandan, kısmen de olsa tonlandırılmış veya bir renk eklenmiş siyah-beyaz fotoğraflar renkli (polychrome) fotoğraf kabul edilir ve renkli sınıflandırmasına girer.