Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-050 BANDIRMA BELEDİYESİ 30. ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI - SKT: 6.9.2019  

Düzenleyen Kurum
BANDIRMA BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2019-050
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
13.6.2019
Son Katılım Tarihi
6.9.2019
Seçici Kurul Toplanması
10.9.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
12.9.2019
İlgili Kişi
Buğra ÖNER
Tfsf Temsilcisi
Ömer Ersevinç
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

BANDIRMA BELEDİYESİ
30. ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMA YERİ:

Bandırma Kuş Gölü / Kuşcenneti-Bandırma/Balıkesir

YARIŞMA ADI:

30. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması

YARIŞMA KATEGORİSİ:

Yarışma sayısal (digital) fotoğraf olmak üzere tek kategoride yapılacaktır.

Renkli – Monokrom – Siyah – Beyaz ayırımı yoktur.

AMAÇ VE KONU:

Amaç; Asya – Avrupa – Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından uluslararası düzeyde öneme sahip olan Milli Park önemli karakterdeki ekosistemleri bünyesinde barındıran bir cazibe merkezi, doğa cennetidir.

Kıtalararası coğrafi konumu, ekosistem değerleri itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal servetlerimizdendir. Günümüzde, çevre sorunları doğal yaşamı önemli ölçüde tehdit etmektedir. Doğal varlıklarımızı korumak, duyarlılığı arttırmak, yok olmayı önlemek amacıyla, tarihsel süreç içerisinde, göl çevresindeki tüm yaşamı dahil ederek, belgelendirmek, dikkat çekmek istenilmektedir.

Konu; Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi sınırlarında yer alan tektonik gölün, fauna (kuş, böcek, memeliler vb. hayvan türleri) ve florası (bitki, çiçek, ağaç vb. bitki örtüsü) ile göl çevresindeki yaşam alanları dahil jeolojik yapısı, yaban hayatı, doğal varlıkları, peyzaj güzellikleri, yerleşik yaşamın belgelenmesidir.

BANDIRMA KUŞCENNETİ:

Bandırma Kuşcenneti, ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden biridir. Ünü tüm dünyaya yayılan, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken bir doğa harikasıdır.

Evrensel boyuttaki kimliği ile tüm dünyanın ilgi duyduğu ve Bandırma’ nın güneyinde bulunan Kuş Gölünün kuzey doğusunda yer alan “KUŞ CENNETİ” salt bir doğa harikası değildir.  Bandırma Kuş Cenneti aynı zamanda antik dünyanın “PARADEİSOS” diye anılan en eski, resmi /devlet parklarından biridir.

Günümüzden 2500 yıl önce (M.Ö. 546) Anadolu’yu yöneten Pers Satrapları tarafından resmi park olarak kurulmuştur.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan Kuşcenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır.

Kuşcenneti Milli Parkı 1976 yılında, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı Diplomayla ödüllendirilmiştir.

Kuş Cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve Kuş Gölündeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri ile müthiş bir doğal zenginliktir.

Eşine az rastlanır bir doğa harikası olan Bandırma Kuşcenneti için Kuş Gölü'nün ayrı bir önemi bulunmaktadır. Göl sularının alçalıp yükselmesi sonucu, burada yerleşen kuşlar için harika bir barınma, korunma ve beslenme ortamı oluşmaktadır.

Kuş Gölü, Kuşcenneti'nin varlığı ve yaşaması için hayati bir önem taşımaktadır.

KATILIM KOŞULLARI:

 • Katılım ücretsizdir.
 • Fotoğrafların “Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi’nde” çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafların çekim yılı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah – Beyaz” eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”  13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleme kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve “Seçici Kurul” kararları geçerlidir.
 • Yarışma sonuçları Bandırma Belediyesi’nin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Bandırma Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bandırma Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Bandırma Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi’nde çekildiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Bandırma Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Bandırma Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını Bandırma Belediyesi’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar, Bandırma Belediyesi http://www.bandirma.bel.tr/  ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr/ web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan eserler TFSF web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook,Twitter,Instagram vb) Hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak TFSF yayını almanak 2019’da yer alacaktır.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

KATALOG:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların dışında, aynı yarışmaya katılan ve jüri tarafından belirlenecek olan fotoğraflarla birlikte toplamda 100 Adet fotoğrafın yer alacağı “Bandırma Kuş Gölü ve Çevresi” fotoğraf kataloğu Bandırma Belediyesi tarafından yayınlanacaktır. Yarışmaya katılan herkes, katalogda fotoğrafının yayınlanmasına izin vermiş sayılır. Bununla ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah – Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma, online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri, takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç ,ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. ( Türkiye için “TR” )
 • Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. (Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için “omerly”, “omey” veya “oeyil” gibi olabilir. )
 • Sonraki karakter, bölümünün baş harfi olmalıdır. (Digital Color > DC)
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı ( 1’den 4’e kadar ) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
 • Fotoğrafın adı toplam 31 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. (Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2018’de Bandırma Kuş Gölü’nde çektiği “Göl Hayatı” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_gol_hayati” gibi olur.)
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcından kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bandırma Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Duyurulma Tarihi  :  03 Haziran  2019

Yarışma Başlangıç Tarihi           :  03 Haziran 2019

Son Katılım Tarihi                       :  06 Eylül 2019  Saat: 23.00 (TSİ)

Seçici Kurul Değerlendirmesi   :  10 Eylül 2019

Sonuçların Açıklanması             :  12 Eylül 2019 

Sergi Açılışı                                  :  17 Eylül 2019

SEÇİCİ KURUL ( Ada göre alfabetik sırayla):

Aramis KALAY

Levent YAVUZ

Ömer Lütfi BAKAN

Prof. Dr. Savaş ŞENER

Selçuk ÖZGÜLERYÜZ

 

YEDEK ÜYELER

İsmail ÜLKER

Nüvit ERTEN

 

Seçici kurul en az 5 (beş) üye ile toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi : Ömer ERSEVİNÇ

ÖDÜLLER:

 • Birincilik Ödülü                           :     4.000 (üçbin) TL
 • İkincilik Ödülü                             :     3.000 (ikibin) TL
 • Üçüncülük Ödülü                       :     2.000 (bin) TL
 • Sergileme (En Fazla 30 Adet )  :     150 (yüz) TL

(Yukarıda belirtilen para ödülleri yasal kesintilerden sonra verilecek olan net miktarlardır.)

YARIŞMA SEKRETARYASI:

Buğra ÖNER

Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tel: (0266) 711 11 11

e-posta : bugraoner@bandirma.bel.tr

 

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “2019 – 050” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.