Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-062 EFOD / Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Mimar Sinan Kupası - SKT: 10.12.2019  

Düzenleyen Kurum
EFOD / Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği
TFSF Onay No
2019-062
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
14.8.2019
Son Katılım Tarihi
10.12.2019
Seçici Kurul Toplanması
13.12.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
16.12.2019
İlgili Kişi
Fatma Bayko
Tfsf Temsilcisi
Hasan Özdemir
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

EFOD / EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ MİMAR SİNAN KUPASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 1. – Amaç: Mimar Koca Sinan, bu toprakların yetiştirdiği ve dünyanın da kabul ettiği en önemli değerlerimizden biridir. Taşın dehaya dönüşmesi olarak kabul edilen ustalık eseri Selimiye’yi

Edirne’ye inşa ederek tüm bilgi, beceri ve maharetini bu şehir için taçlandırmıştır. Sadece Selimiye değil 93. Yıl Osmanlı’ya payitahtlık yapmış olan bu kadim şehre 20 civarında çarşı, han, kervansaray, kule, köprü, suyolu gibi eserler kazandırmıştır. Mimariyi çağının ötesine taşıyan, estetik bütünlüğü eserlerinin baş köşesine oturtan bu büyük mimarın sanatsal kişiliğini bir kez daha hatırlamak ve ona olan minnettarlığımızı ifade etmek için, bu büyük ada yakışan bir prestij kupası fotoğraf yarışması düzenlemiş bulunmaktayız.

Bu yarışmayla; bu büyük ustayı anmanın yanı sıra, kurulduğu 1980 yılından bu yana ülkemiz fotoğraf tarihine iz bırakan çalışmalara imza atan derneğimiz EFOD’un bilinirliğinin daha da arttırılması, fotoğrafçıların bütünlüğü olan proje çalışmasına özendirilmesi, fotoğraf sanatını ve nitelikli fotoğraf üreten sanatçıların desteklenmesi amaçlanmıştır.

 1. – Konu: Yarışmanın konusu “Serbest” olup, herhangi bir konu sınırlaması getirilmemekle birlikte; Mimar Sinan’ın eserlerinde gösterdiği estetik ve yaratıcılığın yanı sıra insan yaşamına sunduğu katkı ve değerlerden yola çıkarak, yarışmacılardan estetik bütünlüğe sahip, günlük yaşamdan örnekler sergileyen fotoğraflar beklenmektedir. Yaşamdan kesitler içeren bu fotoğraflarda mimari yapılardan doğaya, evlerden sokaklara varan geniş bir yelpazede yaşamdan dolayısıyla, insandan izler aranacaktır. Herhangi bir teknik sınırlamanın da olmadığı yarışmaya 6 fotoğraflık bir portfolyo ile başvurulabilir. Portfolyolar kendi içinde bir bütünlük teşkil etmelidir. Bu bütünlük içerik açıdan olduğu gibi teknik açıdan da olabilir.
 2. – Kategori ve Bölümler: Yarışma, sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

4– Genel Katılım Koşulları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya katılım bireyseldir.

 

 1. 18 yaş üstü herkesin katılımına açıktır ancak TFSF temsilcisi ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 2. Yarışmaya 6 (Altı) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılınacaktır. Fotoğraflar arasında teknik ve konu açısından bir bütünlük ve tutarlılık beklenir.

 

 1. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya

katılamazlar. Düzenleyici kurum ve TFSF Temsilcisi; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

 1. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun

veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve

teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur. Düzenleyen Kurum ve TFSF, gerek görmesi halinde asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 2. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece ve mansiyon) almamış olması gerekmektedir. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada sergileme veya satın alınan fotoğrafların katılımında bir

kısıtlama yoktur.

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 2. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakkının başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 4. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödülü iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma sonuçları Efod’un www.efod.org.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

5-Telif (Kullanım) Hakları:

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm

sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 1. Yarışmaya katılarak kupa alan ve tur atlayan fotoğraflar EFOD'un arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan EFOD'un tanıtımlarında ve yayınlarında yarışmanın amacına uygun olarak, münhasıran ve bedelsiz olarak

kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim

kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin

 

kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 1. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara

uyulmalıdır. EFOD fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

 

 1. Yarışmada ödül ve başarılı bulunan fotoğraflar EFOD’un web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr web sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2019’da yer alacaktır.
 2. Yapıtların elektronik ortamda kopyaları alınmakta, eğitim-tanıtım-fotoğraf sanatını destekleme amaçlı gösteri ve yayınlarda katılımcının ismi belirtilerek kullanılabilecektir.
 3. Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar EFOD tarafından bastırılacak olup katılımcılardan

herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra EFOD arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra

sistemden silinecektir.

 

 1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

ı) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6-Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,

kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

 1. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi TFSF’nin

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 1. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye

olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize

gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

 1. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 2. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

 

 1. İsimlendirme: Her bir fotoğraf dosyasının ve metnin ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Fotoğrafın ve metnin isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 1. Adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: https://www.iso.org/obp/ui/#search
 2. Adım: Sonra portfolyo sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
 3. Adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

 

 1. Adım: Portfolyonun sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 6’ya kadar)
 2. adım: Alt çizgiden sonra portfolyonun adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının “Selimiye” adlı portfolyosu için isimlendirme “TRomeryD_selimiye _1” gibi olur

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

j) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için EFOD sorumlu olmayacaktır.

 

7-Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi: 10.12.2019

 

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 13.12.2019 Sonuç Bildirim Tarihi:16.12.2019

 

8-Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Behiç Günalan Fotoğraf Sanatçısı Ersin Alok Fotoğraf Sanatçısı

İzzet Keribar Fotoğraf Sanatçısı Serdar İyiiz Fotoğraf Sanatçısı Yusuf Darıyerli Fotoğraf Sanatçısı

Yedek Üyeler: Enver Şengül, Serap Sokol

TFSF TEMSİLCİSİ : Hasan ÖZDEMİR

9-Değerlendirme:

 1. Mimar Sinan Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl) başarılı olmak gerekmektedir. (Her dal ayrı ayrı değerlendirilecektir)
 2. Katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır.

 

 1. Öncedeki turlarda (yıllarda) yarışmada başarılı olmuş ancak katılım gösterdiği tur (yıl) içinde başarılı olunamadı ise önceki başarıları dikkate alınmaz ve yeniden birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur

(yıl) başarılı olması gerekir.

 1. Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun oyçokluğu yeterliyken, üçüncü turda oybirliği gerekmektedir.
 2. Bir yılın başarılı olacaklar sayısında sınırlama yoktur
 1. Ödül: Yarışmada parasal ödül bulunmamaktadır. Üç turu başarıyla geçen yarışmacıya Mimar

Sinan Kupası verilecektir.

11-Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği

Adres: Kocasinan Mah.EFOD sok. 3-5 Merkez /Edirne Fatma Bayko

Tel: Tel:0 546 265 20 97

 

E-mail:efodkupa@gmail.com

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2019-062” numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.