Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-048 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) '' Burdur '' Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 2.9.2019  

Düzenleyen Kurum
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
TFSF Onay No
2019-048
Kategoriler
DA  -  DE  -    -  
Başlama Tarihi
30.5.2019
Son Katılım Tarihi
2.9.2019
Seçici Kurul Toplanması
11.9.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
18.9.2019
İlgili Kişi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Tfsf Temsilcisi
Mehmet BOYACI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
“  Burdur ’’ Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 

 1. Yarışmanın adı : Burdur 
 2. Yarışmanın Amacı :
  1. Bu yarışmayı düzenlemekte temel hedefimiz Burdur’un turizm alanında kalkınmada sahip olduğu potansiyelin tanıtılması ve ilimizin farkındalığının arttırılarak yeni yatırımların bölgeye çekilmesinin sağlanmasıdır. Burdur’a tarih, kültür, doğa tarafından bakarak ilimizin  antik kentleri müzeleri, eko-turizm olanakları gibi kültürel  ve tarihi çeşitliliklerini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkarılması beklenmektedir.
  2. İlimizde turizmin canlandırılarak, yerli ve yabancı turistlerin Burdur’un tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması ve fotoğrafların Burdur İlinin tanıtımına yönelik Ajans faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kaliteli bir fotoğraf arşivinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
 3.  Yarışmanın Organizasyonu:
 4. Fotoğraf Yarışması’nın organizasyonu ve yürütücülüğü Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yapılmaktadır.

 5. Yarışmanın Kategorileri:
 6. Yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoride ve aşağıda belirtilen iki bölümde gerçekleştirilecektir:

 7. Dijital (Sayısal): ‘’Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri İle Burdur’’ (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA:
  1. Yarışmacılar bu bölümde Burdur İli sınırları içerisinde yer alan Sagalassos Antik Kenti, Kibyra Antik Kenti, Hacılar Höyüğü, Kremna, İncirhan, Susuz Han gibi antik kentleri ve Burdur İli kültürüne ait etkinlikler, Yörük ailelerinin günlük yaşamlarından çekimler, Yörük Kültürüne ait yöresel yemekler, yerel saz (kabak kemane, sipsi, cura vd.) sanatçıları, yerel folklor ekibi, yayla şenlikleri, yünüm büğet şenliği gibi Burdur İline özgü kültürel değerleri fotoğraflayarak yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilirler.
 8. Dijital (Sayısal): “Eko Turizm Alanları İle Burdur” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DE:
  1. Yarışmacılar bu bölümde Burdur ili sınırları içerisinde yer alan Burdur Gölü, Salda Gölü, Salda Kayak Merkezi, İnsuyu Mağarası, Aziziye Yaylası, Karacaören Baraj Gölü, Bucak Kent Ormanı, Kuş gözlem noktaları (Yarışlı, Burdur, Karataş Gölleri), Akçaköy Lavanta Tarlası gibi doğal eko turizm alanlarını objektiflerinden yansıtarak yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal Renkli Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilirler.
 9.  

 10.  Katılım Şartları:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, BAKA Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile TFSF temsilcisi ve bunların birinci dereceden akrabaları dışında, her yaştan, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
  3. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
  4. Katılımcılar, her bölüm için birbirinden farklı en fazla dört (4) eserle başvurabilir.
  5. Fotoğrafların konusu yukarıda açıklanan bölüm temalarına uygun olmalıdır. Bahsedilen temayı, herhangi bir bakış açısıyla yansıtacak tüm (Siyah-Beyaz ve Renkli) fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
  6. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  8. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi- _002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
  9. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
  10. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  11. Fotoğraflar Burdur il sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.
  12. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Yarışmaya katılan fotoğrafların belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın belgesel niteliğini bozmayacak şekilde tel, çöp vb öğeler çıkarılabilir. Burada jürinin takdir ve kanaati esastır.
  13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  14. Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  15. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  16. Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir; ibraz edilmediği takdirde ödül iptal edilebilir.
  17. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
  18. Yarışma sonuçları BAKA’nın www.baka.org.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 11. Telif (Kullanım) Hakkı
  1. Ödül, sergileme ve satın alma uygulanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile eserin sahibine aittir. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
  2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
  3. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alınan eserler Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde, kurum binasında, ilgili muhtelif yerlerde  (kitap, reklam, fuar, broşür, afiş benzeri basılı yayınlarda ) ve iletişim araçlarında tanıtım amaçlı kullanma ve sergileme hakkında sahip olacaktır. Ayrıca BAKA aynı ve/veya benzer kullanım amacıyla ilgili kurum/kuruluşlar ile paylaşma hakkına sahiptir Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
  4. BAKA, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  6. Yarışmada ödül alan eserler www.baka.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr, http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2019’de yayımlanacaktır.
  7. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
  8. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  9. Ayrıca, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (250.- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
  10. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri veTFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
    
 12. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
  4. Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
  5. Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  6. Yarışmacılar; Burdur’da çekilmiş, her bölüm için en çok 4 (dört) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
  7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
  8. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 13. Dosyaların İsimlendirilmesi;
  1. Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
  2. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve kategori tanımlaması yapan karakter (DA ve DE) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 14. 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).

  2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için bu kısaltma omery veya oeril veya oeyil gibi olabilir.

  3.adım: Sonraki karakter kategorinin baş harfleri olmalıdır (1- Dijital (Sayısal):‘’ Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri İle Burdur ’’(Renkli veya Siyah-Beyaz) için > DA, Dijital (Sayısal):“ Eko Turizm Alanları İle Burdur’”(Renkli veya Siyah-Beyaz) için > DE kodu yazılmalıdır).

  4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

  5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri İle Burdur kategorisinde “Sagalassos’un Ruhu” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDA1_sagalassosun_ruhu” veya aynı kişinin “Tarihin Kokusu” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDA2_tarihin_kokusu” gibi;

  “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Eko Turizm Alanları İle Burdur kategorisinde “Salda’nın Güzelliği” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDE1_saldanin_guzelligi” veya aynı kişinin “Doğada Yaşam” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDE2_dogada_yasam” gibi;

 15. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 16.  

 17. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.
 18.  

 19. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
 20. Ali ARAL                        Fotoğraf Sanatçısı - AFSAK - Alanya

  İlhami YETKİN                Fotoğraf Sanatçısı - AFSAK - Alanya

  Ömer ABALI

  Tamer YILMAZ

  Yücel YILDIRIM Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur YDO Koordinatör V.

  (Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanır)

 21. TFSF Temsilcisi: Mehmet BOYACI
 22.  

 23. Yarışma Takvimi :
 24. Son Katılım Tarihi : 02.09.2019

  Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 11.09.2019

  Sonuç Bildirim Tarihi : 18.09.2019

  Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra belirlenecektir.

   

   

 25. Ödül – Sergileme – Satın Almalar:
 26. ‘‘Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri İle Burdur ’’ Bölümü

  Birincilik                                  3.000.- TL   

  İkincilik                                    2.000.- TL   

  Üçüncülük                               1.000.- TL   

  BAKA Özel Ödülü                       750.- TL

  Sergileme(En fazla 20 adet)       250.- TL

  Satın Alma(En fazla 20 adet)      250.- TL

   

  ‘‘Eko Turizm Alanları İle Burdur’’ Bölümü

  Birincilik                                  3.000.- TL   

  İkincilik                                    2.000.- TL   

  Üçüncülük                               1.000.- TL   

  BAKA Özel Ödülü                      750.- TL

  Sergileme(En fazla 20 adet)      250.- TL

  Satın Alma(En fazla 20 adet)     250.- TL

   

 27. Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:
 28. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

  Burdur Yatırım Destek Ofisi

  Tel: 0248 234 05 50

  E-posta: burdurydo@baka.org.tr

  İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 32200 Merkez / ISPARTA

   

   

 29. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından “TFSF 2019-048” numara ile onaylanmıştır.
 30.  

 31. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
   
 32.  

   

   

   

   

  Ek: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname Örneği

  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) “ Burdur ”  Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması (18 yaş ve altı katılımcılar için) Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

   

  18 Yaş ve Altı Katılımcının

  TC Vatandaşlık No :           

  Adı Soyadı              :

  Doğum Tarihi/Yeri :

  Ev Adresi                :

  Telefon                   :

  GSM                       :

  E-posta adresi :                                                        @

  (Öğrenci ise) Okulun Adı :

  Sınıfı ve No’su :

  Dijital (Sayısal): ‘’Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri İle Burdur’’ (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA:

  Sıra No

  Eser Adı

  Fotoğrafın Çekildiği Yer-Yıl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dijital (Sayısal): “Eko Turizm Alanları İle Burdur” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DE

  Sıra No

  Eser Adı

  Fotoğrafın Çekildiği Yer-Yıl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

  Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

  Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

  Tarih:

  İmza:

  Notlar:

  Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek burdurydo@baka.org.tr e-posta adresine en geç 02.09.2019 günü saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.

  Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.